Objavljivanje komentara i interakcija s njima

Ako je vlasnik videozapisa uključio komentare, možete ih objavljivati te dodjeljivati pozitivne i negativne ocjene komentarima drugih korisnika na videozapisu ili odgovarati na njih. Možete i uređivati ili brisati vlastite komentare. Odgovori na komentare prikazuju se u obliku niti ispod originalnog komentara da biste lakše pratili razgovor.

Objavljivanje komentara na videozapisu

Javni videozapisi

Svi su komentari na javnim videozapisima na YouTubeu javni i svatko može odgovoriti na komentar koji objavite. Ako imate Google Apps račun, komentari koje objavljujete na YouTubeu javno su vidljivi korisnicima izvan vaše domene.

Dodavanje komentara

 1. Pronađite odjeljak komentara ispod videozapisa.
 2. Unesite komentar u okvir Dodaj javni komentar. Na mobilnom uređaju možda ćete trebati dodirnuti odjeljak komentara da biste ga proširili.
 3. Unesite komentar.
 4. Kliknite Komentiraj.

Privatni videozapisi

Komentari nisu dostupni na privatnim videozapisima. Ako želite dopustiti komentare na videozapisu koji nije javno dostupan, umjesto njega objavite videozapis kojem se može pristupiti samo izravnom vezom.

Videozapisi koji nisu javno dostupni

Na videozapisima koji nisu javno dostupni možete objavljivati komentare i odgovore na komentare. Komentari na videozapisima dostupnima samo izravnom vezom vidljivi su svim korisnicima koji imaju vezu na videozapis. Saznajte više o videozapisima koji nisu javno dostupni i postavkama privatnosti.

Ako nemate YouTube kanal, objavljivanjem komentara automatski ćete izraditi kanal. Nakon što objavite komentar, putem slike profila možete pristupiti kanalu i upravljati njime.
Odgovaranje na komentare
 1. Kliknite Odgovori ispod komentara.
 2. Unesite komentar.
 3. Kliknite Odgovori.

Dodavanje oblikovanja u komentare

Pretplatite se na kanal TeamYouTube da biste primali najnovije vijesti, savjete i pomoć.

Dodavanje stila u komentare

Komentar možete oblikovati obogaćenim tekstom, pomoću uobičajenih posebnih oznaka kao što su:

 • *bold text*podebljano
 • _italicized text_kurziv
 • -strikethrough text-precrtano

Dodavanje veza u komentare

Ako u komentar dodate URL, on će se prikazivati kao hiperveza.

Dodjela srca omiljenim komentarima

Srcem možete pokazati da vam se sviđaju gledateljevi komentari na vašoj kartici Zajednica, pored onih na stranici za gledanje. 

 1. Prijavite se na YouTube.
 2. Prijeđite na post na kartici Zajednica.
 3. Potražite ikonu  pored ikone palca gore/palca dolje.

Gledatelj će vidjeti vaš avatar s malim crvenim srcem u donjem lijevom kutu i primiti obavijest (ovisno o tome koje je postavke gledatelj uključio na računalu i mobilnom uređaju) da je vlasnik kanala dodijelio srce njegovom komentaru.

Savjet: za upravljanje komentarima možete upotrijebiti i aplikaciju Studio na mobilnom uređaju. Započnite u centru za pomoć za aplikaciju YouTube studio.

Pristup kartici Rasprava

Kartica Zajednica zamjenjuje karticu Rasprava. Komentari s kartice Rasprava bit će dostupni u zapisniku aktivnosti još 30 dana nakon što vaš račun dobije pristup kartici Zajednica. 

Pristupanje zapisniku aktivnosti:

 1. Otvorite aplikaciju YouTube i prijavite se na YouTube.
 2. Otvorite www.youtube.com/comments.
Prikvačivanje komentara na vrh

Istaknite komentar za obožavatelje tako da ga prikvačite na vrh odjeljka komentara. Gledatelji na mobilnim uređajima možda će trebati proširiti odjeljak komentara da bi vidjeli prikvačeni komentar. Možete prikvačiti vlastiti komentar ili komentar obožavatelja.

 1. Prijavite se na YouTube.
 2. Među komentarima ispod videozapisa odaberite komentar koji želite prikvačiti.
 3. Kliknite Više  > Prikvači. Ako ste već prikvačili komentar, time ćete ga zamijeniti.
  Napomena: komentar možete otkvačiti u bilo kojem trenutku, nakon čega će se on vratiti na svoj izvorni položaj.
 4. Kliknite plavu pribadaču za potvrdu.

Gledatelji će na računalu vidjeti prikvačeni komentar na vrhu stranice za gledanje, a uz njega ikonu "Prikvačio:" i naziv vašeg kanala. Na mobilnom uređaju možda će trebati dodirnuti odjeljak komentara da biste ga proširili.

Savjet: za upravljanje komentarima možete upotrijebiti i aplikaciju Studio na mobilnom uređaju. Započnite u centru za pomoć za aplikaciju YouTube studio.
Uređivanje ili uklanjanje vlastitog komentara
 1. Zadržite pokazivač iznad gornjeg desnog dijela komentara.
 2. Kliknite Više .
 3. Odaberite Uredi ili Ukloni taj komentar.

Česta pitanja o pregledima komentara

Koji se komentari prikazuju u odjeljku pregleda komentara?

Nekoliko je razloga zbog kojih se komentar može pojaviti u odjeljku pregleda komentara. Primjerice:

 • Komentar je nedavno objavljen.
 • Autor videozapisa prikvačio ga je ili mu je dodijelio "srce".

Kako mogu pregledati sve komentare?

Za pregled svih komentara dodirnite bilo gdje u odjeljku pregleda komentara. 

Za povratak na popis videozapisa Gledat ću kasnije dodirnite X u gornjem desnom kutu.

Hoće li se prikvačeni komentari prikazati u odjeljku pregleda komentara?

Budući da je prostor u odjeljcima pregleda komentara ograničen, prikvačivanje komentara ne jamči njegovo prikazivanje u odjeljku pregleda komentara. Međutim, prikvačeni komentari i dalje će se nalaziti na vrhu kada se odabere prikaz svih komentara.

Odnose li se moje trenutačne postavke moderiranja komentara na odjeljak pregleda komentara?

Da. Sve postavke moderiranja komentara primjenjuju se na odjeljak pregleda komentara, uključujući blokirane riječi i skrivene korisnike. Saznajte više o upravljanju komentarima i njihovom moderiranju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?