Podstawowe informacje o roszczeniach wzajemnych dotyczących praw autorskich

Treści chronione prawem autorskim mogą zostać usunięte z YouTube, jeśli zostały przesłane bez zgody właściciela praw autorskich. Roszczenie wzajemne przesyłane do YouTube to wniosek prawny o przywrócenie filmu, który został usunięty z powodu domniemanego naruszenia praw autorskich.

Kiedy można zgłosić roszczenie wzajemne?

Roszczenie wzajemne możesz zgłosić tylko wtedy, gdy przesłany przez Ciebie film został usunięty w wyniku pomyłki lub nieprawidłowej identyfikacji treści. Obejmuje to dozwolony użytek. Nie należy korzystać z niego w żadnych innych okolicznościach.

Jeśli Twój film został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich, ale nie spełnia powyższych kryteriów, nie należy zgłaszać roszczenia wzajemnego. Zamiast tego możesz zaczekać na wygaśnięcie ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich, co zwykle trwa 90 dni. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z właścicielem praw autorskich, aby poprosić o wycofanie roszczenia.

Jak zgłosić roszczenie wzajemne

Możesz zgłosić roszczenie wzajemne w Menedżerze filmów. Jeśli będzie ono spełniać wszystkie prawne wymagania i zawierać wyjaśnienie, na jakiej podstawie masz prawa do usuniętych treści, przekażemy je stronie wnoszącej pierwotne roszczenie. Roszczenia wzajemne mogą być składane wyłącznie przez osoby, które przesłały dany film, lub przez przedstawicieli uprawnionych do występowania w ich imieniu, na przykład przedstawicieli prawnych.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij Roszczenie dotyczące praw autorskich obok odpowiedniego filmu w kolumnie Zarabianie, jeśli ta opcja jest dostępna. W przeciwnym razie zobaczysz ją w kolumnie Widoczność.
 4. Kliknij Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich.
 5. Spowoduje to przejście na stronę Informacje o prawach autorskich, gdzie znajdziesz informacje o tym usunięciu.
 6. Kliknij Prześlij roszczenie wzajemne w sekcji WYBIERZ CZYNNOŚĆ.

Możesz użyć filtrów, by wyświetlić filmy objęte roszczeniami oraz dowiedzieć się o nich więcej. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Otwórz Film >  > Roszczenia dotyczące praw autorskich.
 3. Kliknij Roszczenie dotyczące praw autorskich obok filmu > Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. Otwórz Studio twórców potem Menedżer filmów Powiadomienia o prawach autorskich.
 3. Zobaczysz listę swoich powiadomień o prawach autorskich.
 4. Kliknij link, by przesłać roszczenie wzajemne za pomocą formularza.
 5. Jeśli Twoje roszczenie wzajemne spełnia wszystkie prawne wymagania i zawiera wyjaśnienie, na jakiej podstawie masz prawa do usuniętych treści, przekażemy je stronie wnoszącej pierwotne roszczenie.
Stronie, która wniosła roszczenie, przesyłamy pełną treść roszczenia wzajemnego wraz z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Wysyłając roszczenie wzajemne, wyrażasz zgodę na udostępnienie Twoich danych stronie wnoszącej roszczenie. Roszczenie wzajemne nie zostanie przekazane nikomu innemu oprócz strony, która zgłosiła pierwotne roszczenie. Strona wnosząca roszczenie może wykorzystać te informacje, aby wnieść pozew przeciwko Tobie, tak by YouTube nie mógł przywrócić filmu.

Po przetworzeniu Twojego roszczenia wzajemnego i przesłaniu go stronie wnoszącej roszczenie ma ona 10 dni roboczych na wykazanie, że podjęła przeciwko Tobie działania na drodze sądowej, aby treści pozostały niedostępne. Wyznaczony termin jest zgodny z przepisami dotyczącymi praw autorskich, prosimy więc o cierpliwość.

Jeśli konto zostało zawieszone z powodu wielu naruszeń praw autorskich, formularz internetowy roszczenia wzajemnego nie będzie dostępny. W takim przypadku możesz przesłać roszczenie wzajemne w formie oświadczenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?