Cách sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp trên YouTube

Tính năng trò chuyện trực tiếp được bật theo mặc định. Sau khi kết thúc, sự kiện phát trực tiếp sẽ được lưu trữ thành một video. Người xem có thể phát lại video đó cùng với cuộc trò chuyện trực tiếp. Cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ xuất hiện trong các trang xem trên YouTube, chứ không xuất hiện trong trình phát được nhúng trên các trang khác. 

Lưu ý: Tính năng trò chuyện trực tiếp sẽ không hoạt động nếu kênh hoặc sự kiện trực tiếp của bạn có đối tượng người xem được cài đặt là dành cho trẻ em.

Chế độ xem cuộc trò chuyện trực tiếp

Người xem có thể chọn giữa hai chế độ xem cuộc trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào.

 • Tin nhắn hàng đầu: Chế độ xem này lọc bỏ những tin nhắn có khả năng là vi phạm để giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ đọc và hữu ích hơn.
 • Trò chuyện trực tiếp: Chế độ xem này không lọc bỏ mà hiển thị tất cả các tin nhắn trò chuyện như những gì người xem nhập.

Lưu ý: Sự kiện trực tiếp đã được cắt bớt trong trình chỉnh sửa video sẽ không có tính năng Phát lại cuộc trò chuyện.

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp

Huy hiệu trò chuyện trực tiếp giúp xác định Người phát trực tiếp  và Người kiểm duyệt . Nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng hội viên thì bạn có thể tạo huy hiệu hội viên tuỳ chỉnh. Những huy hiệu này cũng sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện trực tiếp.

Biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc là những bức ảnh nhỏ thể hiện cảm xúc, ý tưởng và nhiều điều khác. Mọi người có thể dùng nhiều biểu tượng cảm xúc và nhà sáng tạo có thể tạo các biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh để làm đặc quyền dành cho hội viên của kênh

Thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận hoặc tin nhắn của bạn

Trên thiết bị di động: Trong khi viết tin nhắn trò chuyện, hãy nhấn vào biểu tượng cảm xúc trên bàn phím của thiết bị rồi chọn một biểu tượng cảm xúc.

Trên máy tính: Trong khi viết tin nhắn trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm biểu tượng cảm xúc.

Lưu ý: Trên máy tính, hệ thống sẽ ghi nhớ giới tính hoặc màu da mà bạn chọn cho biểu tượng cảm xúc. Để thay đổi lựa chọn mặc định, hãy chọn một hình thức biểu tượng cảm xúc khác. Bạn có thể xoá lựa chọn ưu tiên này bằng cách đăng xuất khỏi YouTube hoặc xoá cookie của trình duyệt và các dữ liệu trang web khác.

Gửi tin nhắn

Cách đăng tin nhắn trò chuyện trực tiếp:

 1. Nhấp vào dòng chữ "Hãy nói điều gì đó" rồi bắt đầu nhập văn bản.
 2. Nhấp vào biểu tượng Gửi .

Phản hồi người khác trong ô trò chuyện

Bạn có thể trả lời người khác trong ô trò chuyện bằng cách đề cập đến tên người dùng của họ. 

 1. Nhập “@”.
 2. Bắt đầu nhập tên người dùng của họ.
 3. Chọn tên người dùng. 

Thành viên được đề cập trong cuộc trò chuyện sẽ thấy tên người dùng của mình được tô sáng trong cuộc trò chuyện trực tiếp (bạn cũng sẽ thấy tên này được tô sáng). Nhờ vậy, họ có thể dễ dàng thấy phản hồi của bạn trong ô trò chuyện. 

Giới hạn về tin nhắn

Người xem chỉ được nhập tối đa 200 ký tự trong mỗi tin nhắn và chỉ được gửi tối đa 11 tin nhắn mỗi 30 giây. Chủ sở hữu sự kiện không phải tuân theo giới hạn tần suất này. Người xem không được đăng các ký tự đặc biệt, URL hoặc thẻ HTML.

