ย้ายช่อง YouTube ไปยังบัญชีแบรนด์

หากช่องลิงก์กับบัญชีแบรนด์แล้ว ผู้ใช้หลายรายก็จะสามารถจัดการช่องได้โดยใช้บัญชี Google ของตนเอง หากคุณมีช่อง YouTube อยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงช่องกับบัญชีแบรนด์บัญชีใดบัญชีหนึ่งได้

ก่อนที่จะเริ่ม: ตรวจสอบว่าช่องได้เชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์อยู่แล้วหรือไม่ โดยทำดังนี้

 • หากช่องของคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์: โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 • หากช่องเชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์อยู่แล้ว: คุณเพิ่มผู้จัดการช่องหรือทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์อื่นได้

หากต้องการเปลี่ยนชื่อช่องของคุณ ให้ทำตามวิธีการเปลี่ยนชื่อช่องของคุณ

เปลี่ยนการเชื่อมต่อบัญชีแบรนด์ของช่อง

หากช่อง YouTube ของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชี Google ส่วนบุคคลแล้ว คุณสามารถย้ายช่องเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์ใหม่หรือบัญชีแบรนด์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตั้งชื่อช่องให้แตกต่างจากบัญชี Google แต่ยังคงจัดการช่องจากบัญชี Google ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้จัดการหลายคนลงในช่องได้ด้วย

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์ที่บัญชี Google ของคุณเป็นเจ้าของเท่านั้น

ย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์ใหม่

คุณสามารถสร้างบัญชีแบรนด์ใหม่ด้วยบัญชี Google ของคุณ แล้วเชื่อมต่อช่อง YouTube กับบัญชีแบรนด์ดังกล่าว โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube บนคอมพิวเตอร์หรือไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. ไปที่รายการช่อง
 3. คลิกสร้างช่องใหม่
 4. กรอกข้อมูลเพื่อตั้งชื่อบัญชีแบรนด์และยืนยันบัญชีของคุณ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างบัญชีแบรนด์ใหม่ขึ้นมา
 5. ใช้ตัวเปลี่ยนบัญชีที่มุมขวาบนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ช่อง YouTube ส่วนตัว (ช่องที่ต้องการย้ายไปยังบัญชีแบรนด์) 
  • หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ช่องที่ต้องการย้ายไปที่บัญชีแบรนด์ (ไม่ใช่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีแบรนด์) ซึ่งจะช่วยให้ช่องไม่ถูกลบไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการย้าย
 6. ไปที่การตั้งค่าบัญชีขั้นสูง โดยคลิกไอคอนบัญชีที่ด้านขวาบน > การตั้งค่าหรือ Settings ข้างข้อมูลชื่อของคุณบนหน้าภาพรวม ให้คลิกขั้นสูง
 7. ใต้ "ข้อมูลบัญชี" คลิกลิงก์ย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์
 8. ป้อนรหัสผ่านของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับช่องและสิ่งที่ช่องของคุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน
 9. คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการ แล้วเลือกบัญชีแบรนด์จากรายการ
 10. ในช่อง "มีช่อง YouTube อยู่แล้ว" ให้คลิกลบช่อง หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบช่องที่มีอยู่ (พร้อมกับวิดีโอทั้งหมดในช่อง) ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีแบรนด์แล้ว
 11. ตรวจสอบว่าชื่อช่องจะปรากฏอย่างไรหลังจากที่ย้าย จากนั้นคลิกย้ายช่อง
 12. หากต้องการเพิ่มผู้จัดการช่อง โปรดทำตามวิธีการเพิ่มผู้จัดการช่อง

ย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์ที่มีอยู่

หากช่อง YouTube ของคุณเป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์อยู่แล้วหรือเชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์อยู่แล้ว คุณจะเชื่อมต่อช่องกับบัญชีแบรนด์ที่คุณเป็นเจ้าของได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่องที่ต้องการย้ายบน YouTube ในคอมพิวเตอร์ หากช่องดังกล่าวเชื่อมต่อกับบัญชีของแบรนด์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าของบัญชีแบรนด์นั้น
 2. ไปที่การตั้งค่าบัญชีขั้นสูง โดยคลิกไอคอนบัญชีที่ด้านขวาบน > การตั้งค่าหรือ Settings ข้างข้อมูลชื่อของคุณบนหน้าภาพรวม ให้คลิกขั้นสูง
 3. ใต้ "ข้อมูลบัญชี" คลิกลิงก์ย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์
  • หมายเหตุ: ก่อนที่จะย้ายช่อง โปรดยืนยันว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ช่องที่ต้องการย้าย ซึ่งจะช่วยให้ช่องไม่ถูกลบไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการย้าย
 4. ป้อนรหัสผ่าน คุณจะเห็นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับช่องและสิ่งที่ช่องของคุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน
 5. คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการเพื่อดูรายการตัวเลือกที่บัญชีของคุณสามารถใช้ได้
 6. ตรวจสอบว่าชื่อช่องจะปรากฏอย่างไรหลังจากที่ย้าย จากนั้นคลิกย้ายช่อง หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบช่องที่มีอยู่ (พร้อมกับวิดีโอทั้งหมดในช่อง) ที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีแบรนด์แล้ว
 7. หากต้องการเพิ่มผู้จัดการช่อง โปรดทำตามวิธีการเพื่อเพิ่มผู้จัดการช่อง
 
โปรดทราบว่าเนื้อหาบางส่วนย้ายไม่ได้ ได้แก่ ความคิดเห็นทั้งหมดที่ช่องโพสต์ ข้อความที่ส่งและได้รับ เครื่องหมายยืนยันสถานะ และการตั้งค่าตัวกรองอัตโนมัติในชุมชน คุณจะเห็นคำเตือนหากช่องของคุณมีเนื้อหานี้

หากมี URL ที่กำหนดเอง ระบบจะไม่ย้าย URL ไปยังช่องใหม่

ตัวเลือกของฉันไม่แสดงอยู่ใน "หน้าที่พร้อมใช้งาน"

หากบัญชีของแบรนด์ที่คุณต้องการย้ายช่องของคุณไปเป็นเจ้าของโดยบัญชี Google อื่น คุณสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีของแบรนด์นั้นให้กับบัญชี Google ของคุณได้ เมื่อบัญชี Google ของคุณเป็นเจ้าของบัญชีของแบรนด์นั้น คุณจะสามารถเลือกบัญชีของแบรนด์นั้นได้เมื่อทำการย้ายช่องของคุณ

หากช่องของคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอยู่แล้ว คุณสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของเพจของคุณไปยังบัญชี Google อื่นได้ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อย้ายช่องของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร