Aldersbegrenset innhold

Noe innhold er kanskje ikke egnet for seere under 18 år, selv om det ikke bryter retningslinjene våre. I slike tilfeller kan vi angi en aldersbegrensning for videoen. Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, egendefinerte miniatyrbilder, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner.

Finn ut mer om aldersbegrensninger

Nedenfor finner du mer informasjon om hva slags innhold som kan føre til en aldersbegrensning. Vi kan gi innholdet ditt en aldersbegrensning hvis det inneholder ett eller flere av temaene nedenfor. Du kan også se eksempler på hva slags innhold som kan få en aldersbegrensning. Klikk deg gjennom retningslinjene nedenfor for å se eksempler på de forskjellige temaene. Husk at listen ikke er uttømmende. 

Barns sikkerhet

  • Videoer der voksne deltar i farlige aktiviteter som mindreårige lett kan kopiere, som håndtering av eksplosiver eller utfordringer som medfører personskade
  • Videoer som er beregnet på voksne seere, men som lett kan forveksles med familieinnhold

Farlige eller skadelige aktiviteter, for eksempel bruk av regulerte stoffer og narkotika

  • Videoer om skadelige skøyerstreker som er falske, men som virker så ekte at seerne ikke kan se forskjell
  • Videoer som promoterer steder der cannabis selges

Nakenhet og seksuelt betont innhold

  • Videoer som innbyr til seksuell atferd, som seksuelt betont dansing eller kjærtegn
  • Videoer der noen er avbildet i en positur som skal vekke seksuell respons hos seeren, eller kledd på en måte som generelt sett ville vært upassende i en offentlig sammenheng, for eksempel i undertøy  

Voldelig eller eksplisitt innhold

  • Videoer med kontekst som viser personskader hos de overlevende ved alvorlige trafikkulykker 
  • Videoer der voldelige eller blodige bilder står i fokus, som når fokuset utelukkende er på den mest eksplisitt voldelige delen av en film eller et videospill

Vulgær språkbruk

  • Videoer med svært stygt språk i tittelen, miniatyrbildet eller de tilknyttede metadataene 
  • Videoer med fokus på bruk av stygt språk, for eksempel samlevideoer eller klipp som er tatt ut av kontekst

Hva skjer når innhold får aldersbegrensning?

Aldersbegrensede videoer er ikke synlige for brukere som er logget av eller under 18 år. Aldersbegrensede videoer kan som regel heller ikke spilles av på tredjepartsnettsteder. Seere som klikker på aldersbegrensede videoer på andre nettsteder, for eksempel i innbygde spillere, blir viderekoblet til YouTube eller YouTube Music. Der kan de se innholdet hvis de er over 18 år og pålogget. Denne prosessen bidrar til å sikre at videoer som er lagt ut på YouTube, bare er tilgjengelige for den egnede målgruppen uansett hvor de dukker opp. 

Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du anke avgjørelsen om aldersbegrensning.

Inntektsgenerering og aldersbegrensninger

Hvis kanalen din er kvalifisert for annonser, må du lese gjennom retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Du kan tjene penger på annonser i videoer med aldersbegrensninger. Enkelte annonsører foretrekker å vise annonser i familievennlig innhold eller innhold uten temaene som er nevnt ovenfor. I slike tilfeller kan videoen generere færre annonseinntekter – eller ingen. 

Sjekk om innholdet ditt er aldersbegrenset

Du kan se om innholdet ditt er aldersbegrenset ved å gå til YouTube Studio og bruke «Aldersbegrensning»-filteret, eller ved å se etter «Aldersbegrensning» i Begrensninger-kolonnen på Videoer-siden.

Seere som er over 18 år og pålogget, kan se om en video er aldersbegrenset under videobeskrivelsen. Finn ut mer om hvordan du spiller av videoer som er aldersbegrenset.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?