Phản đối thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

Nếu video của bạn nhận được một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bạn có thể phản đối thông báo đó nếu có lý do chính đáng, như trường hợp:

 • Bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với nội dung trong video của mình.
 • Bạn sử dụng nội dung theo cách đủ điều kiện để được tính là một trường hợp ngoại lệ về bản quyền, chẳng hạn như sử dụng hợp lý.
 • Bạn tin rằng video của mình đã bị xác định sai hoặc đã có nhầm lẫn.
Cảnh cáo vi phạm bản quyền khác với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID. Nếu kênh của bạn nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền, hãy tham khảo bài viết về cảnh cáo vi phạm bản quyền để tìm hiểu thêm.

Khi bạn phản đối một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, người xác nhận quyền sở hữu video của bạn (tức là bên xác nhận quyền sở hữu) sẽ được thông báo. Bên xác nhận quyền sở hữu có 30 ngày để phản hồi.

Trước khi gửi đơn phản đối

Trước khi phản đối một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bạn nên tìm hiểu thêm về phạm vi công cộng và các trường hợp ngoại lệ về bản quyền như sử dụng hợp lý hoặc xử lý hợp lý. Xin lưu ý rằng những trường hợp dưới đây KHÔNG PHẢI là lý do chính đáng để phản đối một thông báo xác nhận quyền sở hữu:

Nếu không gửi đơn phản đối, thì bạn có một số cách khác để giải quyết thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, chẳng hạn như loại bỏ nội dung đã được xác nhận quyền sở hữu khỏi video của bạn.

Cần lưu ý là YouTube không thể quyết định việc bạn có nên phản đối thông báo xác nhận quyền sở hữu hay không. Nếu không rõ việc cần làm, bạn nên hỏi ý kiến tư vấn pháp lý trước khi phản đối.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ nên phản đối thông báo xác nhận quyền sở hữu nếu tin rằng mình có tất cả các quyền cần thiết để sử dụng nội dung đã được xác nhận quyền sở hữu. Nếu bạn sử dụng sai quy trình phản đối nhiều lần hoặc có mục đích xấu, thì video hoặc kênh của bạn có thể bị phạt.

Gửi đơn phản đối

Cách phản đối một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Nội dung .
 3. Trong thẻ Video, hãy tìm video có thông báo xác nhận quyền sở hữu bạn muốn phản đối.
  • Để dễ tìm thấy video hơn, bạn có thể nhấp vào thanh bộ lọc sau đó Bản quyền.
 4. Trong cột Hạn chế, hãy di chuột lên mục Bản quyền.
 5. Nhấp vào XEM CHI TIẾT.
 6. Trong phần Dưới đây là nội dung có bản quyền phát hiện được trong video này, hãy tìm thông báo xác nhận quyền sở hữu có liên quan rồi nhấp vào CHỌN HÀNH ĐỘNG sau đó Phản đối.
Lưu ý: Bạn có thể chọn Chuyển thẳng tới bước kháng nghị đối với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID có chính sách chặn video của bạn. Phương án này bỏ qua bước phản đối ban đầu và bắt đầu quy trình phản đối bằng đơn kháng nghị. Tìm hiểu thêm về lựa chọn Chuyển thẳng tới bước kháng nghị.

Sau khi gửi đơn phản đối

Sau khi bạn gửi đơn phản đối, người đã xác nhận quyền sở hữu video của bạn (tức là bên xác nhận quyền sở hữu) có 30 ngày để phản hồi.

Những việc mà bên xác nhận quyền sở hữu có thể làm
 • Huỷ bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn phản đối của bạn, bên xác nhận quyền sở hữu có thể huỷ bỏ thông báo của mình. Nếu trước đây bạn đang kiếm tiền từ video của mình, các chế độ cài đặt kiếm tiền sẽ tự động khôi phục sau khi tất cả thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với video đó được huỷ bỏ. Tìm hiểu thêm về khả năng kiếm tiền trong thời gian phản đối qua Content ID.
 • Khôi phục thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu bên xác nhận quyền sở hữu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ vẫn hợp lệ, họ có thể khôi phục thông báo đó. Điều này có nghĩa là đơn phản đối của bạn đã bị từ chối và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn có hiệu lực đối với video của bạn. Bạn có thể đủ điều kiện để kháng nghị quyết định này.
 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn hợp lệ, bên xác nhận quyền sở hữu có thể gửi một yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Nếu yêu cầu gỡ bỏ đó hợp lệ, video của bạn sẽ bị gỡ bỏ khỏi YouTube và kênh của bạn sẽ phải nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền.
 • Để thông báo xác nhận quyền sở hữu hết hạn: Nếu bên xác nhận quyền sở hữu không phản hồi trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu sẽ hết hạn và sẽ được huỷ bỏ khỏi video của bạn.

