Välj en uppladdningsmetod

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som hanterar sitt upphovsrättsskyddade innehåll på YouTube med hjälp av Innehållshanteraren.

På YouTube kan du ladda upp innehåll på flera olika sätt. Vilken uppladdningsmetod du väljer beror på innehållets typ och mängd, samt vilka tekniska resurser du har att jobba med. Du kan spara mycket tid genom att välja den uppladdningsmetod som passar dig bäst.

Enkel uppladdning

Det enklaste sättet att ladda upp en video och dess metadata är via uppladdningssidan. Med den här metoden behöver du ingen separat metadatafil eftersom du anger metadata manuellt när videoklippet har laddats upp. Mer information finns i den här artikeln.

Det här är ett bra alternativ för partner som laddar upp några få videoklipp åt gången. Du behöver ingen särskild teknisk kompetens, och de uppladdade videoklippen visas på YouTube med en gång. Nackdelen är att du inte kan bearbeta filer i grupp eller integrera processen i ett system för innehållshantering. På uppladdningssidan kan du inte heller ladda upp ljudinspelningar, kompositioner eller videoklipp du inte äger till hela världen. För den typen av tillgångar måste du använda någon av metoderna för gruppuppladdning.

Massuppladdning

Om du hanterar många tillgångar är det enklare att ladda upp dem på YouTube i grupp med hjälp av Paketuppladdning. Med det här verktyget kan du skapa gruppuppladdningar med alla dina innehållsfiler (ljudinspelningar och videoklipp). Mer information finns i den här artikeln.

Med massuppladdning så anger du metadata i en separat fil för alla tillgångar du laddar upp. YouTube har en samling med kalkylarksmallar för metadatafiler som du kan ladda upp tillsammans med de mediafiler du levererar till YouTube. Varje rad i kalkylarket representerar metadata för en tillgång. Du kan validera kalkylarket i förväg så att du inte får problem vid uppladdningen.

Skivbolag som levererar ljudinspelningar till omslagsbilder kan skicka metadata för tillgångarna med kalkylarket Omslagsbild eller i DDEX-formatet som är branschstandard.

Stora uppladdningsvolymer

Samarbetspartner som regelbundet levererar stora mängder tillgångar (fler än 100 i månaden) kan överföra media och metadatafiler via SFTP (Secure File Transfer Protocol) eller Aspera istället för att använda Paketuppladdning. Aspera är mycket snabbare än SFTP och är ett bättre alternativ om du ska leverera stora mediefiler. För de partner som har en chef för partnerteknik erbjuder YouTube även Diskimport offline, där du kan skicka hårddiskar med i stort sett obegränsade mängder innehåll till en av Googles uppladdningscentraler.

YouTubes API:er

Om du vill ha fullständig kontroll över dina uppladdningar kan du skapa en anpassad uppladdningsmetod i YouTubes API:er. I YouTubes Data-API och YouTubes Content ID-API kan du styra statusuppdateringar och ange vad som ska göras om något går fel.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?