Xem, sắp xếp hoặc xóa nhận xét

Nếu chủ sở hữu video đã bật tính năng nhận xét thì bạn có thể đăng nhận xét và thích, không thích hoặc trả lời nhận xét của người khác về video.

Xem nhận xét về video

Để xem nhận xét về một video, hãy chuyển xuống trang video. Câu trả lời được nhóm theo chuỗi để giúp bạn dễ theo dõi cuộc trò chuyện hơn. Tất cả nhận xét trên YouTube đều ở chế độ công khai và bất kỳ ai cũng có thể trả lời nhận xét mà bạn đăng lên.

Nếu bạn không thể tìm thấy nhận xét sau khi nhận được thông báo thì có thể nhận xét đó đã bị xoá. Nhận xét có thể do chính người đăng nhận xét, chủ sở hữu kênh hoặc hệ thống xóa do vi phạm chính sách.

Nếu nhìn thấy nhận xét mà bạn cho rằng không phù hợp, bạn có thể báo cáo nhận xét đó là vi phạm hoặc quấy rầy. Nếu là người sáng tạo, bạn cũng có thể dùng công cụ kiểm duyệt nhận xét để quản lý các nhận xét về video của mình.

Cách xem lịch sử nhận xét

Bạn có thể xem các nhận xét công khai đã đăng trên YouTube bằng các bước sau:

  1. Chuyển đến phần Lịch sử nhận xét.
  2. Để chuyển đến nơi ban đầu mà bạn đã đăng nhận xét, hãy nhấp hoặc nhấn vào nội dung đó.

Nếu bạn nhận xét về một video đã bị xóa hoặc nếu YouTube xóa nhận xét của bạn do vi phạm chính sách thì nhận xét đó sẽ không xuất hiện trong lịch sử này.

Nhận đường dẫn liên kết có thể chia sẻ dành cho nhận xét

Bạn có thể nhấp hoặc nhấn vào dấu thời gian của một nhận xét để tạo đường dẫn liên kết cho nhận xét nổi bật. Thao tác này sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ cho nhận xét cụ thể đó và các chuỗi nhận xét liên quan.

Thay đổi nhận xét nào hiển thị trước tiên

Trên web, bạn có thể thay đổi cách hiển thị nhận xét bên dưới video. Sử dụng danh sách thả xuống Sắp xếp theo để chọn Nhận xét hàng đầu hoặc Nhận xét mới nhất.

Hãy nhấp vào dấu thời gian để tạo đường dẫn liên kết "Nhận xét nổi bật". Thao tác này sẽ tách chuỗi nhận xét của bạn và cung cấp đường dẫn liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ.

Cách xóa nhận xét
  1. Chuyển đến phần Lịch sử nhận xét.
  2. Bên cạnh nhận xét đó, hãy nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng Thêm .
  3. Chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?