Velg en opplastingsmetode

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Det finnes flere måter å laste opp innhold til YouTube på. Du bør velge en opplastingsmetode ut fra typen og mengden innhold du har, samt hvilke tekniske ressurser som er tilgjengelige for deg. Du kan spare verdifull tid på å velge den beste overføringsmetoden.

Grunnleggende opplasting

Den enkleste måten å laste opp en video og de tilhørende metadataene på er å bruke opplastingssiden. Du trenger ikke ha en separat metadatafil når du bruker denne metoden. Du angir metadataene manuelt etter at du har lastet opp videoen. Se denne artikkelen hvis du vil vite mer.

Dette alternativet er ideelt for partnere som laster opp noen få videoer om gangen. Det krever ikke noen spesiell teknisk kompetanse, og de opplastede videoene vises på YouTube med én gang. Ulempen er at det ikke er mulig å laste opp videoer gruppevis, og at det heller ikke er noen integrering med innholdsstyringssystemet. Opplastingssiden støtter heller ikke opplasting av lydopptak, komposisjoner eller videoer du ikke eier over hele verden. Du må bruke en av masseopplastingsmetodene for å laste opp slike typer innholdselementer.

Masseopplasting

Hvis det dreier seg om mange innholdselementer, lønner det seg å laste dem opp samlet til YouTube med programmet for pakkeopplasting. Med dette verktøyet kan du opprette opplastingsgrupper som inneholder alle innholdsfilene (lydopptak og videoer). Se denne artikkelen hvis du vil vite mer.

Du oppgir metadata for alle opplastede innholdselementer i en separat fil når du bruker masseopplasting. YouTube har en samling med regnearkmaler for metadatafiler du kan laste opp sammen med mediefilene du laster opp til YouTube. Hver rad i regnearket representerer metadataene for ett innholdselement. Du kan forhåndsvalidere regnearket for å unngå problemer når du laster opp.

Plateselskaper som laster opp lydopptak for Bildespor, kan oppgi metadata for innholdselementene med regnearket for Bildespor eller bransjestandardformatet DDEX.

Veldig mange opplastinger

Partnere som jevnlig laster opp veldig mange innholdselementer (over 100 per måned), kan overføre medie- og metadatafiler med Secure File Transfer Protocol (SFTP) eller Aspera i stedet for programmet for pakkeopplasting. Aspera er mye raskere enn SFTP, men det krever at du kjøper en klientlisens. Partnere som har fått tildelt en partnerteknologiadministrator, har muligheten til å bruke diskimport. Dette innebærer å sende fysiske harddisker til et av Googles opplastingssentre. Det er tilnærmet ingen begrensning på mengdene data som kan sendes inn på denne måten.

YouTube-API-er

Hvis du vil ha fullstendig kontroll over opplastingene dine, kan du utvikle en egen opplastingsmetode ved å bruke YouTube-API-ene. Med API-et for YouTube-data og API-et for YouTube Content ID kan du selv kontrollere statusoppdateringer og reservelogikk.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?