Obsah s obmedzením podľa veku

Niekedy obsah neporušuje naše pravidlá, ale nemusí byť vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov. V takýchto prípadoch môžeme video vekovo obmedziť. Tieto pravidlá sa vzťahujú na videá, popisy videí, vlastné miniatúry, priame prenosy a ostatné služby či funkcie na YouTube.

Ďalšie informácie o vekovom obmedzení

Nasledujúce podrobnosti sa týkajú typov obsahu, pri ktorých zvažujeme vekové obmedzenie. Váš obsah môžeme vekovo obmedziť, ak zahŕňa najmenej jeden z nasledujúcich motívov. Nižšie sme uviedli príklady obsahu, ktorý môže byť vekovo obmedzený. Ďalšie príklady takýchto motívov nájdete po kliknutí na sekcie pravidiel. Majte na pamäti, že tento zoznam nie je úplný. 

Bezpečnosť detí

 • Video, v ktorom sa dospelí zúčastňujú nebezpečných aktivít, ktoré by neplnoletí mohli jednoducho napodobniť, napríklad manipulácia s výbušninami alebo súťaže, ktoré spôsobujú ujmu na zdraví
 • Video určené pre dospelé publikum, ktoré si možno ľahko pomýliť s obsahom pre rodinu

Škodlivé alebo nebezpečné aktivity vrátane regulovaných látok a drog

 • Video zobrazujúce falošné škodlivé žarty, ktoré pôsobia tak reálne, že diváci nedokážu rozoznať, či ide o skutočnú situáciu
 • Video propagujúce výdajňu marihuany

Nahota a obsah so sexuálnym podtextom

 • Video nabádajúce na sexuálny akt, napríklad vyzývavý tanec alebo dotyky
 • Video, kde sú ľudia zobrazení v póze, ktorá má v divákovi vzbudiť sexuálne vzrušenie
 • Video, kde sú ľudia v oblečení považovanom za neprípustné vo verejnom kontexte, napríklad spodná bielizeň  

Násilný alebo explicitný obsah

 • Video s kontextom zobrazujúce zranenia tých, ktorí prežili vážnu dopravnú nehodu 
 • Video zamerané na násilné alebo krvavé zábery, napríklad ak znázorňuje výlučne časť filmu alebo videohry s najexplicitnejším násilím

Vulgárny jazyk

 • Video s veľmi vulgárnymi výrazmi v názve, miniatúre alebo súvisiacich metadátach 
 • Video zamerané na používanie vulgarizmov, ako je kompilácia alebo klipy vytrhnuté z kontextu

Čo sa stane, ak je obsah vekovo obmedzený?

Vekovo obmedzené videá sa nezobrazujú používateľom, ktorí majú menej než 18 rokov alebo sú odhlásení. Tiež nie je možné pozerať vekovo obmedzené videá na väčšine webov tretích strán. Diváci, ktorí na inom webe kliknú na vekovo obmedzené video, napríklad vo vloženom prehrávači, budú presmerovaní na YouTube alebo YouTube Music. Tam môžu pozerať obsah, iba ak sú prihlásení a starší ako 18 rokov. Tento proces pomáha zaistiť, aby video hostené službou YouTube bolo viditeľné iba pre vhodné publikum, nech už ho používateľ nájde kdekoľvek. 

Ak podľa vás ide o omyl, môžete sa odvolať proti vekovému obmedzeniu.

Speňažovanie a vekové obmedzenia

Ak váš kanál spĺňa podmienky na zobrazovanie reklám, nezabudnite si prečítať naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Vekovo obmedzené videá môžu používať reklamy na speňažovanie. Niektorí inzerenti radšej inzerujú pri obsahu vhodnom pre rodinu alebo obsahu, ktorý nezahŕňa predtým uvedené motívy. V takomto prípade môže mať vaše video obmedzené speňažovanie reklám alebo nemusí byť speňažovanie možné vôbec. 

Kontrola vekového obmedzenia pri obsahu

Vekové obmedzenie svojho obsahu si môžete skontrolovať v Štúdiu YouTube pomocou filtra Vekové obmedzenie alebo na stránke Videá v stĺpci „Obmedzenia“, kde nájdete Vekové obmedzenie. Systémy neustále aktualizujeme. Ak zistíme akékoľvek nezrovnalosti s vaším hodnotením, je možné, že sa zmení.

Prihlásení diváci starší ako 18 rokov môžu sami pod popisom videa zistiť, či je video vekovo obmedzené. Ďalšie informácie o pozeraní videí s vekovým obmedzením

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false