การเปลี่ยนแปลงสถานะของบัญชี

ก่อนหน้านี้บัญชี YouTube ที่ได้รับการประท้วงตามหลักเกณฑ์ของชุมชน การประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ หรือการบล็อก Content ID จะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรแกรมและคุณลักษณะของบัญชีบางรายการ

เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของกระบวนการนี้ ดังนั้นโปรดอ่านการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีที่การประท้วงตามหลักเกณฑ์ของชุมชน การประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ และการบล็อก Content ID สามารถส่งผลต่อสถานะบัญชีของคุณ

หลักเกณฑ์การประท้วง

หากคุณได้รับการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์หรือการประท้วงตามหลักเกณฑ์ของชุมชน คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงโปรแกรมและคุณลักษณะส่วนใหญ่ของ YouTube ได้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่าง คุณอาจต้องยืนยันบัญชีของคุณ

โปรดคำนึงถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้

หากคุณพบปัญหา เรียนรู้วิธีรับความช่วยเหลือในฐานะ YouTube Creator

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร