เครื่องหมายยืนยันสถานะของช่อง

หากเห็นเครื่องหมายถูกที่แสดงสถานะการยืนยัน หรือ ข้างชื่อช่อง YouTube หมายความว่า YouTube ได้ยืนยันช่องดังกล่าวแล้ว

สมัครขอรับการยืนยันช่อง

คุณยื่นคำขอรับการยืนยันช่องได้เมื่อมีผู้ติดตาม 100,000 คน ซึ่งดูเหมือนช่องของคุณจะยังไม่มีสิทธิ์

ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของช่องที่มีสิทธิ์ โดยคลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาแล้วเลือกบัญชีนั้น

คลิกลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านบนขวาเพื่อดูว่าช่องมีสิทธิ์ยื่นคำขอรับการยืนยันไหม

เราจะไม่ยืนยันช่องที่พยายามแอบอ้างเป็นครีเอเตอร์หรือแบรนด์อื่น หากพบว่าช่องจงใจแอบอ้างบุคคลอื่น เราอาจดำเนินการเพิ่มเติม

เกี่ยวกับช่องที่ได้รับการยืนยัน

ช่องที่ได้รับการยืนยันแล้วคือช่องอย่างเป็นทางการของครีเอเตอร์ ศิลปิน บริษัท หรือบุคคลสาธารณะ ช่องที่ได้รับการยืนยันจะช่วยให้ผู้คนแยกแยะช่องอย่างเป็นทางการออกจากช่องอื่นๆ ที่มีชื่อคล้ายกันบน YouTube ได้

โปรดทราบว่า...

  • ช่องที่ได้รับการยืนยันจะไม่ได้รับฟีเจอร์เพิ่มเติมบน YouTube และไม่ได้แสดงว่าช่องได้รับรางวัล บรรลุเป้าหมาย หรือได้รับการรับรองจาก YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลได้ที่โปรแกรม Creator Awards ของ YouTube
  • หากช่องได้รับการยืนยัน สถานะนี้จะยังคงอยู่ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อช่อง หากเปลี่ยนชื่อช่อง ช่องที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะไม่ได้รับการยืนยัน และคุณจะต้องสมัครขอรับการยืนยันอีกครั้ง
  • การเปลี่ยนแฮนเดิลของช่องจะไม่เป็นการนำเครื่องหมายยืนยันสถานะออก
  • YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการยืนยันหรือสิ้นสุดการดำเนินงานของช่องที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube
  • การยืนยันช่องได้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ คุณจึงอาจเห็นช่องหลายประเภทที่ได้รับการยืนยันบน YouTube

คุณสมบัติของช่องที่ได้รับการยืนยัน

ช่องจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนจึงจะมีสิทธิ์สมัครขอรับการยืนยัน

หลังจากสมัครแล้ว เราจะตรวจสอบช่องของคุณ โดยเราจะยืนยันช่องที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ถูกต้องตามความจริง ช่องจะต้องเป็นของครีเอเตอร์ แบรนด์ หรือบุคคลจริงตามที่กล่าวอ้าง โดยเราจะดูจากปัจจัยหลายประการเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ เช่น อายุของช่อง และอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมด้วย
  • มีข้อมูลครบถ้วน: ช่องของคุณต้องเป็นสาธารณะ รวมถึงมีแบนเนอร์ของช่อง คำอธิบาย และรูปโปรไฟล์ นอกจากนี้ ช่องจะต้องมีเนื้อหาและมีการใช้งานเป็นประจำบน YouTube ด้วย

บางครั้ง YouTube อาจยืนยันช่องที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 100,000 คนแม้ช่องจะไม่ได้สมัครขอรับการยืนยัน ในกรณีที่ช่องนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอก YouTube

ทำให้ผู้ใช้แยกแยะช่องของคุณออกจากช่องอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องรับการยืนยัน

ในกรณีที่ช่องไม่ได้รับการยืนยัน คุณยังมีวิธีอื่นๆ ในการทำให้ผู้ใช้แยกแยะช่องของคุณออกจากช่องอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ ดังนี้

หากมีบุคคลอื่นกำลังแอบอ้างเป็นคุณหรือช่องของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7993418832171521330
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
59