Thay đổi tên hoặc thông tin mô tả kênh

Tìm hiểu cách cập nhật tên và thông tin mô tả kênh của bạn trên YouTube.

Lưu ý : Bạn không còn có thể chỉnh sửa biểu tượng kênh hoặc hình ảnh kênh trên thiết bị di động nữa. Hãy sử dụng máy tính để làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Thay đổi tên kênh của bạn

Tên kênh YouTube của bạn là tên trên Tài khoản Google. Để thay đổi tên kênh, bạn cần phải thay đổi tên trên Tài khoản Google của mình.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Nhấn vào Kênh của bạn.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Cập nhật tên kênh của bạn và nhấn vào dấu kiểm ở góc.

 

Xin lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể thay đổi tên kênh 3 lần trong vòng 90 ngày.

 • Nếu bạn thay đổi tên trên Tài khoản Google thì tên đó sẽ thay đổi trên tất cả các dịch vụ của Google, ví dụ như Gmail. 

 • Sau khi thay đổi tên của bạn thì có thể mất vài ngày để cập nhật và hiển thị tên mới trên toàn YouTube.

 • Nếu đã dịch tên kênh bằng tính năng dịch kênh, thì bạn sẽ cần phải cập nhật tên mới cho các bản dịch.

 • Nếu doanh nghiệp hoặc trường học quản lý tài khoản của bạn thì bạn có thể không thay đổi được tên của mình trong phần Cài đặt của Tài khoản Google. Hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được trợ giúp.

Xem cách thay đổi tên kênh

Nếu bạn muốn xem hướng dẫn về cách thay đổi tên kênh, hãy xem video sau đây của Nhóm phụ trách TeamYouTube.

Thay đổi tên kênh trên ứng dụng YouTube dành cho iOS

Thay đổi thông tin mô tả kênh

Thông tin mô tả kênh hiển thị trên tab "Giới thiệu" của trang kênh. 

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Nhấn vào Kênh của bạn.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Bên cạnh phần mô tả, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Cập nhật tên kênh của bạn rồi nhấn vào dấu kiểm ở góc.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?