Een geschil openen voor een Content ID-claim

Als er volgens jou ten onrechte een Content ID-claim voor je video is ingediend, kun je een geschil openen voor de claim. Bijvoorbeeld als je alle rechten op de content in je video bezit of als je denkt dat het systeem jouw video onjuist heeft geïdentificeerd. Als je een geschil opent voor een Content ID-claim, wordt de auteursrechteigenaar op de hoogte gesteld en moet die binnen 30 dagen reageren.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht hebt gekregen, volg je niet de procedure in dit artikel maar de procedure in het artikel over waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten.

Content ID Dispute Process - Copyright on YouTube

Een geschil openen

Voordat je een geschil opent voor een claim: Bekijk meer informatie over het publieke domein, uitzonderingen op het auteursrecht (zoals redelijk gebruik of redelijke distributie) en veelgestelde vragen over redelijk gebruik. YouTube kan je niet adviseren of je wel of niet een geschil moet openen voor een claim. Als je niet zeker weet wat je moet doen, raden we je aan om juridisch advies in te winnen.

Geschillen zijn alleen bedoeld voor gevallen waarin je over alle vereiste rechten op de content van je video beschikt. Bij herhaaldelijk of opzettelijk misbruik van de geschilprocedure kunnen we maatregelen nemen tegen je video of je kanaal.

Als jij en de eiser allebei inkomsten genereren met de video, kan er tijdens het geschilproces nog steeds opbrengst worden gegenereerd. Bekijk meer informatie over opbrengsten tijdens Content ID-geschillen.

Een geschil openen voor een claim

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Content  in het linkermenu.
 3. Zoek de video met de claim waarvoor je een geschil wilt openen. Als je de lijst wilt verfijnen, klik je op de filterbalk  en kies je het filter Auteursrechtclaims.
 4. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
 5. Klik op ACTIES SELECTEREN en dan Geschil openen.

Wat er gebeurt nadat je een geschil hebt geopend

Nadat je het geschil hebt geopend, heeft de auteursrechteigenaar 30 dagen de tijd om te reageren. De auteursrechteigenaar kan een aantal stappen ondernemen:

 • De claim vrijgeven: Als de eigenaar het eens is met je argumenten, kan deze de claim vrijgeven. Als je inkomsten genereerde met de video, worden je instellingen voor het genereren van inkomsten automatisch hersteld op het moment dat alle claims op je video worden vrijgegeven.
 • De claim opnieuw instellen: Als de eigenaar vindt dat de claim nog steeds geldig is, kan die de claim opnieuw instellen. Als jij vindt dat dit ten onrechte is gedaan, kun je bezwaar maken tegen dit besluit.
 • Je video laten verwijderen: De eigenaar kan een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen om je video van YouTube te laten verwijderen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht voor je account. 
  • Opmerking: Voor een video kunnen meerdere Content ID-claims of verwijderingsverzoeken worden ingediend, maar je kunt nooit meer dan één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht tegelijk krijgen.
 • Niets doen en de claim laten verlopen: Als de auteursrechteigenaar niet binnen 30 dagen reageert, verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.

Als er advertenties bij de geclaimde video werden getoond, is het misschien verstandig om meer informatie in te winnen over het genereren van inkomsten tijdens Content ID-geschillen. Als de auteursrechteigenaar een beleid heeft ingesteld voor het blokkeren of monitoren van je video, wordt dat beleid misschien tijdelijk opgeheven totdat het geschil is opgelost.

Bezwaar maken

Als de auteursrechteigenaar de claim opnieuw instelt en je Content ID-geschil afwijst, kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen afgewezen geschillen

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Content  in het linkermenu.
 3. Zoek de video met de opnieuw ingestelde claim waartegen je bezwaar wilt maken.  Als je de lijst wilt verfijnen, klik je op de filterbalk  en kies je het filter Auteursrechtclaims.
 4. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
 5. Klik op ACTIES SELECTEREN en dan Bezwaar maken.

Op je mogelijkheid om bezwaar te maken, kunnen beperkingen van toepassing zijn, zoals de bestaansduur van je account. Ook moet je je account verifiëren als je dit nog niet hebt gedaan. Check op de pagina met accountfuncties of je kanaal bezwaar kan maken tegen afgewezen geschillen.

Wat er gebeurt nadat je bezwaar hebt gemaakt

Nadat je bezwaar hebt gemaakt tegen een afgewezen geschil, moet de auteursrechteigenaar binnen 30 dagen reageren. De auteursrechteigenaar kan na je bezwaar een aantal stappen ondernemen:

 • Niets doen en de claim laten verlopen: Als de auteursrechteigenaar niet binnen 30 dagen reageert, verloopt de claim op je video en hoef je geen actie meer te ondernemen.
 • De claim vrijgeven: Als de auteursrechteigenaar het eens is met je bezwaar, kan deze de claim vrijgeven. Je hoeft dan niets te doen.
 • Verzoeken om verwijdering van je video: Als de auteursrechteigenaar de claim nog steeds geldig vindt, kan deze een verwijderingsverzoek voor je video indienen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht voor je account. Als je nog steeds denkt dat je de rechten op de content hebt, kun je een verweer indienen.
  • Opmerking: Voor een video kunnen meerdere Content ID-claims of verwijderingsverzoeken worden ingediend, maar je kunt nooit meer dan één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht tegelijk krijgen.
 • Een verwijderingsverzoek voor je video inplannen: Als de auteursrechteigenaar een vertraagd verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indient, kun je je bezwaar binnen 7 dagen annuleren. Als je je bezwaar annuleert, voorkom je verwijdering en krijg je geen waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht. De Content ID-claim op de video blijft actief. Bekijk meer informatie over het verschil tussen verwijderingsverzoeken vanwege auteursrechtschending en Content ID-claims.

Een bezwaar annuleren

Als je van gedachten verandert, kun je je bezwaar annuleren nadat je het hebt ingediend. Zo annuleer je een bezwaar:

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Content  in het linkermenu.
 3. Zoek de video met de claim waartegen je bezwaar hebt gemaakt. Als je de lijst wilt verfijnen, klik je op de filterbalk  en kies je het filter Auteursrechtclaims.
 4. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
 5. Klik op ACTIES SELECTEREN en dan Bezwaar annuleren.

Als je je bezwaar annuleert, kun je niet opnieuw bezwaar maken tegen de claim.


Meer informatie over Content ID

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false