הודעה נגדית על הפרת זכויות יוצרים – מידע בסיסי

אנחנו עשויים להסיר מ-YouTube תוכן המוגן בזכויות יוצרים אם הוא הועלה ללא רשות מהבעלים של זכויות היוצרים. הודעה נגדית היא בקשה משפטית שמופנית ל-YouTube ומטרתה להחזיר סרטון שהוסר בעקבות טענה להפרת זכויות יוצרים.

באילו נסיבות ניתן להגיש הודעה נגדית?

ניתן לשלוח הודעה נגדית רק אם סרטון שהעליתם הושבת בטעות או בעקבות שגיאה בזיהוי התוכן. הדבר כולל גם מצב של שימוש הוגן. אין להשתמש בהליך הזה בנסיבות אחרות.

אם סרטון שלכם הושבת בגין הפרת זכויות יוצרים, אך אינו עומד בקריטריונים שצוינו למעלה, אין להשתמש בהליך של הודעה נגדית. במקום זאת, אפשר להמתין עד לפקיעת התוקף של הפסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, בדרך כלל לאחר 90 יום. אפשר גם לפנות ישירות לבעלים של זכויות היוצרים כדי לבקש מהם ביטול והסרה של התלונה על הפרת זכויות יוצרים.

ההליך להגשת הודעה נגדית

ניתן לפתוח בהליך של הודעה נגדית במנהל הסרטונים. אם הבקשה עומדת בכל הדרישות המשפטיות, והסברתם בה באופן ברור כיצד יש בבעלותכם את הזכויות לתוכן שהוסר, הבקשה תועבר על ידי YouTube אל המתלונן. רק מי שהעלה את הסרטון המקורי או נציג מורשה מטעמו, כגון עורך דין, רשאים להגיש הודעה נגדית.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. מהתפריט הימני, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על תלונה על הפרת זכויות יוצרים לצד הסרטון הרלוונטי בעמודה מונטיזציה, אם היא זמינה. אם לא, האפשרות הזו תופיע בעמודה חשיפה.
 4. לוחצים על הצגת פרטים של תלונה על הפרת זכויות יוצרים.
 5. הלחיצה תעביר אתכם אל הדף מידע על זכויות יוצרים בסרטון הכולל פרטים לגבי ההסרה.
 6. לוחצים על שליחת הודעה נגדית בקטע בחירת פעולה.

אפשר לסנן את הסרטונים כדי לראות על אילו מהם נשלחה תלונה ולקבל מידע נוסף על כל תלונה. כדי לעשות זאת: 

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. עוברים אל סרטון >  > תלונות על הפרת זכויות יוצרים
 3. לוחצים על תלונה על הפרת זכויות יוצרים לצד הסרטון > הצגת פרטים של תלונה על הפרת זכויות יוצרים 

הוראות לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים

 1. נכנסים ל-YouTube.
 2. עוברים אל הגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים ואז מנהל הסרטונים הודעות על זכויות יוצרים.
 3. תוצג רשימה של ההודעות שלכם על זכויות יוצרים.
 4. לוחצים על הקישור כדי לשלוח הודעה נגדית באמצעות הטופס.
 5. אם ההודעה הנגדית עומדת בכל הדרישות המשפטיות, והסברתם בה באופן ברור כיצד יש בבעלותכם את הזכויות לתוכן שהוסר, ההודעה תועבר על ידי YouTube אל המתלונן. 
כשנעביר את ההודעה הנגדית, היא תכלול את הטקסט הרשום בה במלואו, כולל כל הפרטים האישיים שתציינו. בעצם שליחת ההודעה הנגדית, אתם מביעים הסכמה לשיתוף הפרטים שלכם עם המתלונן. לא נעביר את ההודעה הנגדית לאף גורם מלבד המתלונן המקורי. המתלונן יוכל להשתמש בפרטים אלה כדי להגיש נגדכם תביעה משפטית למניעת החזרת התוכן ל-YouTube.

לאחר שנטפל בהודעה הנגדית ששלחתם ונעביר אותה למתלונן, יעמדו לרשותו 10 ימי עסקים כדי לספק ראיות לכך שהוא נקט פעולה משפטית כדי למנוע את החזרת התוכן. פרק זמן זה נדרש על פי חוק זכויות היוצרים, לכן יש להמתין בסבלנות.

אם החשבון שלכם הושעה בגין הפרות מרובות של זכויות יוצרים, לא תוכלו לגשת לטופס האינטרנט של ההודעה הנגדית. אם הדבר רלוונטי, אפשר לשלוח הודעה נגדית בניסוח חופשי.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?