Huy hiệu xác minh trên kênh

Khi bạn nhìn thấy dấu kiểm xác minh hoặc  bên cạnh tên của một kênh YouTube, điều đó có nghĩa YouTube đã xác minh kênh này.

Đăng ký xác minh kênh

Sau khi có đủ 100.000 người đăng ký kênh thì bạn có thể gửi đơn đăng ký xác minh kênh. Như vậy, có vẻ là kênh của bạn vẫn chưa đủ điều kiện.

Nếu thấy thông tin này chưa đúng, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng địa chỉ email của kênh đủ điều kiện. Hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải rồi chọn tài khoản đủ điều kiện đó.

Để biết kênh của bạn có đủ điều kiện yêu cầu xác minh hay không, hãy nhấp vào Đăng nhập ở góc trên cùng bên phải. 

Chúng tôi sẽ không xác minh những kênh cố tình mạo danh người sáng tạo hoặc thương hiệu khác. Nếu phát hiện ra một kênh cố tình mạo danh người khác thì chúng tôi có thể áp dụng thêm biện pháp xử lý.

Giới thiệu về kênh đã xác minh

Nếu một kênh được xác minh, thì kênh đó sẽ là kênh chính thức của người sáng tạo, nghệ sĩ, công ty hoặc nhân vật của công chúng. Nhờ những kênh đã xác minh mà mọi người có thể phân biệt các kênh chính thức với những kênh khác có tên tương tự trên YouTube.

Lưu ý

  • Các kênh đã xác minh không nhận được thêm bất tính năng bổ sung nào trên YouTube. Trạng thái đã xác minh của một kênh cũng không mang ý nghĩa rằng YouTube trao phần thưởng, ghi nhận dấu mốc quan trọng hay chứng thực cho kênh đó. Để biết thông tin về các phần thưởng, hãy tìm hiểu thêm về Chương trình Phần thưởng cho Người sáng tạo của YouTube.
  • Nếu đã được xác minh thì kênh của bạn sẽ duy trì trạng thái đã xác minh trừ khi bạn đổi tên kênh. Nếu bạn đổi tên kênh của mình thì kênh sau khi đổi tên sẽ không còn ở trạng thái đã xác minh, và bạn sẽ phải đăng ký xác minh kênh một lần nữa.
  • YouTube giữ quyền thu hồi quyết định xác minh kênh hoặc chấm dứt những kênh vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản dịch vụ của YouTube.
  • Quy trình xác minh kênh có sự thay đổi theo thời gian nên bạn có thể thấy nhiều loại kênh có huy hiệu xác minh trên YouTube.

Điều kiện để đăng ký xác minh kênh

Để đủ điều kiện đăng ký xác minh kênh thì kênh của bạn phải đạt được 100.000 người đăng ký.

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét kênh của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh những kênh:

  • Chính chủ: Kênh của bạn phải đại diện cho người sáng tạo, thương hiệu hoặc pháp nhân có thật đúng với tuyên bố của kênh. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhiều yếu tố giúp xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như thời điểm tạo kênh. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ.
  • Hoàn chỉnh: Kênh của bạn phải ở trạng thái công khai, có nội dung, biểu ngữ kênh, ảnh hồ sơ, thông tin mô tả và đang hoạt động trên YouTube.

Trong một số trường hợp, YouTube cũng có thể chủ động xác minh những kênh có ít hơn 100.000 người đăng ký nhưng rất nổi tiếng bên ngoài YouTube.

Cách tạo điểm nhấn cho kênh của bạn mà không cần huy hiệu xác minh

Nếu kênh của bạn chưa được xác minh, thì sau đây là một số cách khác để bạn tạo điểm nhấn cho kênh của mình so với các kênh tương tự:

Nếu có người đang mạo danh bạn hoặc kênh của bạn, hãy báo cáo cho chúng tôi biết.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?