Chế độ cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho người đăng ký và chỉ dành cho hội viên

Một kênh có thể bật chế độ cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên hoặc chỉ dành cho người đăng ký. 

Nếu cuộc trò chuyện được đặt ở chế độ chỉ dành cho người đăng ký, kênh có thể chỉ định khoảng thời gian người xem cần đăng ký. Để xem khoảng thời gian bạn cần đăng ký và khoảng thời gian bạn đã đăng ký, hãy nhấn vào biểu tượng Thông tin  trong hộp tin nhắn của cuộc trò chuyện trực tiếp.

Ghim tin nhắn

Bạn có thể ghim tin nhắn của chính mình hoặc tin nhắn của người xem trong cuộc Trò chuyện trực tiếp.

Bạn là người duy nhất có khả năng ghim tin nhắn, không phải người kiểm duyệt hoặc người xem. Những tin nhắn được ghim sẽ xuất hiện bên dưới Super Chat.

 1. Chuyển đến cửa sổ trò chuyện của một buổi Phát trực tiếp hoặc Công chiếu đang diễn ra.
 2. Tìm tin nhắn trong cuộc Trò chuyện trực tiếp, bao gồm cả tin nhắn của chính bạn, rồi nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm .
 3. Để ghim tin nhắn, hãy nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Ghim .

Lưu ý: Mỗi lần bạn chỉ có thể ghim một tin nhắn. Để thay thế một tin nhắn đã ghim, bạn chỉ cần ghim một tin nhắn khác. Để bỏ ghim một tin nhắn, hãy chọn Thêm trên một tin nhắn đã ghim rồi chọn Bỏ ghim.

Tạo cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp

Chủ sở hữu kênh có thể tạo và quản lý các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp trong sự kiện trực tiếp và buổi Công chiếu. Sau khi có người bình chọn, chủ sở hữu kênh sẽ không thể thay đổi cuộc thăm dò ý kiến.

 1. Lên lịch hoặc bắt đầu sự kiện trực tiếp hoặc buổi Công chiếu.
 2. Ở cuối cửa sổ trò chuyện, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo cuộc thăm dò ý kiến .
 3. Tạo cuộc thăm dò ý kiến rồi chọn Hỏi cộng đồng của bạn.

Cách kết thúc cuộc thăm dò ý kiến và xem kết quả trong cuộc trò chuyện: Trong biểu ngữ ở đầu cuộc trò chuyện, hãy nhấn vào Kết thúc cuộc thăm dò ý kiến.

Các điểm hạn chế

Cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp:

 • Chỉ có thể được tạo khi dùng YouTube trên máy tính.
 • Có từ 2 đến 4 mục bình chọn.
 • Chỉ có thể xem trực tiếp. Cuộc thăm dò trực tiếp sẽ không xuất hiện trong bản phát lại cuộc trò chuyện trực tiếp.
 • Chỉ tồn tại tối đa 24 giờ.

Nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp

Trong khi phát trực tiếp, bạn có thể nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp trên trang web của mình bằng cách sử dụng iframe.

Lưu ý: Tính năng nhúng cuộc trò chuyện trực tiếp không hoạt động trên web dành cho thiết bị di động.

 1. Lấy mã video của sự kiện trực tiếp. Bạn có thể lấy mã video trong URL trang xem (youtube.com/watch?v=12345). Trong trường hợp này, mã video là "12345".
 2. Lấy URL miền cho trang web mà bạn muốn nhúng cuộc trò chuyện vào. Nếu bạn định nhúng cuộc trò chuyện vào trang web www.example.com/youtube_chat, thì miền nhúng của bạn là "www.example.com".
 3. Kết hợp URL được nhúng như sau: https://www.youtube.com/live_chat?v=12345&embed_domain=www.example.com.
  • Đây là URL cho iframe của bạn. Lưu ý rằng giá trị embed_domain (miền nhúng) phải khớp với URL của trang mà bạn muốn nhúng cuộc trò chuyện. Nếu hai phần này không khớp nhau, thì cuộc trò chuyện bạn nhúng sẽ không mở được.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false