เนื้อหาประเภทใดที่ฉันสามารถใช้สร้างรายได้

เพื่อให้วิดีโอของคุณมีสิทธิ์ในการสร้างรายได้ คุณจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการใช้ภาพและเสียงในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นของคุณหรือของบุคคลที่สามก็ตาม

หลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเองมีดังนี้

  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube
  • สร้างองค์ประกอบทุกอย่างในวิดีโอด้วยตนเอง เช่น วิดีโอบล็อกประจำวันและโฮมวิดีโอ วิดีโอและบทช่วยสอนเกี่ยวกับ DIY มิวสิกวิดีโอต้นฉบับ และภาพยนตร์สั้นต้นฉบับ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการใช้ภาพทุกภาพที่คุณสร้างในเชิงพาณิชย์
  • โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณามีแนวโน้มที่จะลงโฆษณาในเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

หลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นด้วยตนเองมีดังนี้

ฉันจะสามารถสร้างรายได้จากวิดีโอของฉันได้หรือไม่ หาก...

คลิกด้านล่างเพื่อดูว่าประเภทเนื้อหาของคุณสามารถใช้สร้างรายได้ได้หรือไม่และคุณต้องพิสูจน์สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์เพื่อใช้วิดีโอดังกล่าวหรือไม่

ฉันเป็นผู้สร้างเนื้อหาเสียงและภาพทั้งหมด


คุณสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาที่คุณสร้างได้ในระยะเวลายาวนานเท่าที่คุณยังคงถือสิทธิ์ในวิดีโอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ทำสัญญากับค่ายเพลง คุณอาจจะสามารถหรือไม่สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและ/หรือข้อจำกัดของข้อตกลงนั้น คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาทนาย

ฉันใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพและ/หรือเสียงเพื่อสร้างเนื้อหาของตัวเอง


คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างเนื้อหาที่สามารถใช้สร้างรายได้ได้ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับขอบเขต ข้อจำกัด และสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ของการอนุญาตใช้งานที่ได้รับ หากคุณใช้ตัวอย่างหรือเนื้อหาแบบวนซ้ำ โปรดตรวจสอบว่าการอนุญาตที่ได้รับสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่

ฉันใช้เนื้อหาที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาครีเอทีฟคอมมอนส์


คุณสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์และเนื้อหาครีเอทีฟคอมมอนส์ได้หากข้อตกลงการอนุญาตให้สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ ในบางครั้ง เจ้าของสิทธิ์อาจกำหนดให้คุณต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์เนื้อหาหรือให้แสดงหลักฐานการซื้อเพื่อใช้ในวิดีโอของคุณสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอ่านและตีความใบอนุญาตเพื่อให้เข้าใจสิทธิ์ของคุณ

ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพและ/หรือเสียงที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น

คุณสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่ต้องสามารถแสดงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือสิทธิ์ในเนื้อหาที่ให้สิทธิ์คุณใช้เนื้อหานั้นเชิงพาณิชย์ได้ทุกเมื่อ
ฉันกำลังเล่นวิดีโอเกมหรือกำลังสร้างคำแนะนำแบบทีละขั้นสำหรับวิดีโอเกม

คุณจะสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาวิดีโอเกมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ได้จากใบอนุญาตจากผู้เผยแพร่วิดีโอเกมที่เกี่ยวข้อง ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมบางรายอาจอนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาวิดีโอเกมทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ได้ และยืนยันการอนุญาตนั้นในข้อตกลงการให้สัญญาอนุญาต

ในข้อตกลงการให้สัญญาอนุญาตอื่น ผู้เผยแพร่อาจไม่ให้สิทธิ์ใช้งานเชิงพาณิชย์กับวิดีโอที่เพียงแสดงการเล่นเกมเป็นเวลานาน ข้อตกลงการให้สัญญาอนุญาตเหล่านี้กำหนดให้ต้องใช้วิดีโอเกมให้น้อยที่สุด นอกเสียจากว่าการบรรยายทีละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมจะให้ประโยชน์ด้านวิธีการเล่นและ/หรือการศึกษา และการบรรยายจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพที่กำลังแสดงอย่างเข้มงวด
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาซอฟต์แวร์และวิดีโอเกม
ฉันสร้างบทแนะนำเพื่อสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์
 

คุณจะสามารถแสดงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของซอฟต์แวร์ในวิดีโอที่ใช้เพื่อสร้างรายได้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้เชิงพาณิชย์ที่คุณได้จากใบอนุญาตของซอฟต์แวร์นั้น

ในบางกรณี คุณอาจต้องแสดงสัญญาที่ทำไว้กับผู้เผยแพร่หรือหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้จ่ายค่าธรรมเนียมการให้สัญญาอนุญาต มิเช่นนั้น คุณจะต้องใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของซอฟต์แวร์ให้น้อยที่สุด นอกเสียจากว่าการบรรยายทีละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจะให้ประโยชน์ด้านวิธีการใช้และ/หรือการศึกษา และการใช้ต้องเกี่ยวข้องกับภาพที่กำลังแสดงอย่างเข้มงวด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาซอฟต์แวร์และวิดีโอเกม

ฉันใช้เนื้อหาที่เป็นสาธารณสมบัติ
 

เนื้อหาจะจัดอยู่ในสาธารณสมบัติก็ต่อเมื่อลิขสิทธิ์หมดอายุ เสียสิทธิ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว หากยืนยันได้ว่าเนื้อหาในวิดีโอของคุณเป็นสาธารณสมบัติ คุณก็สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอนั้นได้ (ขึ้นอยู่กับขอบเขต ข้อจำกัด และการอนุญาตเชิงพาณิชย์ของใบอนุญาต)

เกณฑ์การตัดสินให้วิดีโอนั้นเป็นสาธารณสมบัติอาจแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ
เนื้อหาประกอบด้วยเสียงบันทึกของเพลงที่ร้องคัฟเวอร์โดยฉัน
 

เพลงคัฟเวอร์บางเพลงอาจมีสิทธิ์นำมาใช้สร้างรายได้ เพื่อให้ได้สิทธิ์นั้น ผู้เผยแพร่เพลงต้องอ้างสิทธิ์ในเพลงนั้นผ่านระบบ Content ID แล้วเลือกสร้างรายได้จากผลงาน

หากไม่ได้อ้างสิทธิ์เพลงนั้น คุณอาจไม่สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอได้ นอกเสียจากจะมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ์เพลงนั้น

การใช้การบันทึกเสียงในเชิงพาณิชย์ เช่น เพลงบรรเลง การบันทึกเสียงคาราโอเกะ หรือการแสดงสดโดยศิลปินไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากวิดีโอคัฟเวอร์ที่มีสิทธิ์

ฉันใช้บันทึกการแสดงในงานคอนเสิร์ต กิจกรรม การแสดงที่เป็นสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เป็นของส่วนตัวของฉัน

แม้ว่าคุณอาจบันทึกบางสิ่งด้วยตัวคุณเอง แต่ปกติแล้วผู้สร้างหรือผู้แต่งต้นฉบับของเนื้อหาที่คุณบันทึก (เช่น ผู้ประพันธ์/ผู้แต่งเนื้อร้องของเพลงที่ใช้แสดงคอนเสิร์ต) จะเป็นผู้ถือสิทธิ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้เนื้อหาดังกล่าวในเชิงพาณิชย์

หากต้องการสร้างรายได้จากบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดง คุณต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือสิทธิ์ต้นฉบับของการแสดงนั้น

ฉันทำการบันทึกจากโทรทัศน์ ดีวีดี หรือซีดี

แม้ว่าคุณอาจบันทึกบางสิ่งด้วยตัวคุณเอง ผู้สร้างหรือผู้แต่งที่แท้จริงของเนื้อหาที่คุณบันทึก (เช่น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่กำลังออกอากาศ) อาจเป็นผู้ถือสิทธิ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้เนื้อหาดังกล่าวในเชิงพาณิชย์

หากต้องการสร้างรายได้จากบันทึกรายการโทรทัศน์ ดีวีดี หรือซีดี คุณจะต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ์องค์ประกอบภาพและ/หรือเสียงที่คุณบันทึก

ฉันอัปโหลดเนื้อหาที่ฉันซื้อมา

แม้ว่าคุณอาจซื้อบางสิ่งด้วยตัวคุณเอง แต่โดยปกติแล้วผู้สร้างหรือผู้แต่งที่แท้จริงเท่านั้นที่เป็นเจ้าของสิทธิ์หลายประเภทที่จำเป็นต่อการใช้เนื้อหานั้นในเชิงพาณิชย์

นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาของบุคคลอื่นที่คุณได้ซื้อไว้ เว้นแต่เจ้าของสิทธิ์จะมอบสิทธิ์การใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่คุณ

ฉันอัปโหลดเนื้อหาที่พบทางออนไลน์

แม้ว่าคุณจะพบเนื้อหาออนไลน์ที่ให้ใช้งานได้ฟรี ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้สร้างเนื้อหาที่แท้จริงถือสิทธิ์หลายประการที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเนื้อหาดังกล่าว

หากต้องการสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์การใช้เชิงพาณิชย์ทุกอย่างที่จำเป็น

เนื้อหาประกอบด้วยเพลงจากห้องสมุดเสียงของ YouTube

คุณสามารถสร้างรายได้จากเพลงที่มาจากห้องสมุดเสียงของ YouTube

ฉันใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามภายใต้ "การใช้งานที่เหมาะสม"

การใช้เชิงพาณิชย์ลักษณะต่างๆ มักไม่ถือเป็น "การใช้งานที่เหมาะสม" แม้ว่าในบางกรณีจะสามารถสร้างรายได้จากวิดีโอและยังได้รับการคุ้มครองจากการใช้ที่เหมาะสมก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ไซต์การใช้งานที่เหมาะสมคืออะไร  


หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากยังไม่แน่ใจว่าคุณสามารถสร้างรายได้หรือไม่สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทใดบ้าง โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับเกณฑ์ในการสร้างรายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้งานที่เหมาะสม โปรดไปที่ศูนย์ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในหน้าเว็บนี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ใช่ข้อแนะนำทางกฎหมาย คุณควรขอรับข้อแนะนำทางกฎหมายจากทนายความหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร