Tạo và quản lý danh sách phát

Danh sách phát là bộ sưu tập video. Bất kỳ ai cũng có thể tạo danh sách phát và chia sẻ chúng. Bạn muốn kết hợp bộ sưu tập nhạc cho tập thể dục hoành tráng hay các video pha ghi bàn bóng đá yêu thích lại với nhau? Làm thế nào để chia sẻ video nấu ăn hay nhất với bạn thân của mình? Danh sách phát sẽ giúp bạn.

Bạn có thể chuyển đến tab Thư viện để xem tất cả các danh sách phát của mình.

Mẹo: Hãy tìm hiểu cách bạn bè có thể đóng góp video cho danh sách phát của bạn.

Để tìm danh sách phát của bạn, hãy chuyển đến phần Hướng dẫn và nhấp vào Thư viện.

Tạo danh sách phát

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu bạn đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật YouTube lên phiên bản mới nhất.
  1. Tìm video mà bạn muốn xuất hiện trong danh sách phát.
  2. Bên dưới video, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu .
  3. Chọn danh sách Xem sau, Video yêu thích hoặc danh sách phát bạn đã tạo trước đó, hoặc nhấp vào Tạo danh sách phát mới
    1. Nếu bạn tạo danh sách phát mới, hãy nhập tên danh sách phát.
  4. Sử dụng hộp thả xuống để chọn tùy chọn cài đặt bảo mật của danh sách phát. Nếu đó là danh sách phát riêng tư, thì chỉ bạn mới có thể xem danh sách phát này.
  5. Nhấp vào Tạo.
Lưu ý: Hiện tại, bạn không thể xóa danh sách phát khi sử dụng máy tính để bàn.

Chỉnh sửa danh sách phát

  1. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa trong phần Hướng dẫn.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?