Tạo và quản lý danh sách phát

Danh sách phát là một tuyển tập video. Mọi người đều có thể tạo và chia sẻ danh sách phát. Đồng thời, bạn bè có thể thêm video vào danh sách phát của bạn.

Bạn có thể chuyển đến thẻ Thư viện  để xem tất cả các danh sách phát của mình. Bạn cũng có thể quản lý danh sách phát trong YouTube Studio.

Nếu đối tượng người xem của video hoặc của kênh được đặt là "dành cho trẻ em" và bạn đang ở trên một trang xem hoặc trang chủ kênh, thì bạn không thể thêm nội dung đó vào danh sách phát. Bạn vẫn có thể thêm nội dung tìm được trong phần kết quả tìm kiếm vào danh sách phát.

Tạo danh sách phát

Ứng dụng YouTube

Bạn có thể bắt đầu tạo danh sách phát từ một video hoặc trong thẻ Thư viện .

Cách tạo danh sách phát từ một video:

 1. Tìm video mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách phát.
 2. Nhấn vào biểu tượng Lưu  bên dưới video để tự động lưu video đó vào danh sách phát gần đây nhất mà bạn sử dụng, hoặc lưu vào danh sách phát Xem sau. Ở cuối màn hình sẽ có một thông báo xác nhận xem video đó đã được thêm vào danh sách phát nào.
 3. Để thay đổi vị trí lưu video, hãy nhấn vào Thay đổi trong cửa sổ bật lên. Trong danh sách hiện ra, hãy chọn danh sách phát mà bạn muốn lưu video đó rồi nhấn vào biểu tượng Xong

Cách tạo danh sách phát trong thẻ Thư viện:

 1. Chuyển đến thẻ Thư viện .
 2. Nhấn vào biểu tượng Danh sách phát mới Thêm vào danh sách phát  trong phần "Danh sách phát".
 3. Chọn một hoặc nhiều video trong những video bạn đã xem để thêm vào danh sách phát.
 4. Nhấn vào TIẾP THEO.
 5. Đặt tiêu đề và thiết lập quyền riêng tư cho danh sách phát.
 6. Nhấn vào TẠO.

Trang web dành cho thiết bị di động

 1. Tìm video mà bạn muốn thêm vào danh sách phát.
 2. Bên dưới video đó, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu .
 3. Nhấn vào Tạo danh sách phát mới .
 4. Nhập tên danh sách phát.
 5. Chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư cho danh sách phát của bạn trong ô trình đơn thả xuống. Nếu bạn chọn chế độ là riêng tư, mọi người sẽ không thể tìm thấy danh sách phát này khi tìm trên YouTube.
 6. Nhấn vào TẠO.

Để chuyển đến danh sách phát mới, hãy nhấn vào thẻ Thư viện .

Xóa danh sách phát

 1. Chuyển đến thẻ Thư viện .
 2. Nhấn vào danh sách phát mà bạn muốn xóa trong phần "Danh sách phát".
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm  trên danh sách phát.
 4. Nhấn vào Xóa danh sách phát.
 5. Nhấn vào XÓA.
Lưu ý: Danh sách phát cũ của bạn có thể vẫn tiếp tục xuất hiện trong danh sách video đã xem của người xem.

Sau khi xóa một danh sách phát, bạn sẽ không thể nhìn thấy và sẽ không tìm được URL và tiêu đề của danh sách phát đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu có liên quan đến danh sách phát đó, chẳng hạn như thời gian xem, sẽ tiếp tục nằm trong các báo cáo có phạm vi lớn hơn, nhưng sẽ không được quy cho danh sách phát đã xóa này. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?