Tải xuống các video mà bạn đã tải lên

Tính năng lưu làm video mới sẽ sớm ngừng hoạt động: Tính năng lưu làm video mới khi bạn cắt bớt hoặc làm mờ video sẽ ngừng hoạt động sau ngày 17 tháng 3 năm 2021. Tính năng này ít khi được sử dụng nên chúng tôi sẽ loại bỏ để tập trung phát triển các công cụ khác dành cho người sáng tạo. Bạn có thể tải video đã chỉnh sửa xuống rồi tải lại lên để xuất bản các thay đổi.
Bạn không thể tải video của người khác trên YouTube xuống. Bạn có thể xem video trong ứng dụng YouTube mà không cần mạng nếu là thành viên YouTube Premium. Tìm hiểu thêm về cách lưu video về thiết bị thông qua YouTube Premium.

Tải video của bạn xuống

Đối với video mà bạn đã tải lên YouTube, bạn có thể tải tệp MP4 của video đó xuống ở chế độ 720p hoặc 360p, tùy vào kích thước của video. Bạn cũng có thể sử dụng Google Takeout để tải mọi video do chính mình tải lên. Cách thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên bảng điều khiển bên trái, hãy chọn Nội dung.
  3. Di chuột lên trên video mà bạn muốn tải xuống, chọn biểu tượng Trình đơn  rồi chọn   Tải xuống.
Nếu đã làm mờ hoặc cắt bớt video, bạn có thể tải video đó xuống rồi tải lại lên để xuất bản các thay đổi.

Xem cách tải video của bạn xuống

Hãy xem video sau trên kênh TeamYouTube để biết cách tải xuống những video mà bạn đã tải lên YouTube.

 

Khắc phục sự cố khi tải video của bạn xuống

Bạn không thể tải video của mình xuống nếu:

  • Video của bạn đã bị xóa khỏi YouTube.
  • Video của bạn có cảnh cáo vi phạm bản quyền hoặc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.
  • Video của bạn sử dụng bản âm thanh được phê duyệt trước.
  • Bạn đã tải video xuống năm lần trong 24 giờ qua. Bạn chỉ có thể tải xuống một video đơn lẻ tối đa năm lần mỗi ngày. Sau một ngày, bạn sẽ lại nhìn thấy tùy chọn tải video xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?