Odznaky overenia na kanáloch

Keď sa vedľa názvu kanála na YouTube zobrazuje značka overenia  alebo , znamená to, že kanál je overený službou YouTube. 

Žiadosť o overenie kanála

Žiadosť o overenie kanála môžete podať, keď máte 100 000 odberateľov. Zdá sa, že váš kanál ešte nespĺňa túto podmienku.

Ak podľa vás ide o omyl, skontrolujte, či ste sa prihlásili pomocou e‑mailovej adresy pre kanál spĺňajúci podmienku. Vpravo hore kliknite na svoju profilovú fotku a vyberte daný účet.

Ak chcete zistiť, či váš kanál spĺňa podmienky na žiadosť o overenie, vpravo hore kliknite na Prihlásiť sa

Nebudeme overovať kanály, ktoré sa pokúšajú odcudziť identitu iného autora alebo značky. Ak zistíme, že sa kanál pokúša odcudziť identitu niekoho iného, môžeme podniknúť ďalšie kroky.

Overené kanály 

Každý overený kanál je oficiálnym kanálom autora, interpreta, firmy alebo známej osobnosti. Overené kanály pomáhajú odlišovať oficiálne kanály od iných kanálov na YouTube s podobnými názvami.

Upozornenie

  • Overené kanály na YouTube nezískavajú žiadne ďalšie funkcie. Taktiež nepredstavujú ocenenia, míľniky alebo odporúčania zo služby YouTube. Viac o oceneniach nájdete v článku o programe Ocenenia autorov služby YouTube.
  • Kanál zostane overený, kým nezmeníte jeho názov. Ak zmeníte názov kanála, premenovaný kanál nebude overený a budete musieť znova požiadať o jeho overenie.
  • YouTube si vyhradzuje právo odvolať overenie alebo zrušiť kanály, ktoré porušujú naše pokyny pre komunitu alebo zmluvné podmienky služby YouTube.
  • Overovanie sa priebežne menilo, takže na YouTube si môžete všimnúť mnoho typov kanálov s overením. 

Oprávnenosť overeného kanála

Na to, aby ste mohli požiadať o overenie, musí mať váš kanál 100 000 odberateľov.

Po odoslaní žiadosti skontrolujeme váš kanál. Overujeme kanály, ktoré sú:

  • Autentické: váš kanál musí reprezentovať skutočného autora, značku alebo osobu, za ktorú sa vyhlasuje. Preskúmame viacero faktorov, ktoré nám pomôžu overiť vašu totožnosť, napríklad ako dlho váš kanál existuje. Môžeme vás tiež požiadať o ďalšie informácie alebo dokumentáciu.
  • Úplné: váš kanál musí byť verejný, mať popis bannera kanála, ikonu kanála a obsah a musí byť aktívny na YouTube.

YouTube môže v niektorých prípadoch aj proaktívne overovať kanály s menej ako 100 000 odberateľmi, ktoré sú známe mimo služby YouTube.

Odlíšenie kanála bez overenia

Ak váš kanál nie je overený, uvádzame niekoľko ďalších spôsobov, ako ho odlíšiť od podobných kanálov:

Ak niekto odcudzí vašu identitu alebo identitu vášho kanála, nahláste nám to.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?