Prehľad multikanálových sietí pre autorov na YouTube

Multikanálové siete („siete“) predstavujú poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí sú pridružení k viacerým kanálom na YouTube a poskytujú im služby, ako sú rozširovanie publika, programovanie obsahu, autorská spolupráca, správa digitálnych práv, speňažovanie alebo predaj. 

Vo všetkých kanáloch, ktoré sú súčasťou multikanálovej siete, sa takisto musí vykonať kontrola a musia sa dodržiavať pravidlá speňažovania služby YouTube.

Pridružené a vlastnené a prevádzkované kanály

Multikanálové siete môžu mať vo svojej sieti YouTube dva rôzne typy kanálov:

 • Pridružené kanály hromadne spravuje príslušná multikanálová sieť a patria spriaznenému vlastníkovi obsahu.
 • Vlastnené a prevádzkované kanály vlastní a prevádzkuje partner. Znamená to, že partner získal výhradné práva na obsah takéhoto kanála na YouTube a jeho prevádzku (napr. nahrávanie videí) aktívne denne spravuje. Pokiaľ má partner iné ako trvalé celosvetové výhradné práva na nahraný obsah vlastneného a prevádzkovaného kanála, je povinný používať vhodné funkcie na správu dostupnosti obsahu na platforme.

Rozlišovanie medzi týmito dvoma typmi kanálov umožňuje službe YouTube prehľadne a spravodlivo uplatňovať pravidlá a sprístupňovať funkcie kanálov.

YouTube ani Google neodporúčajú multikanálové siete ani iných poskytovateľov služieb tretích strán. Zoznam poskytovateľov služieb s Certifikátom YouTube si však môžete pozrieť v Adresári služieb pre autorov.

Máte záujem stať sa partnerom multikanálovej siete? Vyplňte formulár na príjem obchodných subjektov a my vás budeme kontaktovať.

Hlavné aspekty spolupráce s multikanálovými sieťami

Pridanie sa do multikanálovej siete je pre autora na YouTube dôležitým rozhodnutím. Skôr ako sa pridáte do multikanálovej siete, uistite sa, že rozumiete typom služieb a výsledkom, ktoré vám bude sieť za vaše platby poskytovať. Mali by ste sa aj uistiť, že rozumiete, kedy budú vaše platby distribuované a aká forma ochrany sa na vás vzťahuje v prípade, že vám multikanálová sieť neuhradí platbu načas alebo vám nevyplatí dlžnú sumu. Niektorí autori sa rozhodnú spolupracovať s multikanálovou sieťou, nie je to však základom úspechu na YouTube.

Zdroje na YouTube pre všetkých autorov

Uistite sa, že viete, ako získať pomoc ako autor na YouTube a používať možnosti podpory služby YouTube, ktoré máte k dispozícii bez ohľadu na to, či patríte do multikanálovej siete.

YouTube pre autorov je najlepším miestom, kde sa môžete dozvedieť o všetkých programoch, nástrojoch a nadchádzajúcich udalostiach, vďaka ktorým môžete tvoriť lepšie videá. Aj program výhod YouTube pre autorov vám môže pomôcť rozvíjať váš kanál.

Podpis zmluvy s multikanálovou sieťou

Zmluvy s multikanálovými sieťami sú právne záväzné, preto je dôležité, aby ich uzatvorenie bolo informovaným rozhodnutím. Môžete sa ich rozhodnúť konzultovať aj so svojím právnikom.

Skôr ako sa pridáte do multikanálovej siete, prečítajte si svoju zmluvu a uistite sa, že rozumiete aspoň týmto podmienkam:

 • poplatky, ktoré si sieť účtuje;
 • konkrétne služby a úroveň podpory ponúkané vášmu kanálu;
 • vaše záväzky voči sieti;
 • doba platnosti zmluvy;
 • ako odstúpiť od zmluvy.
Výnosy a vyplácanie

Keď sa pridáte do multikanálovej siete, všetky vaše výnosy prejdú cez účet AdSense pre YouTube danej siete, ktorá bude mať zároveň prístup k vašim údajom o výnosoch v analytike na YouTube.

Pridanie sa do multikanálovej siete nemá vplyv na váš podiel z výnosov na YouTube, čo je opísané v zmluvných podmienkach. Multikanálové siete si zvyčajne ponechajú percentuálny podiel z výnosov skôr, ako zaplatia autorom.

Niektoré multikanálové siete tiež ponúkajú dodatočné možnosti získania výnosov, napr. sponzorstvá značky alebo vlastné obchodné tímy, ktoré môžu zvýšiť celkové zárobky vášho kanála. Ak vám sieť ponúkne tieto služby, uistite sa, či sú špecifikované aj vo vašej zmluve.

Blokovanie a ovládanie reklám

Hoci by sa ovládanie reklám malo používať striedmo, spriaznení autori môžu túto funkciu využiť prostredníctvom účtu AdSense pre YouTube prepojeného s ich kanálom. Prečítajte si viac o povolení a blokovaní reklám.

Sankcie a zastavenia šírenia

Multikanálová sieť vám môže pomôcť pochopiť alebo vyriešiť sťažnosť na porušenie autorských práv, sankciu alebo zastavenie šírenia vo vašom kanáli, nedokáže im však zabrániť. Kanály, pri ktorých sa zistí, že porušujú pokyny pre komunitu alebo pravidlá týkajúce sa autorských práv služby YouTube (napríklad ak nahrávajú obsah, ktorý nevlastnia), dostanú sankcie alebo iné tresty bez ohľadu na to, či patria do multikanálovej siete.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa vo svojom kanáli vyhýbať sankciám a zastaveniam šírenia, navštívte Centrum pravidiel a bezpečnosti a Centrum autorských práv YouTube.

Odstránenie prístupu multikanálovej siete z kanála

Požiadať o odstránenie prístupu multikanálovej siete zo svojho kanála môžete vtedy, ak ste spriaznený autor a domnievate sa, že na to máte na základe zmluvy s danou sieťou nárok.

Osvedčené postupy týkajúce sa multikanálových sietí

Všetky multikanálové siete zodpovedajú za poskytovanie hodnotných služieb svojim autorom tým, že dodržujú osvedčené postupy YouTube, napríklad:

 • sa vyhýbajú spamovaniu a závadzajúcemu vyjadrovaniu s cieľom kanály presvedčiť, aby sa pridali do multikanálovej siete;
 • v zmluve jasne vysvetľujú služby a úrovne poskytovanej podpory;
 • v súvislosti s poskytovanými službami a zmluvnými záväzkami konajú čestne a transparentne;
 • registrujú a uvoľňujú kanály v súlade so zmluvami.

Ak multikanálová sieť nedodržuje tieto osvedčené postupy, môže prísť o funkcie účtu a speňažovanie. Ak si myslíte, že multikanálová sieť nedodržuje pravidlá služby YouTube, kontaktujte tím podpory pre autorov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka