Monikanavaisten verkkojen (MCN) yleiskatsaus YouTuben sisällöntuottajille

Monikanavaiset verkot (MCN) ovat kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka tekevät yhteistyötä useiden YouTube-kanavien kanssa. Ne tarjoavat sisällöntuottajille palveluja esimerkiksi yleisön kasvattamiseen, sisällön ohjelmointiin, sisällöntuottajien yhteistyöhön, tekijänoikeuksien hallintaan, kaupallistamiseen ja myyntiin liittyvissä asioissa. 

Kaikkien MCN-verkkoon kuuluvien kanavien on myös läpäistävä tarkistus ja noudatettava YouTuben kaupallistamiskäytäntöjä.

Kumppanikanavat sekä omistetut ja ylläpidetyt kanavat

MCN-verkoilla on YouTubessa kahdenlaisia kanavia:

 • Kumppanikanavien ylläpidosta vastaa laajassa mittakaavassa MCN-verkko, ja ne toimivat sisällön omistajan alaisuudessa.
 • Omistetut ja ylläpidetyt kanavat ovat kumppanien itsensä omistamia ja ylläpitämiä. Tämä tarkoittaa, että kumppanilla on yksinomaiset oikeudet kanavan sisältöön YouTubessa ja että se vastaa aktiivisesti kanavan päivittäisen toiminnan hoitamisesta (esimerkiksi videoiden lataamisesta). Jos kumppanilla on pysyvä ja maailmanlaajuinen yksinoikeus omistamalleen ja ylläpitämälleen kanavalle ladattuun sisältöön, hänen vastuullaan on huolehtia asianmukaisilla toiminnoilla siitä, että sisältö on saatavilla alustalla.

YouTube erottelee kanavatyypit toisistaan, jotta käytäntöjä ja kanavatoimintoja voidaan soveltaa selkeällä ja reilulla tavalla.

YouTube tai Google ei tue erityisesti mitään tiettyjä MCN-verkkoja tai muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, mutta lista YouTube-sertifioiduista palveluntarjoajista on nähtävillä Creator Palveluhakemistossa.

Oletko kiinnostunut MCN-kumppaniksi ryhtymisestä? Täytä yrityksen ilmoittautumislomake, niin otamme yhteyttä!

MCN:n käytön oleellisimmat asiat

MCN-verkkoon liittyminen on merkittävä päätös YouTube-sisällöntuottajalle. Ennen liittymistä sinun tulee ymmärtää, mitä palveluja ja/tai tuloksia MCN voi tarjota maksuasi vastaan. Selvitä myös, milloin maksusi jaetaan ja mitä oikeuksia sinulla on, jos MCN ei suorita maksuja ajallaan tai ollenkaan. Vaikka osa sisällöntuottajista liittyy MCN-verkkoon, YouTubessa voi menestyä ilmankin.

YouTuben materiaalit kaikille sisällöntuottajille

Tutustu YouTuben sisällöntuottajille tarjottaviin tukipalveluihin ja ohjeisiin, jotka ovat käytettävissäsi riippumatta siitä, liitytkö MCN-verkkoon.

YouTube for Creators ‑sivulta löydät parhaiten tietoa ohjelmista, työkaluista ja tulevista tapahtumista, joista voi olla hyötyä videoiden tekemiseen. Voit myös saada apua kanavasi kasvattamiseen osallistumalla YouTube for Creators ‑etuohjelmaan.

Sopimuksen allekirjoittaminen MCN:n kanssa

MCN-sopimus on juridisesti sitova, joten se on tehtävä harkiten. Voit halutessasi jopa tarkistuttaa sopimuksen asianajajallasi.

Ennen kuin liityt MCN-verkkoon, lue sopimus läpi huolellisesti ja varmista, että ymmärrät siitä ainakin seuraavat asiat:

 • verkon perimät maksut
 • kanavallesi tarjottavat palvelut ja tuen taso
 • omat velvoitteesi verkkoa kohtaan
 • sopimuksen voimassaoloaika
 • sopimuksen päättäminen.
Tulot ja maksujen saaminen

Kun liityt MCN-verkkoon, kaikki tulosi ohjataan MCN:n AdSense-tilille ja MCN pääsee tarkastelemaan tulotietojasi YouTuben Tilastoissa.

MCN-verkkoon liittyminen ei vaikuta YouTuben kanssa tapahtuvaan tulonjakoon, joka on määritelty käyttöehdoissa. MCN:t ottavat yleensä tietyn prosenttiosuuden sisällöntuottajan tuloista ennen tälle maksamista.

Osa MCN-verkoista tarjoaa myös mahdollisuuksia lisätulojen hankkimiseen, kuten brändisponsorointia tai myyntitiimin palveluksia, jotka saattavat lisätä kanavasi kokonaistuottoa. Jos verkko tarjoaa tällaisia palveluja, ne kannattaa eritellä sopimuksessa.

Mainosten estäminen ja muokkaaminen

Sisällöntuottajakumppanit voivat muokata mainoksia kanavalle linkitetyn AdSense-tilin kautta, mutta ominaisuutta on käytettävä harkiten. Lue lisää mainosten sallimisesta ja estämisestä.

Varoitukset ja poistot

MCN voi auttaa selvittämään tai ratkaisemaan kanavasi tekijänoikeusvaatimuksia, ‑varoituksia tai ‑poistoja, mutta se ei voi estää niitä. Jos kanavan havaitaan rikkovan YouTuben yhteisön sääntöjä tai tekijänoikeuskäytäntöjä esimerkiksi lataamalla sisältöä, jota se ei omista, kanava saa varoituksia tai muita rangaistuksia riippumatta siitä, kuuluuko se MCN-verkkoon.

Tietosuoja- ja turvallisuuskeskuksen sekä YouTuben tekijänoikeuskeskuksen ohjeet auttavat välttämään varoituksia ja sisällön poistoja kanavallasi.

MCN-verkon käyttöoikeuksien poistaminen kanavalta

Jos olet kumppanisisällöntuottaja eikä MCN-verkon kanssa tekemäsi sopimus mielestäsi estä pääsyoikeuksien poistamista, voit pyytää, että MCN-verkon pääsyoikeus kanavallesi poistetaan.

MCN-verkkojen parhaat käytännöt

Kaikilla MCN-verkoilla on velvollisuus tarjota lisäarvoa sisällöntuottajilleen seuraamalla YouTuben parhaita käytäntöjä, kuten

 • roskapostimaisen ja harhaanjohtavan viestinnän välttämistä MCN-jäsenyyden mainostamisessa
 • tarjottavien palvelujen ja tuen tason ilmoittamista sopimuksessa selkeästi
 • vilpitöntä ja läpinäkyvää toimintaa tarjottavien palvelujen ja sopimusvelvoitteiden osalta
 • kanavien ottamista mukaan verkkoon ja poistamista verkosta sopimusehtojen mukaisesti.

Jos MCN ei toimi parhaiden käytäntöjen mukaisesti, se saattaa menettää tilin ominaisuuksien ja kaupallistamisen käyttöoikeuden. Jos epäilet, että MCN ei seuraa YouTuben käytäntöjä, ota yhteyttä sisällöntuottajien tukitiimiin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
false
true
true
59
false
false