Αλλαγές στην κατάσταση λογαριασμού

Παλιότερα, όταν οι λογαριασμοί YouTube δέχονταν προειδοποιήσεις για παράβαση των Οδηγιών κοινότητας, προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή αποκλεισμούς Content ID, έχαναν την πρόσβασή τους σε ορισμένες λειτουργίες και προγράμματα.

Προχωρήσαμε σε αλλαγές αυτής της διαδικασίας, γι' αυτό διαβάστε παρακάτω πώς οι προειδοποιήσεις για παράβαση των Οδηγιών κοινότητας, οι προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και οι αποκλεισμοί Content ID μπορούν να επηρεάσουν τον λογαριασμό σας YouTube.

Οδηγίες για τις προειδοποιήσεις

Αν λάβετε μια προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή μια προειδοποίηση παράβασης των Οδηγιών κοινότητας, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες και τα προγράμματα του YouTube. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να χρειάζεται να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Έχετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μάθετε πώς να λάβετε βοήθεια ως δημιουργός του YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;