 

Tìm hiểu thêm về quy trình phản đối ở phân cảnh "Quy trình phản đối cho thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID" trong video này:

Quy trình xác nhận quyền sở hữu và phản đối qua Content ID: Quản lý và xử lý thông báo xác nhận quyền sở hữu trong Studio

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Creators để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu đơn phản đối của tôi bị từ chối?
Nếu đơn phản đối của bạn bị từ chối, thông báo xác nhận quyền sở hữu sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với video của bạn. Nếu vẫn tin rằng thông báo đó không hợp lệ, bạn có thể đủ điều kiện kháng nghị quyết định đó. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.
Xin lưu ý rằng bên xác nhận quyền sở hữu có thể gửi một yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền bất cứ lúc nào trong quy trình phản đối. Nếu điều này xảy ra và yêu cầu gỡ bỏ đó hợp lệ, video của bạn sẽ bị gỡ bỏ khỏi YouTube và kênh của bạn sẽ phải nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
Tại sao bên xác nhận quyền sở hữu xem xét cả đơn phản đối ban đầu và đơn kháng nghị?

Bên xác nhận quyền sở hữu xem xét cả đơn phản đối ban đầu và đơn kháng nghị vì YouTube không thể đưa ra quyết định về quyền sở hữu. YouTube không biết nội dung nào được cấp phép phù hợp và không thể xác định nội dung nào đủ điều kiện cho các trường hợp ngoại lệ về bản quyền, chẳng hạn như sử dụng hợp lý hay xử lý hợp lý.

Bước kháng nghị này giúp đảm bảo rằng bên xác nhận quyền sở hữu sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn vì nếu chọn khôi phục thông báo xác nhận quyền sở hữu, họ sẽ phải gửi một yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền (một quy trình pháp lý) để duy trì quyết định gỡ bỏ video của bạn. Sau đó, nếu bạn quyết định gửi đơn kháng cáo, bên xác nhận quyền sở hữu phải khởi kiện để duy trì quyết định gỡ bỏ video của bạn.

Điểm khác biệt giữa lựa chọn kháng nghị và Chuyển thẳng tới bước khiếu nại là gì?

Đơn kháng nghị ban đầu có thể mất tối đa 30 ngày mới được bên xác nhận quyền sở hữu phản hồi. Nếu họ từ chối đơn kháng nghị của bạn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định đó. Sau đó, bên xác nhận quyền sở hữu có 7 ngày để phản hồi đơn kháng nghị.

Lựa chọn Chuyển thẳng tới bước khiếu nại chỉ áp dụng cho những thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID có chính sách chặn video của bạn. Lựa chọn này bỏ qua bước phản đối ban đầu (tức là bước cho phép bên xác nhận quyền sở hữu có 30 ngày để phản hồi) và bắt đầu quy trình bằng đơn kháng nghị. Sau đó, bên xác nhận quyền sở hữu có 7 ngày để phản hồi. Nhờ vậy, quy trình này có thể được giải quyết nhanh hơn.

Nếu từ chối đơn kháng nghị của bạn thì bên xác nhận quyền sở hữu có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Nếu yêu cầu gỡ bỏ đó hợp lệ, thì video của bạn sẽ bị gỡ bỏ khỏi YouTube và kênh của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền. Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể gửi đơn kháng cáo nếu tin rằng yêu cầu gỡ bỏ không hợp lệ.

Một video có thể nhận được nhiều thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hay không?
Một video có thể nhận được nhiều thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID. Xin lưu ý rằng video cũng có thể nhận được nhiều yêu cầu gỡ bỏ nhưng chỉ phải nhận được một cảnh cáo vi phạm bản quyền tại một thời điểm.
Nếu tôi không phản đối một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID thì làm cách nào để giải quyết thông báo đó?
Nếu chọn không phản đối, bạn có thể giải quyết thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID bằng những cách khác, như loại bỏ nội dung được xác nhận quyền sở hữu khỏi video của bạn.
Tôi có thể huỷ đơn phản đối sau khi gửi không?
Bạn không thể huỷ đơn phản đối sau khi gửi.

Thông tin khác

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính