Kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

Nếu video của bạn nhận một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và bạn cho rằng thông báo đó là không chính xác, thì bạn có thể kháng nghị thông báo đó. Khi bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, chủ sở hữu bản quyền sẽ nhận được thông báo và họ có 30 ngày để phản hồi.

Nếu bạn đã nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền, hãy sử dụng quy trình mà chúng tôi trình bày trong bài viết thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền thay cho quy trình mô tả trong bài viết này.

Content ID Dispute Process - Copyright on YouTube

Bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID nếu cho rằng hệ thống đã xác định nhầm video của bạn, hoặc nếu bạn có tất cả các quyền sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền đó.

Gửi kháng nghị

Những điều bạn cần biết trước khi kháng nghị: Nếu quyết định kháng nghị dựa trên quy tắc về sử dụng hợp lýphạm vi công cộng, thì trước hết, bạn phải hiểu rõ cách hoạt động của các quy tắc này. YouTube không thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu hay không. Bạn nên xin ý kiến tư vấn pháp lý riêng nếu không biết chắc việc cần làm.

Kháng nghị chỉ dành cho những trường hợp mà bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung trong video của mình. Nếu bạn lạm dụng quy trình kháng nghị nhiều lần hoặc có mục đích xấu, thì video hoặc kênh của bạn có thể bị phạt.

Nếu bạn đã bật tính năng kiếm tiền trên video và người xác nhận quyền sở hữu qua Content ID cũng muốn kiếm tiền từ thông báo xác nhận quyền sở hữu trên video của bạn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hiển thị quảng cáo trên video cho đến khi có kết luận về toàn bộ quy trình kháng nghị. Tìm hiểu thêm về khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID.
Cách gửi kháng nghị:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Nhấp vào mục Khiếu nại về bản quyền của video tương ứng trong cột Hạn chế.
 4. Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền.
 5. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin bản quyền video. Trang này chứa thông tin về nội dung đã bị xác nhận quyền sở hữu trong video của bạn cũng như người đã xác nhận quyền sở hữu đó.
 6. Nhấp vào tùy chọn Kháng nghị trong phần CHỌN MỘT HÀNH ĐỘNG.

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản .
 3. Nhấp vào Creator Studio Và rồi Trình quản lý video Và rồi Thông báo bản quyền.
 4. Nhấp vào biểu tượng bên cạnh video có thông báo xác nhận quyền sở hữu mà bạn muốn kháng nghị. Khi đó, bạn sẽ xem được thông tin về nội dung bị xác nhận quyền sở hữu trong video của mình và người đã xác nhận quyền sở hữu nội dung đó.
 5. Nhấp vào Gửi kháng nghị rồi điền vào các trường thích hợp để gửi đơn kháng nghị.
Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn kháng nghị?

Sau khi bạn gửi kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động như sau:

 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn kháng nghị của bạn, họ có thể hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Nếu trước đây bạn đã kiếm tiền từ video này thì các tùy chọn cài đặt kiếm tiền của bạn sẽ tự động khôi phục sau khi tất cả các thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video đó được hủy bỏ.
 • Giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình vẫn hợp lệ, thì chủ sở hữu bản quyền có thể giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Nếu bạn cho rằng đã có sự nhầm lẫn khi họ giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu, thì bạn có thể khiếu nại quyết định đó.
 • Gỡ bỏ video của bạn: Họ có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
 • Không làm gì cả, để thông báo xác nhận quyền sở hữu hết hạn: Nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày thì thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Nếu có quảng cáo chạy trên video đã được xác nhận quyền sở hữu thì bạn nên tìm hiểu thêm về khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID.

Nếu được đặt thành chặn (không cho phép người dùng xem video trên YouTube) hoặc theo dõi (cho phép người dùng xem video không có quảng cáo), thì chính sách này có thể tạm thời bị hủy bỏ cho đến khi đơn kháng nghị của bạn được giải quyết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách và thông tin cơ bản về thông báo xác nhận quyền sở hữu tại đây. Trong thời gian này, video của bạn không thể kiếm tiền được.

Nếu đơn kháng nghị của bạn bị từ chối, hãy gửi đơn khiếu nại

Nếu đã kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.

Cách khiếu nại các kháng nghị bị từ chối

Hiện tại, bạn có thể nhìn thấy tùy chọn khiếu nại ở cùng vị trí mà bạn đã gửi đơn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu trên trang Thông tin bản quyền video trong YouTube Studio.

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

Hiện tại, bạn có thể nhìn thấy tùy chọn khiếu nại ở cùng vị trí mà bạn đã gửi đơn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu trong Trình quản lý video.

 Có thể có một số quy định hạn chế ảnh hưởng đến khả năng khiếu nại của bạn, chẳng hạn như khoảng thời gian tồn tại của tài khoản. Bạn cũng sẽ cần xác minh tài khoản của mình nếu vẫn chưa xác minh. Hãy kiểm tra khả năng của kênh trong việc khiếu nại các kháng nghị đã bị từ chối trên trang tính năng tài khoản.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn khiếu nại?

Sau khi bạn khiếu nại một đơn kháng nghị đã bị từ chối, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Sau khi bạn khiếu nại, chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động như sau:

 • Không làm gì cả, để thông báo xác nhận quyền sở hữu hết hạn: Nếu họ không trả lời trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ đối với video của bạn sẽ hết hạn và bạn không cần thực hiện hành động gì.
 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu chủ sở hữu bản quyền đồng ý với đơn khiếu nại của bạn thì họ có thể hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu và bạn không cần thực hiện hành động gì.
 • Yêu cầu xóa ngay video của bạn: Họ có thể đưa ra thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đối với video của bạn nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ vẫn hợp lệ. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền. Lúc này, nếu vẫn cho rằng mình có quyền đối với nội dung đó thì bạn có thể gửi thông báo phản đối.
 • Lên lịch yêu cầu gỡ bỏ đối với video của bạn: Nếu chủ sở hữu bản quyền chọn lên lịch khi đưa ra thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, thì bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Điều này sẽ ngăn việc gỡ bỏ video và duy trì hiệu lực của thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video của bạn.

Nếu thay đổi quyết định, bạn có thể rút lại đơn khiếu nại của mình sau khi đã gửi. Nhấp vào hủy khiếu nại trên trang bạn đã kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu. Xin lưu ý rằng sau khi hủy, bạn không thể khiếu nại thông báo xác nhận quyền sở hữu đó một lần nữa.

Nhận thêm trợ giúp về Content ID

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?