Gửi thông báo phản đối về bản quyền

Nếu bạn đăng tải trái phép nội dung được bảo vệ bản quyền lên YouTube thì chúng tôi có thể gỡ bỏ nội dung đó. Thông báo phản đối là một yêu cầu pháp lý để YouTube khôi phục video đã bị gỡ bỏ do nhận cáo buộc vi phạm bản quyền.

Thông tin cơ bản về thông báo phản đối

Sau đây là một số điều bạn cần lưu ý trước khi gửi thông báo phản đối:

 • Người gửi thông báo phản đối phải là người ban đầu tải video đó lên hoặc là người được ủy quyền để hành động thay mặt người tải lên ban đầu đó, chẳng hạn như luật sư.
 • Chỉ gửi thông báo phản đối nếu chúng tôi gỡ bỏ video của bạn do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai nội dung, bao gồm cả trường hợp sử dụng hợp lý. Không gửi thông báo phản đối vì bất kỳ lý do nào khác.
 • Nếu video của bạn bị gỡ bỏ do nhận cáo buộc vi phạm bản quyền nhưng không thuộc các tiêu chí nêu trên, thì bạn có thể chờ cho cảnh cáo vi phạm bản quyền hết hạn, thường là sau 90 ngày. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để đề nghị họ rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.
 • Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng do nhiều lần vi phạm bản quyền, thì bạn sẽ không thể gửi thông báo phản đối. Nếu được, bạn có thể gửi thông báo phản đối theo mẫu tùy ý.

Chuẩn bị thông tin cho thông báo phản đối

YouTube yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cụ thể trong thông báo phản đối. Thông báo phản đối của bạn phải:

 1. Đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý.
 2. Do chính bạn giải thích về mục đích bạn sử dụng nội dung có bản quyền đó. Nếu bạn cho rằng chúng tôi nhầm lẫn trong việc nhận dạng nội dung đó, vui lòng cho biết lý do.

Đánh giá nội dung có bản quyền

Thông báo phản đối phải có thông tin chi tiết về nội dung cụ thể đã được xác nhận quyền sở hữu trong video của bạn. Để xem xét nội dung này, hãy di chuột lên mục "Khiếu nại về bản quyền" trong cột "Hạn chế" bên cạnh video của bạn rồi nhấp vào XEM CHI TIẾT.

Trước khi gửi thông báo phản đối, hãy xem xét các thông tin sau:

 • Ai là người sở hữu nội dung đó?
 • Nếu đã sử dụng tác phẩm có bản quyền của người khác thì bạn có thể cung cấp bằng chứng về giấy phép hoặc sự cho phép sử dụng nội dung đó không?
 • Các nguyên tắc ngoại lệ về bản quyền như sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hay tương tự có áp dụng cho việc bạn sử dụng nội dung đó không?
 • Nội dung này có thuộc phạm vi công cộng không?

Thêm thông tin đầy đủ

Ngoài ra, nếu bạn cung cấp thiếu thông tin quan trọng trong thông báo phản đối thì chúng tôi có thể từ chối thông báo đó. Khi nhập thông tin liên hệ và lý do, hãy đảm bảo bạn:

 1. Thêm địa chỉ đầy đủ của bạn.
 2. Nhập họ và tên hợp pháp của bạn.

Gửi thông báo phản đối

Cách gửi thông báo phản đối về bản quyền:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video rồi tìm video bị ảnh hưởng.
  Mẹo: Chọn biểu tượng bộ lọc  sau đó Khiếu nại về bản quyền để tìm video bị ảnh hưởng nhanh hơn.
 3. Trong cột "Hạn chế", hãy di chuột lên mục “Khiếu nại về bản quyền” rồi nhấp vào XEM CHI TIẾT.
 4. Nhấp vào CHỌN HÀNH ĐỘNG sau đó Gửi thông báo phản đối.
 5. Nhập thông tin liên hệ và lý do rồi nhấp vào GỬI.
Nếu chuyển tiếp thông báo phản đối thì chúng tôi sẽ gửi kèm toàn bộ nội dung của thông báo đó, bao gồm mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Bằng việc gửi thông báo phản đối, bạn đồng ý chia sẻ thông tin của mình với người xác nhận quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp thông báo phản đối đến bất kỳ bên nào khác ngoài người xác nhận quyền sở hữu ban đầu. Người xác nhận quyền sở hữu có thể sử dụng thông tin này để khởi kiện bạn nhằm ngăn chặn việc khôi phục nội dung có liên quan trên YouTube.

Các bước tiếp theo

Nếu thông báo phản đối của bạn đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng những quyền bạn có đối với nội dung bị xóa, thì chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo này cho người xác nhận quyền sở hữu. Người xác nhận quyền sở hữu sẽ có 10 ngày làm việc để cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy họ đã khởi kiện để duy trì việc gỡ bỏ nội dung. Đây là khoảng thời gian theo yêu cầu của luật bản quyền. Vì vậy, mong bạn hãy kiên nhẫn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?