Na jakich treściach mogę zarabiać?

Aby zarabiać na treściach, musisz mieć prawa do komercyjnego wykorzystywania wszystkich elementów wizualnych i dźwiękowych.

Wytyczne dotyczące tworzonych przez Ciebie treści:

  • Postępuj zgodnie z wytycznymi dla społeczności YouTube.
  • Samodzielnie twórz wszystkie elementy filmu.Przykładami mogą być codzienne vlogi, domowe filmy, samouczki, treści typu „zrób to sam”, własne teledyski i krótkie filmy.
  • Uzyskaj wszystkie niezbędne prawa do komercyjnego wykorzystywania wszelkich stworzonych przez siebie elementów wizualnych.
  • Pamiętaj, że reklamodawcy chętniej umieszczają reklamy w treściach odpowiednich do ich wyświetlania.

Zasady dotyczące treści, które stworzył ktoś inny:

Czy mogę zarabiać na swoim filmie, jeśli…

Kliknij odpowiedni link poniżej, aby sprawdzić, czy możesz zarabiać na treściach danego typu oraz czy musisz przedstawić prawa do ich komercyjnego użytku.

… jestem autorem wszystkich zawartych w nim treści dźwiękowych i wizualnych


Możesz zarabiać na filmie z treściami Twojego autorstwa, o ile nadal masz do nich prawa.

Jeśli masz umowę z wytwórnią, prawdopodobnie możesz zarabiać na swoim filmie w zależności od warunków i ograniczeń określonych w tej umowie. Być może warto skonsultować się z prawnikiem.

… zawiera moje oryginalne treści utworzone przy użyciu oprogramowania do edycji dźwięku lub obrazu


Do stworzenia treści, na których chcesz zarabiać, możesz użyć oprogramowania do edycji dźwięku i obrazu, o ile jest to zgodne z zakresem, ograniczeniami i komercyjnymi uprawnieniami określonymi w licencji. Jeśli używasz sampli lub pętli muzycznych, upewnij się, że licencja wyraźnie pozwala na ich komercyjne wykorzystywanie.

… wykorzystuję w nim treści udostępniane bezpłatnie lub na licencji Creative Commons


Możesz zarabiać na treściach dostępnych bezpłatnie lub na licencji Creative Commons, jeśli umowa licencyjna przyznaje Ci prawa do ich komercyjnego wykorzystywania.Czasami właściciele praw pozwalają na komercyjne wykorzystywanie swoich materiałów w filmie, pod warunkiem, że podasz autora lub przedstawisz dowód zakupu.

Dowiedz się więcej o tym, jak czytać licencje, aby zrozumieć wynikające z nich prawa użytkownika.

… mam pozwolenie na wykorzystywanie treści dźwiękowych lub wizualnych stworzonych przez kogoś innego

Możesz zarabiać na tych treściach, ale musisz mieć wyraźne pisemne pozwolenie ich właściciela na ich bezterminowe wykorzystywanie do celów komercyjnych.
… gram w grę wideo lub pokazuję, jak ją przejść

To, czy możesz zarabiać na treściach o grach wideo, zależy od prawa do użytkowania komercyjnego, jakie daje licencja wydawcy gry. Niektórzy wydawcy gier wideo zezwalają na komercyjne wykorzystanie wszystkich treści z ich gier. Takie pozwolenie jest zawarte w odpowiedniej umowie licencyjnej.

W niektórych umowach licencyjnych wydawcy nie przyznają prawa do komercyjnego wykorzystywania treści z gier w filmach, które przez długi czas pokazują tylko sceny z gry. Jeśli spotkasz się z takimi warunkami licencji, wykorzystanie treści pochodzących z gier komputerowych powinno być ograniczone do minimum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawarty w takim filmie komentarz ma wartość szkoleniową lub edukacyjną i jest ściśle powiązany z tym, co aktualnie dzieje się w grze.
… film jest instrukcją pokazującą, jak korzystać z oprogramowania
 

W filmie, na którym zarabiasz, możesz pokazać interfejs oprogramowania tylko w przypadku, gdy umowa licencyjna dotycząca tego oprogramowania daje Ci prawa do komercyjnego wykorzystywania tych materiałów.

Czasem konieczne jest podpisanie umowy z wydawcą lub okazanie dowodu uiszczenia opłaty licencyjnej. Wykorzystanie interfejsów oprogramowania powinno być ograniczone do minimum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawarty w takim filmie komentarz ma wartość szkoleniową lub edukacyjną i jest ściśle powiązany z tym, co aktualnie dzieje się na ekranie.

Dowiedz się więcej o treściach z gier wideo i oprogramowania.

… używam treści należących do domeny publicznej
 

W domenie publicznej dostępne są tylko materiały, do których prawa autorskie wygasły, zostały utracone lub przestały obowiązywać. Jeśli udowodnisz, że treści znajdujące się w Twoim filmie należą do domeny publicznej, możesz na nich zarabiać (o ile jest to zgodne z zakresem, ograniczeniami i komercyjnymi uprawnieniami określonymi w licencji).

Zakwalifikowanie treści do domeny publicznej zależy od wielu czynników.
Dowiedz się więcej o domenie publicznej.
… film zawiera moje oryginalne wykonanie utworu innego wykonawcy
 

Możliwe jest zarabianie na coverach niektórych utworów.Aby zacząć zarabiać na utworze, wydawca muzyki musi zgłosić do niego roszczenie przez system Content ID i zezwolić na zarabianie na tym utworze.

Jeśli wobec utworu nie zgłoszono roszczenia, nie możesz zarabiać na filmie, chyba że masz wyraźne pisemne pozwolenie od właściciela praw do tego utworu.

Nie możesz zarabiać na żadnych komercyjnych nagraniach dźwiękowych, takich jak nagranie z muzyką instrumentalną, utwór z karaoke czy koncert na żywo.

Dowiedz się więcej o zarabianiu na kwalifikujących się filmach z coverami utworów.

… w filmie wykorzystuję własne nagranie publicznego koncertu, wydarzenia, pokazu lub innej imprezy

Nawet jeśli to Ty jesteś autorem nagrania, które chcesz wykorzystać, pierwotny twórca lub autor tego materiału zwykle posiada prawa, które są konieczne, by móc komercyjnie wykorzystywać te treści.

Jeśli chcesz zarabiać na nagraniu koncertu lub pokazu, musisz zdobyć wyraźne pisemne pozwolenie od pierwotnego właściciela praw do tego wydarzenia.

… film został przeze mnie nagrany z telewizji, płyty DVD lub płyty CD

Nawet jeśli to Ty jesteś autorem nagrania, twórca lub autor tego materiału może posiadać prawa, które są konieczne, by móc komercyjnie wykorzystywać te treści.

Jeśli chcesz zarabiać na nagraniu programu telewizyjnego, płyty DVD lub CD, musisz zdobyć pisemne pozwolenie od właściciela praw do nagranych przez Ciebie elementów dźwiękowych lub wizualnych.

… jest to materiał kupiony przeze mnie

Nawet jeśli coś kupisz, prawa do komercyjnego wykorzystywania tych treści zwykle nadal należą do faktycznego twórcy lub autora.

Nie możesz zarabiać na zakupionych treściach należących do osób trzecich, chyba że uzyskasz od właściciela praw pozwolenie na ich komercyjne wykorzystanie.

… film zawiera treści znalezione przeze mnie w internecie

Nawet jeżeli coś jest bezpłatnie dostępne w internecie, prawa do komercyjnego wykorzystywania tych treści zwykle nadal należą do faktycznego twórcy.

Jeśli chcesz zarabiać na tego typu materiałach, sprawdź, czy na pewno posiadasz do nich wszystkie wymagane prawa do komercyjnego wykorzystywania.

… film zawiera muzykę z Biblioteki audio w YouTube

Możesz zarabiać na filmach zawierających muzykę, która pochodzi z Biblioteki audio w YouTube.

… film zawiera materiały należące do osób trzecich wykorzystane zgodnie z zasadami dozwolonego użytku

W przypadku zastosowań komercyjnych szanse na stwierdzenie „dozwolonego użytku” są mniejsze, chociaż istnieje możliwość przyjęcia takiej linii obrony i zarabiania na materiale. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dozwolony użytek w YouTube.


Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nadal masz wątpliwości, na jakich rodzajach treści możesz zarabiać, przeczytaj artykuł o kryteriach zarabiania na filmach. Więcej informacji na temat praw autorskich, ich naruszania i dozwolonego użytku znajdziesz w Centrum praw autorskich.

Treści na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są poradą prawną. Jeśli potrzebujesz takiej porady, zwróć się do adwokata lub radcy prawnego.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?