Presunutie kanála YouTube do účtu značky

Ak je kanál prepojený s účtom značky, môže ho pomocou svojho účtu Google spravovať viacero používateľov. Ak už máte kanál YouTube, môžete ho pridružiť ku konkrétnemu účtu značky.

Skôr ako začnete: skontrolujte, či je váš kanál už prepojený s účtom značky:

 • Ak váš kanál ešte nie je prepojený s účtom značky: postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
 • Ak váš kanál už je prepojený s účtom značky: môžete pridať správcov kanála alebo podľa krokov uvedených nižšie presunúť kanál do iného účtu značky.

Ak chcete len zmeniť názov na kanáli, postupujte podľa pokynov na zmenu názvu kanála.

Zmena prepojenia kanála s účtom značky

Ak je váš kanál YouTube prepojený s vaším osobným účtom Google, môžete ho presunúť, aby bol prepojený s novým alebo existujúcim účtom značky. Takto budete môcť svoj kanál pomenovať inak ako svoj účet Google, ale stále ho budete môcť zo svojho účtu Google spravovať. Do kanála môžete pridať aj viacerých správcov.

Upozorňujeme, že svoj účet môžete presunúť len do takého účtu značky, ktorý je vo vlastníctve vášho účtu Google.

Presun kanála do nového účtu značky

Pomocou svojho účtu Google môžete vytvoriť nový účet značky a potom s ním prepojiť svoj kanál YouTube.

 1. V počítači alebo prostredníctvom mobilného webu sa prihláste na YouTube.
 2. Prejdite do zoznamu kanálov.
 3. Kliknite na možnosť Vytvoriť nový kanál.
 4. Vyplňte podrobnosti. V rámci tohto kroku zadáte názov účtu značky a overíte svoj účet. Potom kliknite na tlačidlo Hotovo. Takto vytvoríte nový účet značky.
 5. Pomocou prepínača účtov vpravo hore sa prihláste do svojho osobného kanála YouTube (do toho, ktorý chcete presunúť do účtu značky). 
  • Poznámka: Je dôležité, aby ste sa prihlásili do kanála, ktorý chcete presunúť do účtu značky (a nie do samotného účtu značky). Tak budete mať istotu, že váš kanál nebude pri presune neúmyselne odstránený.
 6. Prejdite do rozšírených nastavení účtu. Dostanete sa tam kliknutím na ikonu účtu vpravo hore > Nastavenia alebo Settings. Vedľa informácií o názve na stránke súhrnu kliknite na položku Rozšírené.
 7. V časti „Informácie o účte“ kliknite na odkaz Presunúť kanál do účtu značky.
 8. Zadajte heslo. Zobrazia sa niektoré informácie o vašom kanáli a jeho aktuálnych prepojeniach.
 9. Kliknite na možnosť Vybrať požadovaný účet a v zozname vyberte účet značky.
 10. V poli „Už má kanál YouTube“ kliknite na možnosť Odstrániť kanál. Poznámka: Tým sa odstráni existujúci kanál (spolu so všetkými videami), ktorý je už pridružený k účtu značky.
 11. Skontrolujte, ako sa po presune bude zobrazovať názov kanála. Potom kliknite na možnosť Presunúť kanál.
 12. Ak chcete pridať správcu kanála, postupujte podľa pokynov na pridanie správcov kanála.

Presun kanála do existujúceho účtu značky

Ak už váš kanál YouTube vlastní účet značky alebo už je s nejakým účtom značky prepojený, tento kanál môžete prepojiť s akýmkoľvek účtom značky, ktorý vlastníte.

 1. V počítači sa prihláste do kanála, ktorý chcete na YouTube presunúť. Ak je daný kanál prepojený s účtom značky, prihláste sa ako vlastník daného účtu značky.
 2. Prejdite do rozšírených nastavení účtu. Dostanete sa tam kliknutím na ikonu účtu vpravo hore > Nastavenia alebo Settings. Vedľa informácií o názve na stránke súhrnu kliknite na položku Rozšírené.
 3. V časti „Informácie o účte“ kliknite na odkaz Presunúť kanál do účtu značky.
  • Poznámka: Pred presunom kanála skontrolujte, či máte prihlásený kanál, ktorý chcete presunúť. Tak budete mať istotu, že váš kanál nebude pri presune neúmyselne odstránený.
 4. Zadajte heslo. Zobrazia sa niektoré informácie o vašom kanáli a jeho aktuálnych prepojeniach.
 5. Ak si chcete pozrieť zoznam možností, ktoré má váš kanál k dispozícii, kliknite na možnosť Vybrať požadovaný účet.
 6. Skontrolujte, ako sa po presune bude zobrazovať názov kanála. Potom kliknite na možnosť Presunúť kanál. Poznámka: Tým sa odstráni existujúci kanál (spolu so všetkými videami), ktorý je už pridružený k účtu značky, ktorého sa týka aktuálny presun.
 7. Ak chcete pridať správcu kanála, postupujte podľa pokynov na pridanie správcov kanála.
 
Upozorňujeme, že niektoré typy obsahu nemožno odstrániť: všetky komentáre, ktoré pridal kanál, odoslané a prijaté správy, odznaky overenia a automatické filtrovacie nastavenia komunity. Ak váš kanál zahŕňa takýto obsah, zobrazí sa varovanie.

Ak máte vlastnú webovú adresu, nepresunie sa do vášho nového kanála.

Moja voľba nie je uvedená v zozname Dostupné stránky

Ak účet značky, do ktorého chcete presunúť svoj kanál, vlastní iný účet Google, môžete presunúť vlastníctvo daného účtu značky do svojho účtu Google. Keď váš účet Google bude vlastniť účet značky, tento účet značky si budete môcť zvoliť pri presune kanála.

Ak je váš kanál aktuálne prepojený s účtom značky, môžete presunúť vlastníctvo svojej stránky do iného účtu Google a po prihlásení sa do daného účtu kanál presunúť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?