Na jakich treściach mogę zarabiać?

Aby móc zarabiać na swoich filmach, musisz mieć wszystkie niezbędne prawa do komercyjnego wykorzystywania wszystkich zawartych w nich materiałów wizualnych i dźwiękowych, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

Zasady dotyczące treści tworzonych przez Ciebie:

  • Postępuj zgodnie z Wytycznymi dla społeczności YouTube.
  • Twórz samodzielnie wszystkie elementy filmów takich jak codzienne vlogi i domowe filmy, filmy i samouczki z serii „zrób to sam”, własne teledyski i krótkie filmy.
  • Uzyskaj wszystkie niezbędne prawa do komercyjnego wykorzystywania wszelkich stworzonych przez siebie elementów wizualnych.
  • Pamiętaj, że reklamodawcy chętniej umieszczają reklamy w filmach odpowiednich do ich wyświetlania.

Zasady dotyczące treści nie stworzonych przez Ciebie:

Czy mogę zarabiać na swoim filmie...

Kliknij odpowiedni link poniżej, aby sprawdzić, czy możesz zarabiać na danym typie treści oraz czy należy do nich przedstawić prawa do komercyjnego wykorzystywania.

...jeśli jestem autorem wszystkich zawartych w nim treści dźwiękowych i wizualnych?


Możesz zarabiać na filmie z treściami Twojego autorstwa, o ile nadal masz do nich prawa.

Jednak jeśli Twój film jest oznaczony nazwą wytwórni, zarabianie na tym materiale może być niemożliwe, w zależności od postanowień umowy i/lub wynikających z niej ograniczeń. Być może warto skonsultować się z prawnikiem.

...jeśli zawiera moje oryginalne treści utworzone przy użyciu oprogramowania do edycji dźwięku lub obrazu?


Do stworzenia treści, na których chcesz zarabiać, możesz użyć oprogramowania do edycji dźwięku i obrazu, o ile jest to zgodne z zakresem, ograniczeniami i komercyjnymi uprawnieniami określonymi w licencji. Jeśli używasz sampli lub pętli muzycznych, upewnij się, że licencja wyraźnie pozwala na ich komercyjne wykorzystywanie.

...jeśli wykorzystuję w nim treści udostępniane bezpłatnie lub objęte licencją Creative Commons?


Możesz zarabiać na treściach dostępnych bezpłatnie lub na licencji Creative Commons, jeśli umowa licencyjna przyznaje Ci prawa do ich komercyjnego wykorzystywania. Czasami właściciele praw pozwalają na komercyjne wykorzystywanie swoich materiałów w filmie, pod warunkiem że podasz autora lub przedstawisz dowód zakupu.

Dowiedz się więcej o tym, jak czytać licencje, aby zrozumieć wynikające z nich prawa użytkownika.

...jeśli mam pozwolenie na wykorzystywanie treści dźwiękowych i/lub wizualnych stworzonych przez kogoś innego?

Możesz zarabiać na takich materiałach, ale musisz przedstawić wyraźne pisemne pozwolenie właściciela tych treści na ich nieograniczone czasowo komercyjne wykorzystywanie.
...jeśli gram w grę wideo lub pokazuję, jak ją przejść?

Możesz zarabiać na materiałach związanych z grami komputerowymi tylko w przypadku, gdy w umowie licencyjnej wydawca tych gier udziela Ci prawa do komercyjnego wykorzystywania tych materiałów. Niektórzy wydawcy gier komputerowych zezwalają na komercyjne wykorzystanie wszystkich treści z ich gier. Takie pozwolenie jest zawarte w odpowiedniej umowie licencyjnej.

W niektórych umowach licencyjnych wydawcy nie zawsze przyznają prawa do komercyjnego wykorzystywania treści z gier w filmach, które przez długi czas pokazują tylko sceny z gry. Jeśli spotkasz się z takimi warunkami licencji, wykorzystanie treści pochodzących z gier komputerowych powinno być ograniczone do minimum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawarty w takim filmie komentarz ma wartość szkoleniową lub edukacyjną i jest ściśle powiązany z tym, co aktualnie dzieje się w grze.
...jeśli jest instrukcją pokazującą, jak korzystać z oprogramowania?
 

W filmie, na którym zarabiasz, możesz pokazać interfejs użytkownika oprogramowania tylko w przypadku, gdy umowa licencyjna dotycząca tego oprogramowania daje Ci prawa do komercyjnego wykorzystywania tych materiałów.

Czasem konieczne jest podpisanie umowy z wydawcą lub okazanie dowodu uiszczenia opłaty za licencję. W innym wypadku wykorzystanie interfejsów użytkownika oprogramowania powinno być ograniczone do minimum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawarty w takim filmie komentarz ma wartość szkoleniową lub edukacyjną i jest ściśle powiązany z tym, co aktualnie dzieje się na ekranie.

