เครื่องหมายยืนยันสถานะของช่อง

หากเห็นเครื่องหมายถูกที่แสดงสถานะการยืนยัน หรือ  ถัดจากชื่อช่อง YouTube หมายความว่า YouTube ได้ยืนยันช่องดังกล่าวแล้ว

สมัครขอรับการยืนยันช่อง

คุณยื่นคำขอรับการยืนยันช่องได้เมื่อมีผู้ติดตาม 100,000 คน ซึ่งดูเหมือนช่องของคุณจะยังไม่มีสิทธิ์

หากรู้สึกว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของช่องที่มีสิทธิ์ โดยคลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาแล้วเลือกบัญชีนั้น

คลิกลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านบนขวาเพื่อดูว่าช่องมีสิทธิ์ยื่นคำขอรับการยืนยันไหม

เราจะไม่ยืนยันช่องที่พยายามแอบอ้างเป็นครีเอเตอร์หรือแบรนด์อื่น หากพบว่าช่องจงใจแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เราอาจดำเนินการเพิ่มเติม

เกี่ยวกับช่องที่ได้รับการยืนยัน

ช่องที่ได้รับการยืนยันแล้วคือช่องอย่างเป็นทางการของครีเอเตอร์ ศิลปิน บริษัท หรือบุคคลสาธารณะ ช่องที่ได้รับการยืนยันจะช่วยให้ผู้คนแยกแยะช่องอย่างเป็นทางการออกจากช่องอื่นๆ ที่มีชื่อคล้ายกันบน YouTube ได้

โปรดทราบว่า...

  • ช่องที่ได้รับการยืนยันจะไม่ได้รับฟีเจอร์เพิ่มเติมบน YouTube และไม่ได้แสดงว่าช่องได้รับรางวัล บรรลุเป้าหมาย หรือได้รับการรับรองจาก YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลได้ที่โปรแกรม Creator Awards ของ YouTube
  • หากช่องได้รับการยืนยัน สถานะนี้จะยังคงอยู่ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อช่อง หากเปลี่ยนชื่อช่อง ช่องที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะไม่ได้รับการยืนยัน และคุณจะต้องสมัครขอรับการยืนยันอีกครั้ง
  • YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการยืนยันหรือสิ้นสุดการดำเนินงานของช่องที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube
  • การยืนยันช่องได้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ คุณจึงอาจเห็นช่องหลายประเภทที่ได้รับการยืนยันบน YouTube

คุณสมบัติของช่องที่ได้รับการยืนยัน

ช่องจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนจึงจะมีสิทธิ์สมัครขอรับการยืนยัน

หลังจากสมัครแล้ว เราจะตรวจสอบช่องของคุณ โดยเราจะยืนยันช่องที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ถูกต้องตามความจริง ช่องจะต้องเป็นของครีเอเตอร์ แบรนด์ หรือบุคคลจริงตามที่กล่าวอ้าง โดยเราจะดูจากปัจจัยหลายประการเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ เช่น อายุของช่อง และอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมด้วย
  • มีข้อมูลครบถ้วน: ช่องของคุณจะต้องเป็นสาธารณะ และมีแบนเนอร์ของช่อง คำอธิบาย รูปโปรไฟล์ เนื้อหา รวมถึงต้องมีการใช้งานเป็นประจำบน YouTube

ในบางกรณี YouTube ยังอาจยืนยันช่องที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 100,000 คนซึ่งเป็นที่รู้จักนอก YouTube ด้วย

ทำให้ผู้ใช้แยกแยะช่องของคุณออกจากช่องอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องรับการยืนยัน

ในกรณีที่ช่องไม่ได้รับการยืนยัน คุณยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำให้ผู้ใช้แยกแยะช่องของคุณออกจากช่องอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ ดังนี้

หากมีบุคคลอื่นกำลังแอบอ้างเป็นคุณหรือช่องของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร