Nội dung bị giới hạn độ tuổi

Đôi khi, nội dung không vi phạm chính sách của chúng tôi nhưng có thể không phù hợp với tất cả người xem. Trong những trường hợp này, nhóm đánh giá của chúng tôi sẽ đặt giới hạn độ tuổi người xem cho video hoặc xóa hình thu nhỏ khi chúng tôi nhận được thông báo về nội dung đó.

Video bị giới hạn độ tuổi người xem không hiển thị cho những người dùng đã đăng xuất, chưa đủ 18 tuổi hoặc đã bật Chế độ hạn chế.

Điều gì sẽ khiến video bị giới hạn độ tuổi

Dưới đây là một số yếu tố mà chúng tôi xem xét để giới hạn độ tuổi người xem:

Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có thể kháng nghị quyết định giới hạn độ tuổi người xem.

Kiếm tiền và giới hạn độ tuổi

Nếu bạn đủ điều kiện để kiếm tiền, đừng quên xem các chính sách của chúng tôi. Các video bị giới hạn độ tuổi không đủ điều kiện để kiếm tiền và không được hiển thị trong các phần nhất định trên YouTube. Ngoài ra, các video bị giới hạn độ tuổi người xem cũng không đủ điều kiện để dùng làm quảng cáo.

Kiểm tra xem nội dung của bạn có bị giới hạn độ tuổi người xem hay không

Nếu nội dung của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem thì bạn sẽ thấy dòng chữ "Hạn chế độ tuổi người xem" trong cột Hạn chế của trang Video

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?