Các lựa chọn khác để báo vi phạm

Nếu việc gắn cờ cho một video không giúp thể hiện chính xác vấn đề mà bạn gặp phải, thì bạn có thể tìm hiểu một vài cơ chế khác để báo vi phạm.

Báo kênh vi phạm

Gắn cờ là một cách hữu hiệu để báo video mà bạn cho là vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi có thể bạn cần báo nhiều nội dung vi phạm hoặc muốn gửi báo cáo chi tiết hơn để chúng tôi xem xét. Bằng việc báo cáo về kênh của một người dùng, bạn có thể đánh dấu video hoặc bình luận của người dùng đó và cho chúng tôi biết thêm thông tin về điều bạn lo ngại. Nếu bạn cảm thấy mình là mục tiêu của hành vi lăng mạ, thì công cụ này là lựa chọn phù hợp nhất để bạn báo nội dung vi phạm.

Báo vi phạm về quyền riêng tư

Để gửi đơn kiện về quyền riêng tư, hãy bắt đầu Quy trình khiếu kiện về quyền riêng tư. Quyền riêng tư của bạn luôn được tôn trọng trong quy trình này.

Báo vi phạm về vấn đề pháp lý

Nếu cần báo cáo một vấn đề pháp lý cho bản thân hoặc thay mặt cho khách hàng của mình, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu web về vấn đề pháp lý. Để chúng tôi điều tra đơn kiện của bạn nhanh hơn, bạn nên gửi đơn kiện bằng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi thay vì gửi bằng fax hoặc gửi qua đường bưu điện.

Xin lưu ý rằng việc lạm dụng biểu mẫu của chúng tôi về vấn đề pháp lý có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản YouTube của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính