Глобална аудитория: най-добри практики за локализирани канали

С непрекъснатото разрастване на аудиторията каналът ви достига глобални общности, които говорят различни езици. Добре е да обмислите, дали да не разделите съдържанието си по език в отделни локализирани канали, или да продължите да поддържате един голям (глобален) канал със съдържание на няколко езика. Собствениците на марки и рекламодателите често избират един от три модела за свързване с глобалните си аудитории, но в крайна сметка от вас зависи да определите кое е най-подходящо за канала и аудиторията ви.

За да ви помогнем да достигнете до по-глобална аудитория, предоставяме възможност на общността ви да направи принос на субтитри на собствения й език или ръчно да добави превод.
Един канал със съдържание на няколко езика

В този модел собствениците на марки създават един канал, в който съдържанието се качва на няколко езика за няколко географски територии.

Налагане на марката

Когато марката ви е представена от един канал, тя и свързаните с нея активи остават последователни във всички региони. Ако аудиторията ви използва едни и същи думи за търсене на всички езици (напр. име на продукта), каналът ще е изключително подходящ и лесен за откриване.

Ангажираност

Привличането на аудиторията към един глобален канал обединява зрителската аудитория и абонатите на канала ви и улеснява потребителите при намирането му в YouTube.  След като ви открият, ангажирането на абонати от цял свят като едно цяло, но със съдържание на различни езици, може да се окаже още по-голямо предизвикателство.  По този начин аудиторията на канала ви се сегментира по език и общността ви ще вижда публикации, коментари и актуални новини в емисиите на много различни езици. За да ви помогнем да запазите ангажираността на аудиторията си, е добре да добавите субтитри и надписи към видеоклиповете си, което прави съдържанието ви по-достъпно и на разположение на по-широка аудитория. Може също да създадете уникални секции и плейлисти в канала си за всеки ключов пазар, на който да предлагате общи оферти по език и да привличате време на гледане.   

Управление

Когато цялото ви съдържание е на едно място, екипът ви може да се съсредоточи върху всички ресурси за управление на този единен канал и по-лесно да поддържа последователното послание и налагане на марката на глобално ниво. Разбира се действителният брой ресурси, необходими за управление на канала, ще зависят изцяло от планирането на редовни качвания и интензивността на отделната стратегия на канала. Последователността на качванията, успоредно с гарантирането на ценността на марката и управлението на канала, са от съществено значение за успешното му развитие.   

Няколко канала – всеки със съдържание на отделен език

В този модел собствениците на марки създават няколко канала, като във всеки от тях се предлага съдържание на различен език и на различна географска територия. Това може да е много полезно при езици с различни азбуки или думи за търсене.

Налагане на марката

Когато марката се налага в специален канал за всяка отделна географска територия или език, имате възможност да персонализирате всеки канал спрямо местната аудитория и лесно да създавате местни събития и промоции. Ако идентичността на марката ви се различава в известна степен за отделните региони, това ви дава възможност да зачитате тези различия и да се възползвате от тях в стратегията за канала си.

Ангажираност

Тъй като зрителската аудитория и абонатите са разделени в няколко канала по езикови предпочитания, можете да общувате по-тясно с конкретна ангажирана аудитория. Всички елементи в канала ще бъдат насочени към аудиторията според езика, което може да доведе по-пълно изживяване за потребителите. Вероятността потребителите да се объркат или да загубят интерес е по-малка, тъй като ще открият съдържанието в канала на марката на предпочитания от тях език. Не забравяйте, че е добре да посочите езика, на който е достъпен конкретният канал, тъй като потребителите може да виждат различни канали в търсенето и по принцип по-големите канали изместват по-малките.  Важно е да използвате крос-медийно популяризиране между каналите на различни езици, за да подобрите откриваемостта им.  Отличен начин да гарантирате ефективно крос-медийно популяризиране е да добавите каналите по интереси към секцията с представени канали в раздела „Информация“ на канала си. 

Управление

Когато съдържанието на канала ви се разпростира в няколко региона или на няколко езика, за всеки местен канал ще трябва да определите ресурсите, които са необходими за текущото му управление. Независимо дали каналът ви следва преопределена рамка, или разчита на местни екипи за управление, добре е да знаете със сигурност, че разполагате с достатъчно ресурси за стартиране и поддържане на всеки канал с график за редовно качване на съдържание и ангажиране на аудиторията. 

Един глобален канал и поддържащи местни канали

Когато използвате един глобален канал, който служи за основен център на марката и включва глобални кампании на основните езици и територии, както и поддържащи местни канали, насочени по различни езици и региони, можете да насърчавате глобалното представяне на марката си, като същевременно запазвате връзката с тези региони чрез конкретно съдържание.

Налагане на марката

Когато разпространявате съдържанието на канала си по този начин, все още показвате последователно налагане на марката на глобално ниво в централния канал, но в същото време използвате различни местни канали, в които представяте местни събития и промоции. Добре е да възприемете шаблони за метаданните и миниизображенията на видеоклиповете, за да поддържате еднородност на марката в различните канали.

Ангажираност

Когато имате толкова много канали, зрителска аудитория и абонати, сегментирани в няколко канала, потребителите могат да намират подходящото съдържание на конкретния си език и да се наслаждават по един и същ начин, когато гледат съдържанието и се ангажират с общността на канала ви. Важно е да използвате един глобален канал, чрез който да привличате зрители към местните си канали чрез метаданни на видеоклипове, описания на канали и програма за представен канал. По отношение на честотата на качване по-честото качване на съдържание в местните канали може да доведе до по-предни позиции на тези канали в резултатите от търсенето.

Управление

При този модел организационната структура на канала изисква координация между глобалния и местните екипи, но дава възможност за гъвкавост при персонализирането на посланието на марката за местните пазари или подбирането на местните кампании. Тази структура изисква най-много ресурси, тъй като ви е необходим специален екип както за глобалния, така и за местните канали. Все пак реалният брой ресурси ще зависи от интервалите на качване на съдържание и от стратегиите за ангажираност, внедрени за всеки канал.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?