Återanvända ingångspunkter (streamar)

Streama nu 
I översikten youtube.com/live_dashboard visas en återanvändbar ingångspunkt i avsnittet för konfiguration av omkodaren. Konfigurera omkodaren en gång. Sedan behöver du bara starta och stoppa omkodaren för att streama.

Klicka på knappen Återställ om du behöver byta streamens namn/nyckel.

Evenemang

I rullgardinsmenyn Anpassad inmatning under Inmatningsinställningar kan du skapa anpassade inställningar. Du kan använda de inmatningsinställningarna för flera evenemang upprepade gångerYou can use those ingestion settings for multiple events again and again.

Du kan exempelvis skapa en ström som heter "720p-spel" och använda de ingångspunkterna för alla dina 720p-spelevenemang. Om du har flera omkodare kan du också skapa en ström med namnet "Omkodare A, 720p" och använda de ingångspunkterna för alla dina 720p-evenemang på den omkodaren.

Om du vill testa det här kan du skapa ett testevenemang och ett liveevenemang som är kopplade till samma strömkälla. På så sätt behöver du inte omkonfigurera din omkodare mellan testningen och ditt liveevenemang.

Se bara till att du inte kodar till samma ingångspunkter samtidigt på flera omkodare.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?