Αλλαγές στην κατάσταση λογαριασμού.

Παλιότερα, όταν οι Λογαριασμοί Google με προειδοποιήσεις για παράβαση των Οδηγιών κοινότητας, προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή αποκλεισμούς Content ID, έχαναν την πρόσβασή τους από ορισμένες λειτουργίες και προγράμματα.

Κάναμε αλλαγές σε αυτήν τη διαδικασία, επομένως διαβάστε παρακάτω για τις αλλαγές στον τρόπο που οι προειδοποιήσεις παράβασης των Οδηγιών κοινότητας, οι προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και οι αποκλεισμοί Content ID μπορούν να επηρεάσουν τον Λογαριασμό σας Google.

Οδηγίες για τις προειδοποιήσεις

Αν λάβετε μια προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή μια προειδοποίηση παράβασης των Οδηγιών κοινότητας, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες και τα προγράμματα του YouTube. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις λογαριασμού μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητά σας να δημιουργείτε έσοδα. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να χρειάζεται να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Έχετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μάθετε πώς να λάβετε βοήθεια ως δημιουργός του YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;