Policy om identitetsstöld

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Innehåll som är avsett att efterlikna en person eller kanal är inte tillåtet på YouTube. YouTube upprätthåller också varumärkesinnehavarens rättigheter. Om en kanal eller en kanals innehåll orsakar förvirring om de marknadsförda varornas och tjänsternas ursprung finns det risk att kanalen inte tillåts.

Om du ser innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det.

  • Om du tycker att någon försöker efterlikna din eller någon annan kreatörs kanal kan du rapportera kanalen genom att följa instruktionerna här.

Vad de här policyerna innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan. 

  • Stöld av kanals identitet: En kanal som kopierar en annan kanals profil, bakgrund eller övergripande utseende så att det ser ut som någon annans kanal. Kanalen behöver inte vara 100 % identisk, men det ska vara tydligt att avsikten är att kopiera den andra kanalen.
  • Stöld av privatpersons identitet: Innehåll som är tänkt att se ut som att någon annan har lagt upp.

Exempel

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet på YouTube.

  • Kanaler med samma namn och bild som en annan kanal, med den enda skillnaden att ett mellanslag har lagts till i namnet eller att en nolla ersätter bokstaven O.
  • Använda någon annans riktiga namn, användarnamn, bild eller andra personliga uppgifter för att få andra att tro. att du är den personen. 
  • En kanalbeskrivning som är identisk med en annan kanals beskrivning.
  • Skapa en kanal med en persons namn och bild och låtsas som att personen lägger upp innehåll på kanalen.
  • Skapa en kanal med en persons namn och bild och sedan lägga upp kommentarer på andra kanaler som om de har lagts upp av den personen.
  • Kanaler som hävdar att de är ett ”fan-konto” men i själva verket låtsas vara någon annans kanal och lägger upp deras videor.
  • Kanaler som efterliknar en befintlig nyhetskanal.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?