Quản lý cuộc trò chuyện trực tiếp

Thông tin cơ bản về tính năng trò chuyện trực tiếp

Tính năng trò chuyện trực tiếp được bật theo mặc định và sẽ xuất hiện ở bên phải trình phát video khi sự kiện trực tiếp của bạn đang diễn ra. Khi xem bản lưu trữ của sự kiện trực tiếp đã kết thúc, người xem sẽ nhìn thấy nội dung phát lại của cuộc trò chuyện trực tiếp. Mô-đun trò chuyện trực tiếp chỉ có trên trang xem YouTube và không xuất hiện trên các trình phát được nhúng. Xem bản video minh họa tại đây

Người xem có thể chọn giữa hai chế độ xem Cuộc trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào.

 • Top chat: Chế độ xem này lọc những tin nhắn có khả năng là tin nhắn spam để giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ đọc và hữu ích hơn.
 • Trò chuyện trực tiếp: Chế độ xem này không lọc mà hiển thị tất cả các tin nhắn trò chuyện mà người xem nhập vào.

Lưu ý: Tính năng Phát lại trò chuyện chỉ hoạt động trên các sự kiện trực tiếp mới. Các sự kiện trực tiếp được cắt trong trình chỉnh sửa video sẽ không có tính năng này.

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp giúp xác định Người phát trực tiếp  và Người kiểm duyệt . Hãy nhấp vào vùng có thể mở rộng dưới đây để biết thêm thông tin về người kiểm duyệt.

Người xem chỉ được nhập tối đa 200 ký tự trong mỗi tin nhắn và tối đa 3 lần gửi cứ mỗi 30 giây. Chủ sở hữu sự kiện không phải tuân theo ngưỡng tần suất này. Người xem không được đăng các ký tự đặc biệt, URL hoặc thẻ HTML.

Để đăng tin nhắn trong cuộc trò chuyện trực tiếp, hãy nhấp vào vị trí có dòng chữ "Hãy nói điều gì đó" rồi bắt đầu nhập tin nhắn. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng gửi .

Bạn có thể xem lại hoạt động trò chuyện trong YouTube Analytics. Chỉ số "Nhận xét" là số liệu cho video phát trực tiếptheo yêu cầu.

Quản lý cuộc trò chuyện trực tiếp

Sử dụng biểu tượng menu  để hiện cuộc trò chuyện trực tiếp trong cửa sổ mới và dễ dàng kiểm duyệt hoặc xem danh sách những người dùng đang trò chuyện từ 5 phút gần đây nhất.

Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp

Sau khi sự kiện trực tiếp đã kết thúc, tính năng Phát lại trò chuyện trực tiếp hoạt động trên tất cả các bản lưu trữ sự kiện trực tiếp. Tính năng này sẽ phát lại nội dung trò chuyện cùng với sự kiện trực tiếp đúng như những gì mà sự kiện trực tiếp đã diễn ra trước đó. Tính năng phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp được bật theo mặc định trên tất cả các sự kiện trực tiếp của bạn.
Để tắt tính năng Phát lại trò chuyện trực tiếp, hãy làm như sau:
 1. Truy cập vào youtube.com/my_videos.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa > Cài đặt nâng cao.
 3. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Cho phép Phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp".

Xem Lịch sử cuộc trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể xem các cuộc trò chuyện trực tiếp mà mình đã tham gia trong các sự kiện trực tiếp trên YouTube bằng cách:
 1. Chuyển đến phần Lịch sử.
 2. Ở bên phải trang, hãy nhấp vào Trò chuyện trực tiếp.
 3. Để chuyển đến nơi ban đầu mà bạn đăng tin nhắn trò chuyện, hãy chọn nội dung mà bạn muốn tìm.

Bạn cũng sẽ có thể xem các cuộc trò chuyện được tài trợ và Super Chat (nếu có).

Lưu ý: Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu xóa tin nhắn Super Chat sau khi kết thúc sự kiện trực tiếp.

Giữ lại các tin nhắn trò chuyện trực tiếp có khả năng không thích hợp để xem xét
Bạn có thể yêu cầu YouTube giữ lại các tin nhắn trò chuyện trực tiếp có khả năng không thích hợp. Nếu bạn chọn bật tính năng này, hệ thống của chúng tôi sẽ xác định và giữ lại các tin nhắn trò chuyện trực tiếp để xem xét trong nguồn cấp dữ liệu trò chuyện. Bạn là người quyết định cuối cùng xem nên hiện hay ẩn những tin nhắn trò chuyện này. Không có hệ thống nào là hoàn hảo, tuy nhiên tính năng này có thể giúp bạn kiểm duyệt tin nhắn trò chuyện trực tiếp trong sự kiện phát trực tiếp của bạn một cách dễ dàng hơn.
Bật tính năng "giữ lại để xem xét"
 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube.
 2. Truy cập vào youtube.com/comment_management.
 3. Trong phần "Tin nhắn" trong Trò chuyện trực tiếp, đánh dấu hộp kiểm "Giữ lại các tin nhắn trò chuyện có khả năng không thích hợp để xem xét".

Khi đã bật tính năng "giữ lại để xem xét", bạn có thể ẩn hoặc hiện những tin nhắn mà YouTube giữ lại.

 • Nếu bạn chọn HIỆN: tin nhắn trò chuyện hiển thị trong luồng trò chuyện ở thời điểm ban đầu đã nhập tin nhắn.
 • Nếu bạn chọn ẨN: tin nhắn trò chuyện tiếp tục bị ẩn đối với người xem.
 • Nếu bạn không hành động: tin nhắn trò chuyện vẫn bị ẩn đối với người xem.

Trước khi giữ lại tin nhắn trò chuyện trực tiếp để xem xét, bạn phải bật tính năng này cho kênh.

Tắt tính năng "giữ lại để xem xét"

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube.
 2. Truy cập vào youtube.com/comment_management.
 3. Trong phần "Tin nhắn" trong Trò chuyện trực tiếp, bỏ đánh dấu hộp kiểm "Giữ lại các tin nhắn trò chuyện có khả năng không thích hợp để xem xét".
Kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể chỉ định người kiểm duyệt cho tất cả các phiên trò chuyện trực tiếp. Người kiểm duyệt vẫn có tên trong danh sách cho đến khi họ không được chỉ định nữa.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên có ít nhất một người chuyên kiểm duyệt cuộc trò chuyện trực tiếp cho các sự kiện có lưu lượng truy cập cao. Người kiểm duyệt có thể tương tác với người xem và xóa nhận xét khi thích hợp. Họ cũng có thể gắn cờ, ẩn hoặc chuyển người dùng sang chế độ hết thời gian trò chuyện.

Chỉ định người kiểm duyệt

Bạn có thể chọn biểu tượng menu  bên cạnh tên người dùng trong cửa sổ trò chuyện rồi chọn Chỉ định người dùng làm người kiểm duyệt hoặc làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm (...) bên cạnh hộp văn bản trò chuyện.
 2. Nhập tên người dùng.
 3. Thiết lập một danh sách người kiểm duyệt cho kênh của bạn. Người kiểm duyệt vẫn có tên trong danh sách cho đến khi họ không được chỉ định nữa.

Kiểm duyệt tức thì

Trên máy tính để bàn, hãy nhấn và giữ phím "ALT"/"Option" trên bàn phím để tạm dừng nguồn cấp dữ liệu trò chuyện rồi di chuột lên tin nhắn. Bạn sẽ thấy các tùy chọn xóa tin nhắn, đặt người dùng ở chế độ hết thời gian trò chuyện và ẩn người dùng khỏi nguồn cấp dữ liệu tin nhắn trò chuyện hoặc phần nhận xét trên kênh của mình.

Quản lý tin nhắn spam

Chọn hộp kiểm Tự động chặn tin nhắn spam. Tùy chọn này chặn tin nhắn spam đơn giản như tin nhắn dài viết hoa toàn bộ hoặc tin nhắn giống nhau lặp lại của cùng một người dùng.

Chủ động chặn từ

 • Biên soạn các từ bị chặn trong phần Cài đặt cộng đồng. Tin nhắn trò chuyện trực tiếp khớp với các từ này sẽ bị chặn.
 • Bạn cũng có thể chặn các đường dẫn liên kết để người khác không sử dụng được liên kết trong nhận xét bằng cách nhập "*links*" vào trường Từ bị chặn.

Ẩn người xem khỏi cuộc trò chuyện trực tiếp

Chọn biểu tượng menu bên cạnh tin nhắn trò chuyện rồi chọn Ẩn người dùng hoặc làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Chuyển đến kênh YouTube của người xem.
 2. Nhấp vào tab Giới thiệu.
 3. Nhấp vào biểu tượng cờ rồi chọn Ẩn.

Lưu ý: Hành động này cũng sẽ ẩn người dùng khỏi phần nhận xét. Những người dùng mà bạn đã ẩn sẽ xuất hiện trong phần Người dùng bị ẩn trong phần Cài đặt cộng đồng.

Hiện người xem trong cuộc trò chuyện trực tiếp

Để xóa trạng thái ẩn:

 1. Chuyển đến kênh YouTube của người xem.
 2. Nhấp vào tab Giới thiệu.
 3. Nhấp vào biểu tượng cờ rồi chọn Hiện.

Lưu ý: Sau khi bạn bỏ trạng thái ẩn của người dùng, họ sẽ lại có khả năng nhận xét và để lại tin nhắn trò chuyện trực tiếp trên kênh của bạn.

Trả lời người khác trong nguồn cấp dữ liệu trò chuyện

Bạn có thể trả lời người khác trong nguồn cấp dữ liệu trò chuyện bằng cách đề cập đến tên người dùng của họ. 
 1. Nhập “@”.
 2. Bắt đầu nhập tên người dùng của họ.
 3. Chọn tên người dùng. 
   

Người trò chuyện sẽ thấy tên người dùng của họ được tô sáng bằng màu cam và điều này chỉ hiển thị với người trò chuyện mà bạn đã đề cập đến. Điều này giúp họ dễ dàng xem câu trả lời của bạn hơn trong nguồn cấp dữ liệu trò chuyện. 

Nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp

Trong một sự kiện phát trực tiếp, bạn có thể tự nhúng trò chuyện trực tiếp bằng cách sử dụng iframe.

 1. Lấy ID video của sự kiện phát trực tiếp. Bạn có thể lấy ID video từ URL trang xem (youtube.com/watch?v=12345). Trong trường hợp này, ID video là ‘12345’.
  • Nếu bạn đã chọn "Phát trực tiếp ngay", hãy nhấp chuột phải vào trình phát và chọn Sao chép URL video để lấy URL video.
 2. Nhận URL miền cho trang web mà bạn muốn nhúng cuộc trò chuyện vào đó. Nếu bạn đang nhúng cuộc trò chuyện vào www.example.com/youtube_chat, miền nhúng của bạn là "www.example.com."
 3. Kết hợp URL nhúng theo cách sau: https://www.youtube.com/live_chat?v=12345&embed_domain=www.example.com.
 4. Đây là URL cho iframe của bạn. Lưu ý rằng miền nhúng phải khớp với URL của trang bạn đang nhúng trò chuyện. Nếu chúng khác nhau, cuộc trò chuyện đã nhúng sẽ không tải.

Xóa Cuộc trò chuyện trực tiếp

 1. Chuyển đến phần Lịch sử.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Trò chuyện trực tiếp.
 3. Chuyển đến bài đăng mà bạn đang tìm cách xóa (Các cuộc trò chuyện được sắp xếp theo trình tự thời gian đảo ngược).
 4. Di chuột lên trên bài đăng đó rồi nhấp vào Xóa.
Lưu ý: Dựa trên báo cáo của người dùng, YouTube có thể tắt tính năng Trò chuyện trực tiếp trên video của bạn nếu phát hiện nội dung của sự kiện trực tiếp hoặc Cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.
Tắt tính năng Trò chuyện trực tiếp

Bạn có thể tắt tính năng Trò chuyện trực tiếp bất kỳ lúc nào, ngay cả khi sự kiện đã bắt đầu.

 • Phát trực tiếp ngay: Chọn biểu tượng bánh răng rồi bỏ chọn hộp Bật trò chuyện trực tiếp.
 • Sự kiện: Chuyển đến Chỉnh sửa > Thông tin cơ bản > Cài đặt nâng cao. Bên dưới mục "Trò chuyện", hãy bỏ chọn hộp Bật trò chuyện trực tiếp.

Xem nhận xét sau khi kết thúc sự kiện

Sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, tính năng trò chuyện trực tiếp sẽ không thể sử dụng được. Các nhận xét sau sự kiện trực tiếp sẽ xuất hiện bên dưới trình phát sau khi trò chuyện trực tiếp kết thúc.

Chế độ chậm

Chế độ chậm cho phép bạn giới hạn tần suất nhận xét của mỗi người dùng bằng cách đặt giới hạn thời gian giữa các lần nhận xét. Chủ sở hữu kênh, người kiểm duyệt và các thành viên của kênh YouTube không bị ảnh hưởng bởi giới hạn này.
Bật chế độ chậm cho tính năng Phát trực tiếp qua bộ mã hóa
 1. Tạo một sự kiện trực tiếp. Sau khi nhập tiêu đề và nội dung mô tả, hãy nhấp vào Tạo sự kiện trực tiếp.

 2. Nhấp vào Cài đặt.

 3. Nhấp vào Trò chuyện trực tiếp.

 4. Bật Chế độ chậm.

Bật chế độ chậm cho tính năng Phát trực tiếp ngay
 1. Truy cập vào trang tổng quan trực tiếp
 2. Trong mô-đun trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Bật chế độ chậm rồi nhập số giây mà mỗi người dùng phải chờ giữa các lần đăng nhận xét. Tối thiểu là 1 giây, tối đa là 300 giây.

Bật chế độ chậm cho Sự kiện

 1. Truy cập vào youtube.com/my_live_events
 2. Trên sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa > Thông tin và cài đặt > Cài đặt nâng cao > Trò chuyện
 3. Chọn Bật chế độ chậm rồi nhập số giây mà mỗi người dùng phải chờ giữa các lần đăng nhận xét. Tối thiểu là 1 giây, tối đa là 300 giây.
 4. Chọn Lưu thay đổi

Bạn cũng có thể làm cho sự kiện phát trực tiếp hấp dẫn hơn và tương tác bằng các công cụ cũng như dịch vụ của bên thứ ba có sẵn dành cho tính năng Trực tiếp trên YouTube và YouTube Gaming.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?