Velg en strategi for å nå ut til et internasjonalt publikum

Etter hvert som kanalen din utvikler seg og du når ut til seere rundt i verden, bør du vurdere å opprette forskjellige kanaler for forskjellige språk eller land/regioner. Nedenfor finner du tre strategier for å nå et internasjonalt publikum.

Ha én kanal med innhold på flere språk

Hold alt innholdet ditt på én kanal. Last opp videoer på flere språk for forskjellige områder.

Merkevarebygging

Merkevaren forblir den samme uavhengig av land/region. Hvis publikum bruker de samme søketermene uavhengig av språk for å finne merkevaren din, blir kanalen din enklere å finne.

Engasjement

Når du bruker én kanal, samles alle seerne og abonnentene dine under ett. Dette gjør at det også blir enklere for seerne å finne kanalen din i YouTube-søk.

Det kommer til å finnes innlegg, kommentarer og feedoppdateringer på flere ulike språk på kanalen din. Dette kan være forvirrende for seerne.

Slik kan du hjelpe dem:

Administrasjon

Når alt innholdet er samlet på ett sted, kan teamet ditt fokusere på å administrere denne ene kanalen, og det blir enklere å bygge opp en enhetlig merkevare og stil i alle markeder.

Ha separate kanaler for forskjellige språk

Du kan opprette egne kanaler for forskjellige språk og områder. Denne strategien er nyttig for språk med ulike alfabeter eller søketermer.

Merkevarebygging

Du kan tilpasse hver enkelt kanal til de lokale målgruppene, noe som gjør det enkelt å promotere lokale arrangementer og kampanjer. Hvis merkevarens identitet varierer litt fra sted til sted, gjør denne strategien det mulig å ta hensyn til disse forskjellene og inkorporere dem i kanalstrategien din.

Engasjement

Med forskjellige kanaler kan du kommunisere bedre med de forskjellige målgruppene. Elementene på kanalene er skreddersydd med tanke på de forskjellige målgruppene, noe som kan gi en bedre seeropplevelse. Dette reduserer faren for at brukerne blir forvirret eller mister interessen på grunn av innhold på forskjellige språk.

Slik gjør du innholdet ditt enklere å oppdage:

  • Spesifiser språk eller område for hver enkelt kanal, slik at seerne finner sin lokale kanal i YouTube-søk.
  • Bruk de forskjellige kanalene til å krysspromotere de andre språkversjonene, så blir de enklere å oppdage.
  • Legg til relevante kanaler i «Aktuelt-kanaler»-modulen på kanalsiden din.

Administrasjon

Det er viktig at du kontinuerlig vedlikeholder og følger opp hver enkelt kanal. Sørg for at merkevaren din har tilstrekkelig med ressurser til at du jevnlig kan laste opp videoer og holde seernes interesse ved like på hver enkelt kanal.

Ha én global kanal med lokale kanaler som støtte

Du kan ha én hovedkanal for de globale merkevarekampanjene dine og opprette lokale kanaler som støtte for forskjellige språk og områder.

Merkevarebygging

Bruk hovedkanalen til globalt innhold og de lokale kanalene til informasjon om arrangementer og kampanjer. Det kan være lurt å ta i bruk maler for metadataene og miniatyrbildene for videoene dine, for å sørge for et mest mulig ensartet uttrykk på de forskjellige kanalene.

Engasjement

Selv om seerne og abonnentene dine kan være fordelt på flere forskjellige kanaler, får de en konsekvent, lokalisert brukeropplevelse. Led seere dine fra hovedkanalen til de lokale kanalene ved å bruke videometadata, kanalbeskrivelser og Fremhevede kanaler-modulen.

Hyppigere opplastinger på de lokale kanalene kan gjøre at de blir enklere å oppdage i YouTube-søk.

Administrasjon

Denne typen kanalstruktur krever koordinering mellom globale og lokale team – men innebærer også at du kan tilpasse merkevarebudskapet ditt til lokale markeder. Dette er den mest tid- og innsatskrevende strategien.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?