Xem hoặc xoá nhật ký tìm kiếm trên YouTube

Bạn có thể thấy nhật ký tìm kiếm của mình trên YouTube tại trang Hoạt động của tôi. Tại đó, bạn có thể:

 • Xem nhật ký tìm kiếm
 • Tìm một video cụ thể trong nhật ký tìm kiếm
 • Xoá toàn bộ nhật ký tìm kiếm
 • Xoá từng cụm từ tìm kiếm khỏi danh sách cụm từ tìm kiếm được đề xuất
 • Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm
Lưu ý: Để xem hoặc xoá những nội dung mà trước đây bạn đã xem trên YouTube, hãy xem trang Hoạt động của tôi.

Một số điều cần lưu ý:

 • Những cụm từ tìm kiếm đã xoá sẽ không còn ảnh hưởng đến nội dung đề xuất cho bạn. 
 • Sau khi bạn xoá nhật ký tìm kiếm, những nội dung bạn tìm trước đây sẽ không xuất hiện ở dạng cụm từ đề xuất trong hộp tìm kiếm nữa.
 • Trong lúc nhật ký tìm kiếm đang tạm dừng, những cụm từ tìm kiếm bạn nhập sẽ không được lưu lại trong nhật ký này.  

Nếu bạn xoá video khỏi danh sách video đã xem khi thiết bị không có kết nối mạng, thì hệ thống có thể sẽ cần vài giờ để đồng bộ hoá các thay đổi này. 

Ứng dụng và trang web YouTube dành cho thiết bị di động

Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm

Cách tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm cho tài khoản của bạn:

 1. Chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn "".
 2. Nhấn vào Cài đặt sau đó Quản lý toàn bộ nhật ký hoạt động.
 3. Nhấn vào Lưu nhật ký hoạt động trên YouTube sau đó Bỏ chọn mục "Bao gồm cả nội dung bạn tìm kiếm trên YouTube".

Xoá từng nội dung tìm kiếm

Để xoá từng cụm từ tìm kiếm khỏi nhật ký tìm kiếm khi đã đăng nhập vào tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm "" .
 2. Nhấn và giữ một kết quả tìm kiếm đề xuất có biểu tượng Lịch sử "" bên cạnh.
 3. Nhấn vào Xoá trong cửa sổ bật lên.

TV, máy chơi trò chơi hoặc đầu thu phát nội dung trực tuyến

 1. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến mục Cài đặt "".
 2. Chọn Xoá nhật ký tìm kiếm.
 3. Chọn nút Xoá nhật ký tìm kiếm .
Lưu ý: Một số tính năng liên quan đến nhật ký tìm kiếm không hoạt động khi bạn đã đăng xuất. Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn để truy cập vào toàn bộ nhật ký tìm kiếm.

Hãy xem các bài viết khác của chúng tôi để tìm hiểu thêm về danh sách video đã xem, cách xoá nội dung đề xuất và cách cải thiện nội dung đề xuất cho bạn.

Tìm kiếm ở Chế độ ẩn danh

Nếu bạn duyệt web ở chế độ ẩn danh thì nhật ký tìm kiếm của bạn sẽ không được lưu lại. Tìm hiểu thêm về chế độ Ẩn danh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59
false