Chính sách về mạo danh

 

Nội dung nhằm mạo danh một người hoặc kênh không được phép xuất hiện trên YouTube. YouTube cũng thực thi các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nếu một kênh hoặc nội dung trong kênh gây nhầm lẫn về nguồn hàng hóa và dịch vụ được quảng cáo thì nội dung đó không được phép xuất hiện.

Nếu bạn nhìn thấy nội dung vi phạm chính sách này, vui lòng báo cáo nội dung đó.

  • Nếu bạn cảm thấy kênh của mình hoặc kênh của người sáng tạo khác đang bị mạo danh, vui lòng truy cập công cụ báo cáo của chúng tôi.

Các chính sách này có ý nghĩa gì với bạn

Nếu bạn là người đăng nội dung

Bạn không được đăng nội dung lên YouTube nếu nội dung đó trùng với bất kỳ phần mô tả nào dưới đây. 

  • Mạo danh một kênh: Một kênh sao chép hồ sơ, nền hoặc giao diện tổng thể của kênh khác theo cách khiến kênh đó trông giống như kênh của người khác. Kênh này không nhất thiết phải giống đến 100%, chỉ cần có mục đích rõ ràng là sao chép kênh khác.
  • Mạo danh cá nhân: Nội dung nhằm khiến mọi người tưởng rằng người khác đăng tải lên.

Chính sách này áp dụng cho video, nội dung mô tả video, nhận xét, sự kiện trực tiếp và bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng nào khác của YouTube. Xin lưu ý rằng đây chưa phải là danh sách đầy đủ.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về nội dung không được phép xuất hiện trên YouTube.

  • Kênh có tên và hình ảnh giống với một kênh khác với sự khác biệt duy nhất là khoảng trắng được chèn vào tên hoặc số 0 (không) thay thế chữ O.
  • Sử dụng tên thật, tên người dùng, hình ảnh, hoặc những thông tin cá nhân của người khác để lừa mọi người tin rằng bạn là người đó. 
  • Kênh có phần mô tả trùng khớp hoàn toàn với một kênh khác.
  • Thiết lập kênh sử dụng tên và hình ảnh của người khác và giả vờ rằng người đó đăng nội dung lên kênh.
  • Thiết lập kênh sử dụng tên và hình ảnh của người khác và đăng nhận xét lên các kênh khác giống như thể người đó đăng những nhận xét này.
  • Các kênh tự xưng là "tài khoản của người hâm mộ" nhưng trên thực tế lại mạo danh là kênh của người khác và tải lại nội dung của họ lên.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một số ví dụ. Đừng đăng nội dung nếu bạn cho rằng nội dung đó có thể vi phạm chính sách này.

Điều gì xảy ra khi nội dung vi phạm chính sách này

Nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách này thì chúng tôi sẽ xóa nội dung đó và gửi email thông báo cho bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi thì bạn sẽ nhận được cảnh báo, nhưng kênh của bạn sẽ không bị phạt. Nếu đây không phải lần đầu tiên thì chúng tôi sẽ đưa ra cảnh cáo đối với kênh của bạn. Kênh của bạn sẽ bị chấm dứt khi bạn nhận 3 cảnh cáo. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cảnh cáo của chúng tôi tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?