ย้ายช่อง YouTube ไปยังบัญชีอื่น

คุณย้ายช่องและวิดีโอในช่องจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีได้ โปรดทราบว่าหากใช้บัญชีที่มีการควบคุมดูแลหรือบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณจะย้ายช่องไม่ได้ 

ก่อนจะเริ่มต้น ให้ทำดังนี้ 

ช่อง YouTube จะเชื่อมต่อกับบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยมีบัญชี 2 ประเภทดังนี้

บัญชี Google คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้ YouTube โดยชื่อช่องของคุณจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อในบัญชี Google โดยอัตโนมัติ
บัญชีแบรนด์

บัญชีแบรนด์เป็นบัญชีสำหรับแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากบัญชี Google ส่วนบุคคล หากช่องลิงก์กับบัญชีแบรนด์แล้ว จะมีบัญชี Google มากกว่า 1 บัญชีที่จัดการช่องได้

ดูวิธีสร้างบัญชีแบรนด์

 1. อันดับแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีแบรนด์อยู่แล้วหรือไม่
 2. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
 3. ไปที่รายการช่อง
 4. คลิกสร้างช่อง
 5. กรอกข้อมูลเพื่อตั้งชื่อบัญชีแบรนด์และยืนยันบัญชี จากนั้นคลิกสร้าง แล้วระบบจะสร้างบัญชีแบรนด์ให้

หากต้องการย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์อื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เดียวกัน ให้ทำดังนี้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
 2. คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนของหน้าจอ
 3. หากจำเป็น ให้เปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับช่องที่ต้องการย้าย 

  คำเตือน:

  คุณอาจเผลอลบผิดช่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับช่องที่ต้องการย้าย

 4. คลิกการตั้งค่า
 5. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
 6. คลิกย้ายช่องไปยังบัญชีแบรนด์ 
 7. เลือกบัญชีที่ต้องการย้ายไปจากรายการบนหน้าจอ หากไม่มีรายการบัญชี อาจเป็นเพราะสาเหตุดังนี้
  • บัญชี Google ของคุณไม่ใช่เจ้าของบัญชีหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนเจ้าของช่อง
  • ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงช่องของคุณจากสิทธิ์ใน Studio หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องนำผู้ใช้เหล่านี้ออกก่อนใน Studio ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกสิทธิ์เข้าถึง
  • ช่องของคุณใช้บัญชีแบรนด์และได้ย้ายไปยังสิทธิ์ หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องเลือกไม่ให้ช่องใช้สิทธิ์ใน Studio ก่อน 
   • หากต้องการเลือกไม่ใช้สิทธิ์ ให้คลิก "เลือกไม่ใช้สิทธิ์ใน YouTube Studio" ใต้การตั้งค่า  จากนั้น สิทธิ์ของ YouTube Studio
 8. หากบัญชีที่คุณเลือกเชื่อมโยงกับช่อง YouTube อยู่แล้ว ให้คลิกแทนที่ จากนั้นเลือกลบช่องในกล่องที่ปรากฏขึ้น 
  • สำคัญ: การดำเนินการนี้จะลบช่องที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวอยู่แล้ว ระบบจะลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับช่องนี้อย่างถาวร รวมถึงวิดีโอ ความคิดเห็น ข้อความ เพลย์ลิสต์ และประวัติการเข้าชม
 9. ตรวจสอบชื่อช่องที่จะปรากฏหลังการย้าย จากนั้นคลิกย้ายช่อง 
  • เตือน: การดำเนินการนี้จะลบช่องที่มีอยู่และวิดีโอที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่คุณจะย้ายไป 
 10. หมายเหตุ: ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านและตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์บัญชีอีกครั้ง
โปรดทราบว่าเนื้อหาบางส่วนย้ายไม่ได้ เช่น ความคิดเห็นทั้งหมดที่ช่องโพสต์ ข้อความที่ส่งและได้รับ เครื่องหมายยืนยันสถานะ และการตั้งค่าตัวกรองอัตโนมัติในชุมชน คุณจะเห็นคำเตือนหากช่องของคุณมีเนื้อหานี้ หากมี URL ที่กำหนดเอง ระบบจะไม่ย้าย URL ไปยังช่องใหม่

วิธีย้ายบัญชีแบรนด์ไปยังบัญชี Google บัญชีอื่น 

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์บน YouTube
 2. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกรูปโปรไฟล์ จากนั้น การตั้งค่า 
 3. เลือกเพิ่มหรือนำผู้จัดการออกใต้ "บัญชี"
 4. คลิกจัดการสิทธิ์
  1. หมายเหตุ: ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านและตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์บัญชีอีกครั้ง
 5. เลือกเชิญผู้ใช้ใหม่
 6. ป้อนอีเมลของบัญชี Google ที่ต้องการย้ายช่องไป
 7. ที่ใต้ชื่อ ให้เลือกบทบาทดังต่อไปนี้
  1. เจ้าของจะมีสิทธิ์ดำเนินการมากที่สุดและควบคุมว่าใครจะเป็นผู้จัดการบัญชี โดยแต่ละบัญชีต้องมีเจ้าของหลัก 1 คน 
 8. เลือกเชิญ  จากนั้น เสร็จสิ้น
 9. ยอมรับคำเชิญทางอีเมลที่ส่งไปยังบัญชี Google ที่เพิ่งเพิ่ม
 10. หลังจากผ่านไป 7 วัน ให้ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี Google ใหม่ แล้วกลับไปที่จัดการสิทธิ์
 11. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เปลี่ยนบทบาทของบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของหลัก
 12. คลิกโอนในกล่องที่ปรากฏขึ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร