Quản lý thông tin cơ bản của kênh

Bạn có thể quản lý thông tin cơ bản về kênh của mình, chẳng hạn như tên kênh, nội dung mô tả, bản dịch và đường liên kết.

Thay đổi nội dung mô tả và tên kênh

Bạn có thể thay đổi nội dung mô tả và tên kênh. Việc thay đổi tên kênh không làm thay đổi tên Tài khoản Google của bạn. 

Khi bạn đổi tên kênh, vui lòng dùng tên tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Quan trọng: Việc thay đổi tên kênh sẽ làm mất huy hiệu xác minh của bạn.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa  để thay đổi tên kênh.
 4. Nhập nội dung mô tả mới cho kênh.
 5. Nhấp vào Xuất bản.

Dịch nội dung mô tả và tên kênh

Bạn có thể thêm bản dịch cho nội dung mô tả và tên kênh để giúp video của bạn tiếp cận người xem trên phạm vi toàn cầu.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.sau đó THÊM NGÔN NGỮ.
 3. Chọn Ngôn ngữ gốc, rồi chọn Ngôn ngữ bản dịch.
 4. Nhập bản dịch cho nội dung mô tả và tên kênh.
 5. Nhấp vào XONG.

Xem URL kênh của bạn

URL kênh là URL tiêu chuẩn mà các kênh YouTube sử dụng. URL này sử dụng mã nhận dạng kênh duy nhất, là số và chữ cái ở cuối URL.

Nhận URL tùy chỉnh

URL tùy chỉnh ngắn hơn và dễ nhớ để bạn có thể chia sẻ với người xem của mình. Những URL này có thể dựa trên tên hiển thị hiện tại, tên người dùng YouTube, URL đặc trưng hiện tại hoặc tên trang web được liên kết. Tìm hiểu cách lấy URL tùy chỉnh cho kênh của bạn.

Thêm đường liên kết vào hình ảnh biểu ngữ

Bạn có thể giới thiệu tối đa 5 đường liên kết trên trang chủ kênh. Các đường liên kết này sẽ hiển thị trên biểu ngữ kênh đối với người xem trên máy tính.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Nhấp vào mục Thêm đường liên kết rồi nhập tiêu đề và URL của trang web.
 4. Chọn Đường liên kết trên biểu ngữ rồi chọn đường liên kết mà bạn muốn hiển thị.
 5. Nhấp vào Xuất bản.
Thêm thông tin liên hệ
Bạn có thể thêm thông tin liên hệ vào kênh để mọi người biết cách liên hệ với bạn khi muốn hỏi thêm thông tin về công việc.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhập địa chỉ email của bạn.
 4. Nhấp vào XUẤT BẢN.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?