Thông tin cơ bản về thông báo phản đối cáo buộc vi phạm bản quyền

Chúng tôi có thể gỡ bỏ nội dung được bảo vệ bản quyền khỏi YouTube nếu đã có người tải nội dung đó lên mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Thông báo phản đối là một yêu cầu pháp lý để YouTube khôi phục video đã bị xóa do nhận cáo buộc vi phạm bản quyền.

Khi nào bạn nên gửi thông báo phản đối?

Bạn chỉ có thể gửi thông báo phản đối khi video mà bạn tải lên bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai nội dung. Điều này bao gồm cả nguyên tắc sử dụng hợp lý. Còn trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn không nên gửi thông báo phản đối.

Nếu video của bạn bị vô hiệu hóa vì lý do bản quyền nhưng không phù hợp với nguyên tắc sử dụng hợp lý nêu trên, thì bạn không nên gửi thông báo phản đối. Thay vào đó, bạn có thể chờ cảnh cáo vi phạm bản quyền hết hạn, thường là sau 90 ngày. Bạn cũng nên liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để đề nghị họ rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.

Cách gửi thông báo phản đối

Bạn có thể gửi thông báo phản đối trong Trình quản lý video. Nếu thông báo phản đối đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng lý do bạn có các quyền đối với nội dung bị xóa, thì YouTube sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người xác nhận quyền sở hữu. Người gửi thông báo phản đối phải là người ban đầu tải video đó lên hoặc là người được ủy quyền để hành động thay mặt người tải lên ban đầu đó, chẳng hạn như luật sư.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Nhấp vào mục Khiếu nại về bản quyền bên cạnh video tương ứng trong cột Kiếm tiền, nếu có. Nếu không, bạn sẽ thấy tùy chọn này trong cột Trạng thái hiển thị.
 4. Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền.
 5. Hành động này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin bản quyền video nơi bạn có thể xem thông tin về yêu cầu gỡ bỏ.
 6. Nhấp vào Gửi thông báo phản đối trong mục CHỌN MỘT HÀNH ĐỘNG.

Bạn có thể lọc theo những video có thông báo xác nhận quyền sở hữu và tìm hiểu thêm về từng trường hợp. Để thực hiện việc này, hãy làm như sau: 

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Chuyển đến Video >  > Khiếu nại về bản quyền
 3. Nhấp vào mục Khiếu nại về bản quyền bên cạnh video > Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền 

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến Creator Studio sau đó Trình quản lý video Thông báo bản quyền.
 3. Bạn sẽ thấy một danh sách các thông báo bản quyền.
 4. Nhấp vào đường liên kết rồi điền vào biểu mẫu để gửi thông báo phản đối.
 5. Nếu thông báo phản đối đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng lý do bạn có các quyền đối với nội dung bị xóa, thì YouTube sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người xác nhận quyền sở hữu. 
Khi chuyển tiếp thông báo phản đối, chúng tôi sẽ gửi kèm toàn bộ nội dung của thông báo đó, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Bằng việc gửi thông báo phản đối, bạn đồng ý chia sẻ thông tin của mình với người xác nhận quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp thông báo phản đối đến bất kỳ bên nào khác ngoài người xác nhận quyền sở hữu ban đầu. Người xác nhận quyền sở hữu có thể sử dụng thông tin này để khởi kiện bạn, nhằm ngăn chặn việc khôi phục nội dung đó trên YouTube.

Sau khi chúng tôi xử lý thông báo phản đối của bạn bằng cách chuyển tiếp thông báo đó đến người xác nhận quyền sở hữu, người xác nhận quyền sở hữu sẽ có 10 ngày làm việc để cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy họ đã bắt đầu gửi đơn kiện để duy trì việc gỡ bỏ nội dung. Đây là khoảng thời gian theo yêu cầu của luật bản quyền. Vì vậy, mong bạn hãy kiên nhẫn.

Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do nhiều lần vi phạm bản quyền, thì bạn sẽ không thể truy cập vào biểu mẫu thông báo phản đối trên web. Nếu được, bạn có thể gửi thông báo phản đối không theo mẫu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?