Základní informace o protioznámení

Protioznámení je zákonná žádost o obnovení videa, které bylo z YouTube odstraněno kvůli údajnému porušení autorských práv. Tento postup lze uplatnit pouze v případech, kdy byla nahrávka odstraněna nebo zakázána v důsledku omylu nebo chybné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán. Příkladem může být využití principu fair use. Za žádných jiných okolností ho uplatnit nelze.

Pokud bylo vaše video odstraněno, ale výše uvedená kritéria nesplňuje, můžete požádat o stažení nároku, nebo jednoduše počkat, až sankce vyprší.

Upozorňujeme, že když protioznámení přeposíláme, uvádíme ho v plném znění, a to včetně všech osobních údajů, které do něj vložíte. Nárokující strana tyto údaje může využít v případném soudním sporu, kterým se bude snažit zabránit opětovnému vložení vašeho obsahu na YouTube.

Podáním protioznámení souhlasíte s tím, že budou vaše údaje tímto způsobem odhaleny. Protioznámení nepřepošleme nikomu jinému kromě původní nárokující strany.

Protioznámení musí odeslat původní uživatel, který video nahrál, nebo jeho zplnomocněný zástupce, například právní zástupce. Protioznámení můžete odeslat prostřednictvím našeho webového formuláře. Najdete ho v části Sdělení ve věci autorských práv ve svém účtu:

Přejít na sdělení ve věci autorských práv

Poté, co zpracujeme vaše protioznámení tím, že ho předáme nárokující straně, má tato strana 10 pracovních dnů, aby nám podala důkaz, že zahájila právní řízení, které zamezí opětovnému zveřejnění vašeho obsahu. Toto časové období je vyžadováno zákonem o autorských právech. Prosíme o trpělivost.

Pokud byl váš účet pozastaven z důvodu opakovaného porušení autorských práv, k webovému formuláři pro protioznámení nebudete mít přístup. Je-li to vhodné, můžete podat protioznámení bez formuláře.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?