Dowiedz się więcej o treściach z gier wideo i oprogramowania.

...jeśli używam treści należących do domeny publicznej?
 

W domenie publicznej dostępne są tylko materiały, do których prawa autorskie wygasły, zostały utracone lub przestały obowiązywać. Jeśli udowodnisz, że treści w Twoim filmie należą do domeny publicznej, możesz na nich zarabiać w YouTube w zależności od zakresu, ograniczeń i komercyjnych uprawnień określonych w licencji.

Zakwalifikowanie treści do domeny publicznej zależy od wielu czynników.
Dowiedz się więcej o domenie publicznej.
…jeśli zawiera moje oryginalne wykonanie utworu innego wykonawcy?
 

Możliwe jest zarabianie na coverach niektórych utworów. Aby zacząć zarabiać na utworze, wydawca muzyki musi zgłosić do niego roszczenie przez system Content ID i zezwolić na zarabianie na tym utworze.

Jeśli w filmie wykonujesz cudzy utwór, nie możesz na nim zarabiać, chyba że masz wyraźne pisemne pozwolenie od właściciela praw do tego utworu.

Nie możesz zarabiać na jakichkolwiek komercyjnych nagraniach dźwiękowych, takich jak nagranie z muzyką instrumentalną, utwór z karaoke czy koncert na żywo.

Dowiedz się więcej o zarabianiu na kwalifikujących się filmach z coverami.

...jeśli wykorzystuję w nim własne nagranie publicznego koncertu, wydarzenia, pokazu lub innej imprezy?

Nawet jeśli to Ty jesteś autorem nagrania, które chcesz wykorzystać, oryginalny twórca lub autor tego materiału (np. twórca muzyki lub tekstu piosenki wykonywanej podczas koncertu) zwykle posiada prawa, które są konieczne, by móc komercyjnie wykorzystywać te treści.

Jeśli chcesz zarabiać na nagraniu koncertu lub pokazu, musisz zdobyć wyraźne pisemne pozwolenie od oryginalnego właściciela praw do tego wydarzenia.

…jeśli został nagrany przeze mnie z telewizji, płyty DVD lub płyty CD?

Nawet jeśli to Ty jesteś autorem nagrania, które chcesz wykorzystać, oryginalny twórca lub autor tego materiału (np. producent programu telewizyjnego emitowanego w telewizji) może posiadać prawa, które są konieczne, by móc komercyjnie wykorzystywać te treści.

Jeśli chcesz zarabiać na nagraniu programu telewizyjnego, płyty DVD lub płyty CD, musisz zdobyć wyraźne pisemne pozwolenie od oryginalnego właściciela praw na wykorzystanie nagranych przez Ciebie elementów dźwiękowych i/lub wizualnych.

…jeśli jest to kupiony przeze mnie materiał?

Nawet jeśli coś kupisz, prawa do komercyjnego wykorzystywania tych treści nadal należą do faktycznego twórcy lub autora.

Oznacza to, że nie możesz zarabiać na kupionych materiałach autorstwa innej osoby, chyba że uzyskasz od właściciela praw pozwolenie na ich komercyjne wykorzystywanie.

…jeśli zawiera treści znalezione przeze mnie w internecie?

Nawet jeśli coś jest bezpłatnie dostępne w internecie, prawa do komercyjnego wykorzystywania tych treści zwykle nadal należą do faktycznego twórcy lub autora.

Jeśli chcesz zarabiać na tego typu materiałach, sprawdź, czy na pewno posiadasz do nich wszystkie wymagane prawa do komercyjnego wykorzystywania treści.

... jeśli zawiera muzykę z Biblioteki audio w YouTube?

Możesz zarabiać na muzyce, która pochodzi z Biblioteki audio w YouTube.

...jeśli zawiera materiały stron trzecich wykorzystane zgodnie z zasadami dozwolonego użytku?

W przypadku zastosowań komercyjnych szanse na stwierdzenie dozwolonego użytku są mniejsze, chociaż istnieje możliwość przyjęcia takiej linii obrony, nawet jeśli użytkownik zarabia już na danym materiale. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Co to jest dozwolony użytek.  


Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nadal masz wątpliwości, na jakich rodzajach treści możesz zarabiać, przeczytaj artykuł o kryteriach zarabiania na filmach. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw autorskich, ich naruszeniach oraz dozwolonym użytku, otwórz stronę Centrum praw autorskich.

Treści na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są poradą prawną. Jeśli potrzebujesz takiej porady, zwróć się do adwokata lub radcy prawnego.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?