Ladda upp och gör anspråk på dina videor på youtube.com

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

För YouTubes innehållspartner innebär processen att ladda upp en video till YouTube ett par extra steg. Förutom att bearbeta videon skapar YouTube även en ny tillgång, gör anspråk på videon för den nya tillgången och tillämpar en policy som anger hur videon ska hanteras.

Nedan beskrivs hur du laddar upp videor från sidan Uppladdningar på youtube.com. Processen att skapa tillgångar och göra anspråk på videor är inte samma som när du laddar upp videor med andra metoder.

Kom ihåg att du måste äga eller ha nödvändiga licenser för samtliga rättigheter till de videor du laddar upp.

Så här laddar du upp en video som innehållspartner på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ett användarnamn som är kopplat till ditt partnerkonto på YouTube.
 2. Klicka på länken Ladda upp video (beta) längst upp på sidan.
 3. Markera videon du vill ladda upp. Du kan klicka på den stora uppåtpilen och öppna en dialogruta där du väljer filer, eller dra och släppa videofilen på sidan.
 4. När YouTube laddar upp videofilen visas sidan Redigera information för videon. Du måste även ange videons titel och beskrivning.  
 5. Nästa steg är att ange vilken uppladdningspolicy som ska gälla för videon. Din standardpolicy är förvald (eller Spåra i alla länder om du inte har en standardpolicy).
  • Policyer med kriterier för automatiskt anspråk visas inte i rullgardinsmenyn Uppladdningspolicy. Välj en annan policy om du vill ersätta standardvalet.
 6. Om du vill aktivera Content ID-matchningar för videon markerar du kryssrutan Aktivera Content ID-matchning och väljer en matchningspolicy från rullgardinsmenyn. (De här kontrollerna visas inte om du inte är registrerad för Content ID.)
 7. Ange vilken typ av tillgång som ska skapas för videon.
  • YouTube identifierar olika typer av tillgångar utifrån vilket innehåll de representerar, som musikvideor, webbvideor och filmer. I avsnittet Information om tillgång längst ned på sidan finns en rullgardinsmeny för de olika typerna av tillgångar, och standardtypen för ditt konto är förvald. Om du vill ändra typen av tillgång väljer du tillgångstyp.
 8. Klicka på Spara ändringar.
 9. När du sparar tillgångstypen i steg 8 kan du inte längre ändra den.
Om videon sekretessinställning är Offentlig publicerar YouTube videon när du klickar på Spara ändringar och filen har bearbetats. Om du vill granska videon innan den görs offentlig ställer du in sekretessinställningen som Privat, Olistad eller Schemalagd.

Anvisningar för klassiska Studio

Så här laddar du upp en video som innehållspartner på YouTube:
 1. Logga in på YouTube med ett användarnamn som är kopplat till ditt partnerkonto på YouTube.
 2. Klicka på länken Ladda upp längst upp på sidan.
 3. Markera videon du vill ladda upp. Du kan klicka på den stora uppåtpilen och öppna en dialogruta där du väljer filer, eller dra och släppa videofilen på sidan.
  • När YouTube laddar upp videofilen visas sidan Redigera information för videon. Du kan välja att lägga till en titel, beskrivning eller taggar för videon. Du kan även ange dess sekretesstatus.
 4. Klicka på fliken för intäktsgenerering.
 5. Ange vilken typ av tillgång som ska skapas för videon.
  • YouTube identifierar olika typer av tillgångar utifrån vilket innehåll de representerar, som musikvideor, webbvideor och filmer. I avsnittet Information om tillgång längst ned på sidan finns en alternativknapp för de olika typerna av tillgångar, och standardtypen för ditt konto är förvald. Om du vill ändra typen av tillgång klickar du på alternativknappen bredvid önskad tillgångstyp.
  • När du sparar tillgångstypen i steg 8 kan du inte längre ändra den.
 6. Ange vilken policy som ska associeras med videon.
  • Rullgardinsmenyn Användningspolicy visar de policyer som finns tillgängliga för ditt konto, och din standardpolicy är förvald (eller Spåra i alla länder om du inte har en standardpolicy). Välj en annan policy om du vill ersätta standardvalet.
 7. Om du är registrerad i YouTubes Content ID-system anger du om du vill skapa en referens från den uppladdade videon.
  • Om du vill aktivera Content ID-matchningar för tillgången markerar du kryssrutan Aktivera Content ID-matchningar och väljer en matchningspolicy från rullgardinsmenyn. (De här kontrollerna visas inte om du inte är registrerad för Content ID.)
 8. Klicka på Spara ändringar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?