Námitka proti nároku v systému Content ID

Pokud je v systému Content ID nárokováno vaše video a vy se domníváte, že jde o nárok neoprávněný, můžete proti němu vznést námitku. Vznesete-li proti nároku v systému Content ID námitku, vlastník autorských práv bude vyrozuměn a bude mít 30 dnů na odpověď.

Pokud jste obdrželi sankci za porušení autorských práv, postupujte podle pokynů v části Základní informace o sankcích za porušení autorských práv, nikoli podle kroků uvedených v tomto článku.

Námitku proti nároku v systému Content ID můžete vznést, pokud se domníváte, že systém Content ID vaše video nedopatřením nesprávně identifikoval, nebo vlastníte veškerá práva k použití daného obsahu chráněného autorským právem.

Podání námitky

Co je potřeba vědět před vznesením námitky: Než se rozhodnete vznést námitku z toho či onoho důvodu, prostudujte si informace o principu „fair use“ nebo volných dílech. YouTube vám nemůže pomoci se rozhodnout, zda vznést proti nároku námitku. Pokud si tedy stále nejste jisti, jak postupovat, bude rozumné požádat o radu právníka.

Námitky jsou určeny pouze pro případy, kdy máte všechna nezbytná práva na obsah ve svém videu. Opakované či svévolné zneužívání procesu podávání námitek může být důvodem k uvalení sankce na vaše video či kanál.

Jestliže máte u videa nastaveno zpeněžení a nárokující strana v systému Content ID si je také přeje zpeněžit, budeme u něj i nadále zobrazovat reklamy, dokud nebude celý spor vyřešen. Další informace o zpeněžení při sporech v systému Content ID
Jak vznést námitku
 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Nad možností „Stížnost na porušení autorských práv“ klikněte na šipku dolů. Tato možnost se nachází vedle příslušného videa ve sloupci Zpeněžení, pokud je k dispozici. V opačném případě se tato možnost zobrazí ve sloupci Viditelnost.
 4. Klikněte na Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv.
 5. Přejdete tak na stránku s informacemi o autorských právech k videím, která poskytuje informace o tom, co bylo nárokováno ve vašem videu a kdo to nárokoval.
 6. V sekci VÝBĚR AKCE klikněte na možnost Námitka proti nároku.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V dolní části klikněte na možnost Klasické Studio pro autory.
 3. Klikněte na Správce videí a pak Sdělení ve věci autorských práv.
 4. Klikněte na symbol vedle videa s nárokem, proti kterému chcete podat námitku. Přejdete tak na stránku s informacemi o tom, co je ve videu nárokováno a kdo nárok vznesl.
 5. Klikněte na Podat námitku a vyplňte požadovaná pole.
Co se stane po vznesení námitky

Poté, co podáte námitku, má vlastník autorských práv 30 dnů na odpověď. Vlastník autorských práv může učinit několik věcí:

 • Odvolat nárok: V případě, že s vaší námitkou souhlasí, může svůj nárok odvolat. Pokud jste v minulosti video zpeněžovali, nastavení zpeněžení se po odvolání všech nároků na video automaticky obnoví.
 • Potvrdit nárok: Pokud se domnívá, že je nárok i přes námitku oprávněný, může jej potvrdit. Domníváte-li se, že je nárok potvrzen neoprávněně, můžete se proti rozhodnutí vlastníka odvolat.
 • Odstranit video: Vlastník může podat žádost o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv a vaše video tak z YouTube odstranit. V takovém případě bude na váš účet uvalena sankce za porušení autorských práv.
 • Nedělat nic a nechat platnost nároku vypršet: Pokud do 30 dnů neodpoví, jeho nárok na vaše video vyprší a žádné další kroky z vaší strany nejsou potřeba.

Pokud vám u nárokovaného videa běžely reklamy, můžete si přečíst další informace o zpeněžení při sporech v systému Content ID.

Pokud je v zásadě nastaveno blokování (uživatelé nemohou sledovat video na YouTube) nebo sledování (uživatelé mohou sledovat video bez reklam), bude tato zásada dočasně pozastavena, dokud spor není vyřešen. Prostudujte si základní informace o zásadách a nárocích. Video během této doby nelze zpeněžit.

Podání odvolání v případě, že je vaše námitka zamítnuta

Pokud jste již vznesli námitku proti nároku v systému Content ID a domníváte se, že vlastník autorských práv potvrdil nárok neoprávněně, můžete se proti jeho rozhodnutí odvolat.

Jak se odvolat proti zamítnutí námitky

Na stejném místě, kde jste na stránce informací o autorských právech k videím ve Studiu YouTube podávali námitku, je nyní k dispozici možnost odvolání.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

Na stejném místě Správce videí, kde jste podávali námitku, je nyní k dispozici možnost odvolání.

 Na vaši možnost se odvolat se mohou vztahovat jistá omezení, například stáří vašeho účtu. Dále budete muset ověřit svůj účet, pokud jste to ještě neudělali. Zkontrolujte na stránce funkcí účtu, zda se váš kanál může odvolávat proti zamítnutí námitky.

Co se stane po odvolání

Poté, co se odvoláte proti zamítnutí námitky, má vlastník autorských práv 30 dnů na odpověď. Po odvolání může vlastník autorských práv učinit několik věcí:

 • Nedělat nic a nechat platnost nároku vypršet: Pokud do 30 dnů neodpoví, jeho nárok na vaše video vyprší a žádné další kroky z vaší strany nejsou potřeba.
 • Odvolat nárok: V případě, že vlastník autorských práv s vaším odvoláním souhlasí, může svůj nárok odvolat. Z vaší strany pak již nejsou třeba žádné kroky.
 • Požádat o okamžité odstranění vašeho videa: Pokud se vlastník domnívá, že jeho nárok je oprávněný, může podat žádost o zastavení šíření videa z důvodu porušení autorských práv. To znamená, že na váš účet bude uvalena sankce za porušování autorských práv. Jestliže se stále domníváte, že máte na daný obsah právo, můžete nyní podat protioznámení.
 • Naplánovat žádost o zastavení šíření vašeho videa: Pokud vlastník autorských práv zvolí plánovanou žádost o zastavení šíření videa z důvodu porušení autorských práv, můžete své odvolání do sedmi dnů zrušit. K zastavení šíření tak nedojde a nárok na vaše video zůstane aktivní.

Pokud změníte názor, můžete podané odvolání vzít zpět. Na stránce, kde jste zahájili spor, klikněte na tlačítko zrušit odvolání. Mějte ale na paměti, že pokud odvolání zrušíte, nelze se proti danému nároku odvolat znovu.

Další informace o systému Content ID

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?