Các tùy chọn báo cáo khác

Nếu việc gắn cờ cho một video không phản ánh chính xác vấn đề của bạn, thì chúng tôi có một vài cơ chế báo cáo khác để bạn tìm hiểu.

Công cụ báo cáo

Gắn cờ là một cách tuyệt vời để báo cáo video mà bạn cho là vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể cần báo cáo nhiều phần nội dung hoặc muốn gửi báo cáo chi tiết hơn để chúng tôi xem xét. Khi sử dụng công cụ báo cáo, bạn có thể đánh dấu video hoặc nhận xét của người dùng và cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về mối lo ngại của mình. Nếu bạn cảm thấy mình là mục tiêu bị lăng mạ, thì công cụ này là tùy chọn phù hợp nhất để bạn báo cáo nội dung.

Báo cáo trường hợp lăng mạ qua Công cụ báo cáo của chúng tôi.

Báo cáo về quyền riêng tư

Để gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, hãy bắt đầu thực hiện quy trình khiếu nại về quyền riêng tư. Quyền riêng tư của bạn luôn được tôn trọng trong quy trình này.

Báo cáo về vấn đề pháp lý

Nếu cần báo cáo một vấn đề pháp lý cho bản thân hoặc thay mặt cho khách hàng của mình, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu web pháp lý. Để chúng tôi có thể điều tra khiếu nại của bạn nhanh hơn, bạn nên gửi khiếu nại bằng biểu mẫu web của chúng tôi thay vì gửi bằng fax hoặc qua đường bưu điện.

Xin lưu ý rằng việc lạm dụng biểu mẫu pháp lý của chúng tôi có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản YouTube của bạn.

Cảnh quay người sắp chết hoặc thương tích nghiêm trọng

Chúng tôi cố gắng tôn trọng mong muốn của các gia đình về cảnh quay người thân của họ đang bị thương tích nghiêm trọng. Nếu bạn đã xác định được nội dung thể hiện cảnh một người thân trong gia đình đang trải qua giây phút sinh tử hoặc gặp chấn thương nghiêm trọng và muốn yêu cầu xóa nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu web. Chúng tôi luôn xem xét kỹ từng yêu cầu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có cân nhắc đến mức độ quan tâm của cộng đồng và giá trị đưa tin khi quyết định có xóa nội dung hay không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?