Thiết lập các tùy chọn cài đặt mặc định cho video tải lên

Các tùy chọn mặc định cho video tải lên là các tùy chọn cài đặt áp dụng cho tất cả các video tải lên trang web theo lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn các tùy chọn mặc định cho cài đặt bảo mật, danh mục, tiêu đề, thẻ, nhận xét, ngôn ngữ, v.v. của video. 

Các tùy chọn cài đặt mặc định cho video tải lên chỉ ảnh hưởng đến những video mà bạn tải lên qua trình duyệt web trên trang youtube.com/upload. Nếu bạn tải video lên thông qua thiết bị di động, Hangout trực tuyến hoặc trình chỉnh sửa video thì các video đó sẽ không tuân theo các tùy chọn cài đặt mặc định.

Thiết lập các tùy chọn cài đặt mặc định cho video tải lên

  1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
  2. Từ menu bên trái, chọn Cài đặt.
  3. Chọn Mặc định cho video tải lên.
  4. Chọn các tùy chọn cài đặt mặc định trong các tab Cần thiết, Bổ sungNâng cao.
  5. Chọn Lưu.

Hướng dẫn về Creator Studio Classic

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.
  1. Đăng nhập YouTube.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng tài khoản của bạn > Creator Studio.
  3. Ở menu bên trái, chọn Kênh > Mặc định tải lên.
  4. Chọn cài đặt mặc định của bạn.
  5. Nhấp vào Lưu.

Bạn vẫn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt sau khi tải video lên trên trang Video. Tìm hiểu cách thay đổi các video đã tải lên.

Nếu tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn có thể cài đặt tùy chọn mặc định cho định dạng quảng cáo và tùy chọn mặc định kiếm tiền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?