Aktywowanie programu YouTube dla Organizacji Non-Profit

Jeśli Twoja organizacja ma konto Google dla Organizacji Non-Profit, może wziąć udział w programie YouTube dla Organizacji Non-Profit. Sprawdź, w których krajach jest dostępny program YouTube dla Organizacji Non-Profit.

Co będzie Ci potrzebne

Aktywuj program YouTube dla Organizacji Non-Profit

  1. Otwórz stronę Google dla Organizacji Non-Profit i zaloguj się przy użyciu konta administracyjnego organizacji.
  2. W sekcji „Program YouTube dla Organizacji Non-Profit” kliknij Aktywuj.
  3. Wykonaj odpowiednie czynności.

Google rozpatrzy Twoją prośbę w ciągu 3 dni roboczych. Po aktywowaniu programu YouTube dla Organizacji Non-Profit możesz zacząć czerpać ze wszystkich korzyści oferowanych organizacjom non-profit oraz korzystać z funkcji kanałów w YouTube przeznaczonych dla twórców.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją YouTube

Podano błędny identyfikator YouTube

Aby aktywować program YouTube dla Organizacji Non-Profit, musisz podać identyfikator swojego kanału w YouTube. Aby go znaleźć, wykonaj instrukcje opisane tutaj.

Nie masz kanału YouTube

Aby aktywować program YouTube dla Organizacji Non-Profit, Twoja organizacja musi mieć istniejący kanał w YouTube. Jeśli Twoja organizacja nie ma jeszcze takiego kanału, możesz go utworzyć. Gdy już utworzysz kanał w YouTube, znajdź jego identyfikator i użyj go do aktywowania programu YouTube dla Organizacji Non-Profit.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?