Знак за потвърждение в канали

Когато виждате отметка или  до името на канал в YouTube, това означава, че той е потвърден от нас. 

Всичко за потвърдените канали 

Ако даден канал е потвърден, той е официалният канал в YouTube на съответния създател, изпълнител, компания или обществена личност. Потвърждаването помага за разграничаването на официалните канали от други канали в YouTube с подобни имена. 

Потвърдените канали не предоставят достъп до допълнителни функции в YouTube. Те също така не представляват отличие, постижение или препоръка от наша страна. За информация относно отличия прочетете повече за програмата „Отличия за създатели“ на YouTube.

Ако каналът ви е потвърден, няма да загубите потвърждението, освен ако не промените името му. Ако промените името на канала си, няма да запазите потвърждението за преименувания канал и трябва да заявите повторна проверка.

YouTube си запазва правото да отнеме знака ви за потвърждение или да прекрати канала ви, ако нарушите правилата на общността ни или Общите условия на YouTube.

Критерии за потвърдени канали

В края на октомври отново ще стартираме процеса за заявяване на проверка. Научете повече за промените в програмата за потвърждаване

За да отговаряте на критериите за заявяване на проверка, каналът ви трябва да достигне 100 000 абонати.

След като подадете заявление, ще прегледаме канала ви. Потвърждаваме канали, които са:

  • автентични: Каналът ви трябва да се отнася за действителния създател, марка или юридическо лице, за които се представяте. При потвърждаването на самоличността ви разглеждаме различни фактори, като продължителността на съществуване на канала ви, и може да поискаме допълнителна информация или документация.
  • пълни: Каналът ви трябва да е публичен и да има описание, икона на канала и съдържание, както и да е активен в YouTube.

В някои случаи може по собствена инициатива да проверяваме канали, които имат под 100 000 абонати и са известни извън платформата. 

Ако получим заявка от канал, чрез който се правят опити за представяне за друг създател или марка, няма да потвърдим този канал и е възможно да предприемем допълнителни действия.

Имайте предвид, че с течение на времето правим промени в този процес. Поради това в YouTube може да виждате много типове канали със знак за потвърждение. 

Разграничаване на канала ви без знак за потвърждение

Ако каналът ви не е потвърден, има няколко други начина да го разграничите от подобни канали:

Ако някой се представя за вас или канала ви, моля, подайте сигнал.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?