Andra alternativ för rapportering

Om ditt problem inte kan lösas genom att flagga en video har vi ett antal andra rapportmetoder som du kan använda.

Rapportverktyget

Flaggning är ett bra sätt att rapportera en video du anser bryter mot riktlinjerna för communityn, men ibland kanske du vill rapportera mer innehåll samtidigt, eller skicka en mer detaljerad rapport till oss för granskning. Med rapportverktyget kan du göra oss uppmärksamma på en användares kommentarer och videor och ge mer information om ditt problem. Om du känner dig utsatt för kränkningar är det här verktyget det bästa sättet att rapportera innehåll.

Rapportera missbruk via vårt rapporteringsverktyg.

Integritetsrapporter

Starta processen för sekretessklagomål om du vill lämna in ett sekretessklagomål. Vi respekterar din integritet i den här processen.

Rapporter om juridiska åtgärder

Om du behöver rapportera ett juridiskt problem angående dig själv eller en kund kan du kontakta oss via våra webbformulär för juridiska frågor. Vi kan snabbare och enklare undersöka ditt anspråk om du lämnar in det via vårt webbformulär i stället för att skicka det via fax eller post.

Observera att missbruk av våra juridiska formulär kan leda till uppsägning av ditt YouTube-konto.

Videor av dödsfall eller allvarliga skador

Vi försöker respektera närståendes önskningar när det gäller bilder av anhöriga som skadas allvarligt. Om du har sett en video som visar en familjemedlem i samband med dödsfall eller allvarlig skada och du vill begära att vi tar bort den kan du kontakta oss via vårt webbformulär. Vi granskar varje begäran noggrant, men tänk på att vi tar hänsyn till allmänintresset när vi avgör om innehållet ska tas bort.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?