Xem hoặc xoá nhật ký tìm kiếm trên YouTube

Bạn có thể thấy nhật ký tìm kiếm của mình trên YouTube tại trang Hoạt động của tôi. Tại đó, bạn có thể:

 • Xem nhật ký tìm kiếm
 • Tìm một video cụ thể trong nhật ký tìm kiếm
 • Xoá toàn bộ nhật ký tìm kiếm
 • Xoá từng cụm từ tìm kiếm khỏi danh sách cụm từ tìm kiếm được đề xuất
 • Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm
Lưu ý: Để xem hoặc xoá những nội dung mà trước đây bạn đã xem trên YouTube, hãy xem trang Hoạt động của tôi.

Một số điều cần lưu ý:

 • Những cụm từ tìm kiếm bạn đã xoá sẽ không còn ảnh hưởng đến nội dung đề xuất cho bạn.
 • Sau khi bạn xoá nhật ký tìm kiếm, những nội dung bạn tìm trước đây sẽ không xuất hiện ở dạng cụm từ đề xuất trong hộp tìm kiếm nữa.
 • Trong lúc nhật ký tìm kiếm đang tạm dừng, những cụm từ tìm kiếm bạn nhập sẽ không được lưu lại trong nhật ký này.

Nếu bạn xoá video khỏi nhật ký xem khi thiết bị không có kết nối mạng, những thay đổi đó có thể mất vài giờ mới được đồng bộ hoá.

Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm

 1. Chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Nhấn vào Cài đặt sau đó Quản lý toàn bộ nhật ký hoạt động.
 3. Nhấn vào Lưu nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Bỏ chọn mục "Bao gồm cả nội dung bạn tìm kiếm trên YouTube".

Xoá từng nội dung tìm kiếm

 1. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm .
 2. Nhấn và giữ một kết quả tìm kiếm đề xuất có biểu tượng Nhật ký bên cạnh.
 3. Nhấn vào Xoá trong cửa sổ bật lên.

TV, máy chơi trò chơi hoặc đầu thu phát trực tuyến nội dung nghe nhìn

Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm

 1. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến mục Cài đặt .
 2. Chọn Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm.
 3. Chọn nút Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm.

Xoá nhật ký tìm kiếm

 1. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến mục Cài đặt .
 2. Chọn Xoá nhật ký tìm kiếm.
 3. Chọn nút Xoá nhật ký tìm kiếm.

Hãy xem các bài viết khác của chúng tôi để tìm hiểu thêm về danh sách video đã xem, cách xoá nội dung đề xuất và cách cải thiện nội dung đề xuất cho bạn.

Tìm kiếm ở Chế độ ẩn danh

Nếu bạn duyệt web ở chế độ ẩn danh thì hệ thống sẽ không lưu lại nhật ký tìm kiếm của bạn. Tìm hiểu thêm về Chế độ ẩn danh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11497418427020655978