Tôi có thể kiếm tiền từ loại nội dung nào?

Để đủ điều kiện tham gia kiếm tiền, video hoặc video ngắn của bạn phải có nội dung nguyên gốc, không lặp lại và tuân thủ các yêu cầu khác trong chính sách về việc kiếm tiền trên kênh YouTube. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để sử dụng mọi yếu tố hình ảnh và âm thanh trong nội dung của mình cho mục đích thương mại.

Nguyên tắc đối với nội dung do bạn tạo:

 • Tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của YouTube
 • Tự bạn tạo tất cả các thành phần trong video. Ví dụ:
  • Vlog hằng ngày
  • Video gia đình
  • Video hướng dẫn tự làm
  • Video hướng dẫn
  • Video nhạc gốc
  • Phim ngắn gốc
  • Video ngắn có hoặc không có nội dung được phối lại
 • Đảm bảo rằng bạn có tất cả quyền cần thiết để sử dụng mọi hình ảnh do mình tạo cho mục đích thương mại.
 • Xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo có xu hướng đặt quảng cáo trên nội dung phù hợp với nhà quảng cáo.

Nguyên tắc đối với nội dung không phải do bạn tạo:

Bạn có thể thêm các bản nhạc từ Creator Music vào video mà không bị mất khả năng kiếm tiền. Nhà sáng tạo có thể mua trước giấy phép cho một số bài hát để giữ lại khả năng kiếm tiền mà không bị hạn chế. Đối với các bài hát khác, nhà sáng tạo có thể chia sẻ doanh thu với chủ sở hữu quyền của bản nhạc.
Trường hợp sử dụng hợp lý — Bản quyền trên YouTube
Đăng ký theo dõi kênh YouTube Creators để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Tôi có thể kiếm tiền từ video của mình trong những trường hợp sau đây hay không?

Hãy nhấp vào các mục bên dưới để biết bạn có thể kiếm tiền từ loại nội dung của mình hay không và có cần chứng minh quyền sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại hay không.

Tôi là người tạo tất cả nội dung hình ảnh và âm thanh


Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung mà bạn đã tạo chừng nào bạn vẫn sở hữu các quyền đối với video đó.

Nếu đã ký hợp đồng với một hãng nhạc thì có thể bạn được phép kiếm tiền từ video của mình, tuỳ thuộc vào các điều khoản hoặc quy định hạn chế của hợp đồng đó. Bạn có thể cần tham vấn luật sư.

Tôi sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh hoặc hình ảnh để tạo nội dung của riêng mình

Bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh hoặc hình ảnh để tạo nội dung có thể kiếm tiền. Khả năng kiếm tiền sẽ phụ thuộc vào việc giấy phép có phạm vi, giới hạn và quyền sử dụng cho mục đích thương mại như thế nào. Nếu bạn sử dụng nội dung mẫu hoặc lặp vòng, hãy đảm bảo rằng giấy phép của bạn rõ ràng cho phép việc sử dụng những nội dung đó cho mục đích thương mại. Đối với việc phối lại nội dung trên Shorts, hãy làm theo những nguyên tắc này.

Tôi sử dụng nội dung miễn phí bản quyền hoặc nội dung có giấy phép Creative Commons


Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung miễn phí bản quyền hoặc nội dung có giấy phép Creative Commons khi thoả thuận cấp phép liên quan cấp cho bạn quyền sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu quyền yêu cầu bạn ghi công nhà sáng tạo nội dung hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy bạn đã mua quyền sử dụng nội dung đó trong video của mình cho mục đích thương mại.

Tìm hiểu thêm về cách đọc giấy phép để hiểu rõ các quyền của bạn.

Tôi được phép sử dụng âm thanh hoặc hình ảnh do người khác tạo ra

Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung này. Tuy nhiên, bạn phải có văn bản cho phép rõ ràng, trong đó chủ sở hữu quyền cấp cho bạn quyền sử dụng cho mục đích thương mại vào bất kỳ lúc nào.
Tôi chơi hoặc hướng dẫn từng bước về một trò chơi điện tử

Nếu muốn kiếm tiền từ nội dung trò chơi điện tử, bạn cần có quyền sử dụng cho mục đích thương mại theo giấy phép mà nhà phát hành trò chơi điện tử cấp cho bạn. Một số nhà phát hành trò chơi điện tử có thể cho phép bạn sử dụng mọi nội dung trong trò chơi điện tử cho mục đích thương mại. Thông tin này có thể được xác nhận trong thoả thuận cấp phép của họ.

Trong các thoả thuận cấp phép khác, nhà phát hành có thể không cấp quyền sử dụng cho mục đích thương mại đối với những video chỉ trình chiếu cảnh chơi trò chơi trong thời gian dài. Đối với các điều khoản cấp phép, việc sử dụng trò chơi điện tử phải ở mức tối thiểu, trừ phi nội dung bình luận:

 • Có giá trị hướng dẫn/cung cấp kiến thức
 • Có liên quan chặt chẽ đến hành động được trình chiếu
Tìm hiểu thêm về nội dung trò chơi điện tử và phần mềm, cũng như xem các quy định về nội dung trò chơi và việc kiếm tiền trong nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo.
Tôi làm video hướng dẫn để minh hoạ cách sử dụng phần mềm

Bạn có thể kiếm tiền từ những nội dung mình sản xuất có chứa giao diện người dùng của phần mềm. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào quyền sử dụng cho mục đích thương mại được nêu trong giấy phép của phần mềm.

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần hợp đồng với nhà phát hành hoặc bằng chứng cho thấy bạn đã trả phí giấy phép. Việc sử dụng giao diện người dùng của phần mềm phải ở mức tối thiểu trừ phi nội dung bình luận:

 • Có giá trị hướng dẫn/cung cấp kiến thức
 • Có liên quan chặt chẽ đến hành động được trình chiếu

Tìm hiểu thêm về nội dung trò chơi điện tử và phần mềm.

Tôi sử dụng nội dung thuộc phạm vi công cộng
 

Để một tác phẩm được đưa vào phạm vi công cộng, bản quyền của tác phẩm đó phải hết hiệu lực, bị huỷ bỏ hoặc không còn áp dụng nữa. Nếu bạn chứng minh được rằng nội dung trong video của mình thuộc phạm vi công cộng thì bạn có thể kiếm tiền từ nội dung đó.

Lưu ý: Điều này phụ thuộc vào các quyền sử dụng cho mục đích thương mại, phạm vi và quy định hạn chế của giấy phép.

Tiêu chí để nội dung đủ điều kiện thuộc phạm vi công cộng có thể thay đổi theo nhiều yếu tố.
Tìm hiểu thêm về phạm vi công cộng.
Video chứa bản thu âm gốc của tôi cho một bản hát lại

Một số bản hát lại có thể đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. Để đủ điều kiện, nhà xuất bản âm nhạc phải xác nhận quyền sở hữu bài hát thông qua hệ thống Content ID và chọn kiếm tiền từ bài hát đó.

Nếu bài hát chưa được xác nhận quyền sở hữu, bạn sẽ không thể kiếm tiền từ video của mình. Trước lúc này, bạn cần nhận được văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền của bài hát.

Việc sử dụng bản ghi âm thương mại (ví dụ: bản ghi âm nhạc cụ hay karaoke, hoặc buổi biểu diễn trực tiếp của nghệ sĩ) đều không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.

Tìm hiểu thêm về việc kiếm tiền từ video hát lại đủ điều kiện.

Tôi sử dụng nội dung mình tự ghi lại các buổi biểu diễn, sự kiện, chương trình công khai, v.v.

Mặc dù bạn có thể tự mình ghi lại nội dung, nhưng thường thì nhà sáng tạo gốc hoặc tác giả của nội dung được ghi mới là người sở hữu những quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Nếu muốn kiếm tiền từ nội dung ghi lại một tiết mục tại một buổi biểu diễn hoặc chương trình, thì bạn cần có văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền ban đầu.

Tôi ghi lại nội dung trên TV, đĩa DVD hoặc CD

Mặc dù bạn có thể tự mình ghi lại nội dung, nhưng nhà sáng tạo hoặc tác giả của nội dung được ghi mới có thể là người sở hữu những quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Để kiếm tiền từ bản ghi của một chương trình truyền hình, đĩa DVD hoặc CD, bạn cần có văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền của các thành phần âm thanh hoặc hình ảnh mà bạn đã ghi.

Tôi đăng tải nội dung mà mình đã mua

Mặc dù bạn có thể tự mình mua nội dung, nhưng thường thì nhà sáng tạo hoặc tác giả thực sự của nội dung đó mới là người sở hữu nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung đó cho mục đích thương mại.

Bạn không thể kiếm tiền từ nội dung của bên thứ ba mà bạn đã mua trừ phi chủ sở hữu quyền đã cho phép bạn sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại.

Tôi đăng tải nội dung tôi tìm thấy trên mạng

Mặc dù bạn có thể tìm thấy nội dung miễn phí trên mạng, nhưng thường thì nhà sáng tạo thực sự của nội dung đó mới là người sở hữu nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung đó cho mục đích thương mại.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nội dung này, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại.

Nội dung chứa nhạc từ Thư viện âm thanh của YouTube

Bạn có thể kiếm tiền từ nhạc trong Thư viện âm thanh của YouTube.

Tôi sử dụng nội dung của bên thứ ba theo trường hợp Sử dụng hợp lý

Việc sử dụng cho mục đích thương mại ít có khả năng được coi là sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, có khả năng bạn vẫn có thể sử dụng lý do "sử dụng hợp lý" để kiếm tiền từ một video. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Trường hợp sử dụng hợp lý trên YouTube.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ những loại nội dung được phép và không được phép kiếm tiền, hãy xem lại nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáoTìm hiểu thêm về cách bản quyền hoạt động trên YouTube.

Nội dung trên trang này chỉ nhằm cung cấp kiến thức và không phải là ý kiến tư vấn pháp lý. Bạn chỉ nên xin ý kiến tư vấn pháp lý từ luật sư hoặc đại diện pháp lý.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính