Vilka typer av innehåll kan jag tjäna pengar på?

För att dina videor ska vara kvalificerade för intäktsgenerering måste du äga alla rättigheter som krävs för att använda alla bild- och ljudelement i kommersiellt syfte.

Riktlinjer för innehåll du har skapat:

  • Följ YouTubes riktlinjer för communityn.
  • Skapa alla delar av videon själv. Till exempel dagliga vloggar och hemmagjorda videor, gör det själv-videor och självstudiekurser, egna musikvideor och kortfilmer.
  • Se till att du äger alla rättigheter som krävs för att använda det visuella innehållet kommersiellt.
  • Tänk på att annonsörerna är mer benägna att placera annonser på annonsvänligt innehåll.

Riktlinjer för innehåll du inte har skapat:

Kan jag tjäna pengar på min video om …

Klicka nedan för att se om du kan tjäna pengar på din typ av innehåll och om du måste bevisa användningsrättigheter i kommersiellt syfte för att använda det.

… jag har skapat ljud och bild själv?


Du kan tjäna pengar på innehåll som du har skapat, förutsatt att du fortfarande äger rättigheterna till videon.

Om du har kontrakt med ett skivbolag kan du eventuellt tjäna pengar på videon beroende på villkoren och begränsningarna i avtalet. Fråga en advokat om du är osäker.

… jag har skapat eget innehåll med hjälp av programvara för ljud- eller bildredigering?


Du kan använda dig av programvara för ljud- eller bildredigering för att skapa intäktsgenererande innehåll beroende på licensens omfattning, begränsningar och kommersiella tillstånd. Om du har använt samplingar eller loopar måste du kontrollera att licensen uttryckligen tillåter att de används kommersiellt.

… jag använder royaltyfritt innehåll eller Creative Commons-innehåll?


Du kan tjäna pengar på royaltyfritt innehåll eller Creative Commons-innehåll om licensavtalet ger dig rätt att använda det kommersiellt. Ibland kräver upphovsrättsinnehavaren att du uppger vem som har skapat innehållet eller uppvisar inköpsbevis för att använda innehållet i en video i kommersiella syften.

Läs mer om hur du läser licenser och förstår dina rättigheter.

… jag har tillstånd att använda ljud- eller bildmaterial som skapats av någon annan?

Du kan tjäna pengar på sådant innehåll, men då måste du uppge uttryckligt skriftligt tillstånd på att upphovsrättsinnehavaren ger dig kommersiell användarrätt när som helst.
… jag spelar ett tv-spel eller visar en genomgång av spelet?

Du kan tjäna pengar på innehåll från tv-spel om det tillåts enligt de kommersiella användarrättigheter som anges i spelutgivarens licens. Vissa spelutgivare kan tillåta att du använder allt tv-spelsinnehåll i kommersiella syften och bekräfta ett sådant tillstånd i sina licensieringsavtal.

I andra licensavtal anges att utgivare inte får bevilja kommersiella rättigheter för videor som bara är en lång inspelning av när spelet spelas. När licensvillkoren är sådana måste användningen av tv-spel vara mycket begränsad om inte dina kommentarer har instruktions- eller utbildningsvärde och är direkt knutna till det som visas i videon.
… jag skapar en självstudiekurs där jag visar hur man använder en viss programvara?
 

De kommersiella användarrättigheterna som anges i programvarulicenser avgör om du får visa en programvaras användargränssnitt i en video som har skickats in för intäktsgenerering.

I vissa fall kan du behöva ett avtal med utgivaren eller intyg på att du har betalat licensieringsavgiften. När licensvillkoren är sådana måste användningen av programvarans användargränssnitt vara mycket begränsad om inte dina kommentarer har instruktions- eller utbildningsvärde och är direkt knutna till det som visas i videon.

Läs mer om innehåll från tv-spel och programvara.

… jag använder innehåll som är allmän egendom?
 

Innehåll räknas som allmän egendom om verkets upphovsrätt antingen har gått ut, förverkats eller inte längre är tillämplig. Du kan tjäna pengar på innehållet i videon om du kan intyga att det är allmän egendom (beroende på licensens omfattning, begränsningar och kommersiella tillstånd).

Kriteriet för allmän egendom beror på många faktorer.
Läs mer om allmän egendom.
… det innehåller min originalinspelning av en coverlåt?
 

Vissa coverlåtar kan vara kvalificerade för intäktsgenerering. Om en låt ska vara kvalificerad måste musikutgivaren göra anspråk på den via Content ID-systemet och välja intäktsgenerering för den.

Om ingen har gjort anspråk på låten kan du endast generera intäkter på videon om låtens upphovsrättsinnehavare har gett dig uttryckligt skriftligt tillstånd.

Det går inte att tjäna pengar på kommersiella ljudinspelningar som instrumentalmusik, karaokeinspelningar eller livekonserter.

Läs mer om att tjäna pengar på kvalificerade covervideor.

… jag använder mina egna inspelningar av offentliga konserter, evenemang, föreställningar osv?

Även om du har spelat in något själv är det i regel den ursprungliga kreatören eller upphovspersonen till innehållet som äger rättigheterna som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Om du vill generera intäkter av en inspelning av en konsert eller föreställning behöver du ha uttryckligt skriftligt tillstånd från den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren.

… jag har spelat in från tv, dvd eller cd?

Även om du har spelat in något själv är det kreatören eller upphovspersonen som äger rättigheterna som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Om du vill tjäna pengar på en inspelning av ett tv-program, en dvd eller cd måste du få skriftligt tillstånd från den som äger rättigheterna till ljudet eller bilderna du har spelat in.

… jag laddar upp innehåll jag har köpt?

Även om du har köpt något själv är det i regel kreatören eller upphovspersonen som äger rättigheterna som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Du kan inte generera intäkter på tredjepartsinnehåll som du har köpt såvida upphovsrättsinnehavaren inte ger dig kommersiella användarrättigheter.

… jag laddar upp innehåll jag har hittat online?

Även om du har hittat innehållet kostnadsfritt online är det i regel den faktiska kreatören som äger många av de rättigheter som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Om du vill tjäna pengar på sådant innehåll ska du se till att du har rättigheterna som krävs för att använda det i kommersiellt syfte.

… det innehåller musik från YouTubes ljudbibliotek?

Du kan tjäna pengar på musik från YouTubes ljudbibliotek.

… jag har använt innehåll från tredje part enligt tillåten användning?

Det är mindre troligt att kommersiell användning bedöms som tillåten, men det är möjligt att tjäna pengar på en video och ändå hävda tillåten användning. Mer information finns i artikeln Tillåten användning på YouTube


Behöver du fortfarande hjälp?

Om du fortfarande är osäker på vilken typ av innehåll du kan tjäna pengar på kan du läsa våra kriterier för intäktsgenerering för videor. Mer information om upphovsrätt, upphovsrättsintrång och tillåten användning finns i upphovsrättscentret.

Uppgifterna på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. De utgör inte juridisk rådgivning. Kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud om du behöver juridisk rådgivning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?