Vilka typer av innehåll kan jag tjäna pengar på?

Dina videor ska vara kvalificerade för intäktsgenerering. Det innebär att du måste äga alla rättigheter som krävs för att använda alla bild- och ljudelement i kommersiellt syfte, oavsett om de tillhör dig eller tredje part.

Riktlinjer för innehåll du har skapat:

  • Följ YouTubes riktlinjer för mötesplatsen.
  • Skapa alla delar av videon själv, till exempel dagliga vloggar och hemmagjorda videor, gör det själv-videor och självstudiekurser, egna musikvideor och kortfilmer.
  • Se till att du äger alla rättigheter som krävs för att använda det visuella innehållet kommersiellt.
  • Tänk på att annonsörerna är mer benägna att placera annonser på annonsvänligt innehåll.

Riktlinjer för innehåll du inte har skapat:

Kan jag tjäna pengar på min video om …

Klicka nedan för att se om du kan tjäna pengar på din typ av innehåll och om du måste bevisa användningsrättigheter i kommersiellt syfte för att använda det.

... jag har skapat ljud och bild själv?


Du kan tjäna pengar på innehåll som du har skapat, förutsatt att du fortfarande äger rättigheterna till videon.

Om du däremot har ett kontrakt med ett skivbolag kanske du inte kan tjäna pengar på din video. Det beror på villkoren och/eller begränsningarna i kontraktet. Fråga en advokat om du är osäker.

… jag har skapat eget innehåll med hjälp av programvara för ljud- och/eller bildredigering?


Du kanske kan tjäna pengar på ljud- och bildmaterial du har skapat med redigeringsprogram, men det beror på licensens omfattning, begränsningar och kommersiella behörigheter. Om du har använt samplingar eller loopar måste du kontrollera att licensen uttryckligen tillåter att de används kommersiellt.

… jag använder royaltyfritt innehåll eller Creative Commons-innehåll?


Du kan tjäna pengar på royaltyfritt innehåll eller Creative Commons-innehåll om licensavtalet ger dig rätt att använda det kommersiellt. Ibland kräver rättighetsinnehavaren att du uppger vem som skapat innehållet eller uppvisar ett inköpsbevis om du vill använda innehållet i en video i kommersiella syften.

Läs mer om hur du läser licenser och förstår dina rättigheter.

… jag har tillstånd att använda ljud- och/eller bildmaterial som skapats av någon annan?

Du kan tjäna pengar på sådant innehåll, men du måste när som helst kunna tillhandahålla ett uttryckligt skriftligt tillstånd som visar att rättighetsinnehavaren har gett dig kommersiella användarrättigheter till innehållet.
… jag spelar ett tv-spel eller visar en genomgång av spelet?

Kontrollera licensen från spelutgivaren och ta reda på om du får använda innehåll från spelet i kommersiella syften. Vissa tv-spelsföretag kan tillåta att du använder allt tv-spelsinnehåll i kommersiella syften och bekräfta ett sådant tillstånd i sina licensieringsavtal .

I andra licensavtal anges att utgivare inte får bevilja kommersiella rättigheter för videor som bara är en lång inspelning av när spelet spelas. När licensvillkoren är sådana måste användningen av tv-spel vara mycket begränsad om inte de stegvisa kommentarerna har instruktions- och/eller utbildningsvärde och är direkt knutna till det som visas i videon.
… jag skapar en självstudiekurs där jag visar hur man använder en viss programvara?
 

De kommersiella användarrättigheterna som anges i programvarulicenser avgör om du får visa en programvaras användargränssnitt i en video som har skickats in för intäktsgenerering.

I vissa fall kan du behöva ett avtal med utgivaren eller bevis på att du har betalat en licensavgift. Annars måste du begränsa användningen av programvarans användargränssnitt om inte de stegvisa kommentarerna har instruktions- och/eller utbildningsvärde och är direkt knutna till den åtgärd som visas.

Läs mer om innehåll från TV-spel och programvara.

… jag använder innehåll som är allmän egendom?
 

Innehåll räknas som allmän egendom om verkets upphovsrätt antingen har gått ut, förverkats eller inte längre är tillämplig. Om du kan bevisa att innehållet i din video är allmän egendom får du kanske tjäna pengar på det på YouTube (beroende på licensens omfattning, begränsningar och kommersiella tillstånd).

Kriteriet för allmän egendom beror på många faktorer.
Läs mer om allmän egendom.
… det innehåller min originalinspelning av en coverlåt?
 

Vissa coverlåtar kan vara kvalificerade för intäktsgenerering. Om en låt ska vara kvalificerad måste musikutgivaren göra anspråk på den via Content ID-systemet och välja intäktsgenerering för den.

Om inget anspråk har gjorts på låten måste du kanske ha skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren för att kunna tjäna pengar på innehållet.

Det går inte att tjäna pengar på kommersiella ljudinspelningar som instrumentalmusik, karaokeinspelningar eller livekonserter.

Läs mer om att tjäna pengar på kvalificerade covervideor.

… jag använder mina egna inspelningar av offentliga konserter, evenemang, föreställningar osv?

Även om du har spelat in något själv är det i regel den ursprungliga innehållsskaparen av materialet du spelar in (t.ex. kompositören/textförfattaren till en låt som framförs under en konsert) som äger många av de rättigheter som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Om du vill tjäna pengar på din inspelning av en konsert eller ett uppträdande måste du ha uttryckligt skriftligt tillstånd från framträdandets ursprungliga rättighetsinnehavare .

… jag har spelat in från tv, dvd eller cd?

Även om du har spelat in något själv kan den faktiska skaparen eller författaren till materialet du spelar in (t.ex. en tv-producent) äga många av de rättigheter som krävs för att använda innehållet kommersiellt.

Om du vill tjäna pengar på en inspelning av ett tv-program, en dvd eller cd måste du få uttryckligt skriftligt tillstånd från den som äger rättigheterna till ljudet och/eller bilderna du har spelat in.

… jag laddar upp innehåll jag har köpt?

Även om du har köpt något själv är det i regel innehållsskaparen som äger rättigheterna som krävs för att använda materialet kommersiellt.

Du får alltså inte tjäna pengar på tredjepartsinnehåll du har köpt, om inte rättighetsinnehavaren ger dig tillåtelse att använda det kommersiellt.

… jag laddar upp innehåll jag har hittat online?

Även om du har hittat innehållet gratis online är det i regel innehållsskaparen som äger rättigheterna att använda materialet i kommersiella sammanhang.

Om du vill tjäna pengar på sådant innehåll ska du se till att du har rättigheterna som krävs för att använda det i kommersiellt syfte.

… det innehåller musik från YouTubes Ljudbibliotek?

Du kan tjäna pengar på musik från YouTubes Ljudbibliotek.

… jag har använt innehåll från tredje part enligt tillåten användning?

Det är inte troligt att kommersiell användning bedöms som tillåten användning, men i vissa fall kan du ändå tjäna pengar på en video genom att hävda att det är det. Läs mer på webbplatsen vad är Tillåten användning?


Behöver du fortfarande hjälp?

Om du fortfarande är osäker på vilken typ av innehåll du kan tjäna pengar på kan du läsa våra kriterier för intäktsgenerering för videor. Mer information om upphovsrätt, intrång i upphovsrätten och tillåten användning finns i upphovsrättscentret.

Uppgifterna på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. De utgör inte juridisk rådgivning. Kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud om du behöver juridisk rådgivning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?