Iš kokio turinio galiu gauti pajamų?

Kad vaizdo įrašai būtų tinkami pajamoms gauti, jums turi priklausyti visos teisės naudoti visą vaizdo medžiagą ir garso elementus komerciniais tikslais.

Jūsų sukurtam turiniui taikomos gairės

  • Laikykitės „YouTube“ bendruomenės gairių.
  • Patys kurkite visus vaizdo įrašo elementus. Tai gali būti kasdieniai vaizdaraščiai ir namų vaizdo įrašai, „pasidaryk pats“ ir mokomieji vaizdo įrašai, originalūs muzikiniai vaizdo įrašai ir originalūs trumpametražiai filmai.
  • Pasirūpinkite, kad turėtumėte visas būtinas teises naudoti visą savo sukurtą vaizdo medžiagą komerciniais tikslais.
  • Atminkite, kad reklamuotojams tinkamą turinį reklamuotojai skelbimams renkasi dažniau.

Ne jūsų sukurtam turiniui taikomos gairės

Ar galiu gauti pajamų iš vaizdo įrašo toliau nurodytais atvejais

Spustelėkite toliau, jei norite sužinoti, ar iš jūsų pateikto atitinkamo tipo turinio galite gauti pajamų ir ar, norėdami šį turinį naudoti, privalote įrodyti, kad turite šio turinio komercinio naudojimo teises.

Sukūriau visą garso ir vaizdo turinį


Iš savo sukurto turinio galite gauti pajamų tol, kol turite teises į vaizdo įrašą.

Jei esate pasirašę sutartį su muzikos leidėju, turbūt galite gauti pajamų iš vaizdo įrašo, atsižvelgiant į atitinkamoje sutartyje nustatytas sąlygas arba ribojimus. Galbūt reikės pasitarti su teisininku.

Savo turiniui kurti naudoju garso arba vaizdo medžiagos redagavimo programas


Kurdami pajamų gavimui tinkamą turinį galite naudoti garso ir vaizdo medžiagos redagavimo programas, tik reikia atsižvelgti į licencijos taikymo sritį, apribojimus ir komercinius leidimus. Jei naudojate kitų sukurtus muzikinius motyvus arba pasikartojančius elementus, įsitikinkite, kad licencijoje numatytas leidimas naudoti juos komerciniais tikslais.

Naudoju nemokamą arba „Creative Commons“ turinį


Iš nemokamo arba „Creative Commons“ turinio pajamų galite gauti tuo atveju, jei licencijos sutartimi jums suteiktos teisės naudoti šį turinį komerciniais tikslais. Kartais teisių savininkai reikalauja nurodyti turio kūrėją arba pateikti įsigijimo įrodymą norint naudoti turinį vaizdo įraše komerciniais tikslais.

Sužinokite daugiau, kaip skaityti licencijas norint suprasti savo teises.

Turiu leidimą naudoti kitų asmenų sukurtą garso arba vaizdo medžiagą

Galite gauti pajamų iš tokio turinio, tačiau privalote bet kada pateikti aiškų iš teisių turėtojo gautą raštišką leidimą, kuriuo jums suteikiamos komercinio naudojimo teisės.
Žaidžiu vaizdo žaidimą arba pateikiu išamų vadovą, kaip jį žaisti

Galimybė gauti pajamų naudojant vaizdo žaidimų turinį priklauso nuo komercinio naudojimo teisių, numatytų vaizdo žaidimo leidėjo išduotoje licencijoje. Kai kurie vaizdo žaidimų leidėjai gali leisti komerciniais tikslais naudoti visą vaizdo žaidimo turinį ir patvirtinti tokį leidimą licencijos sutartyse.

Kitomis licencinėmis sutartimis leidėjai gali nesuteikti komercinio naudojimo teisių tokiems vaizdo įrašams, kuriuose tiesiog ilgą laiką rodoma žaidimo eiga. Taikant tokias licencijavimo sąlygas, vaizdo žaidimo naudojimas turi būti minimalus, nebent komentarai suteikia aiškinamosios arba šviečiamosios vertės ir yra išimtinai susiję su rodomu veiksmu.
Kuriu mokymo programą, kurioje demonstruojama, kaip naudoti programinę įrangą
 

Tai, ar vaizdo įraše, pateiktame pajamoms gauti, galite rodyti programinės įrangos naudotojo sąsają, priklauso nuo komercinio naudojimo teisių, numatytų programinės įrangos licencijoje.

Kartais gali reikėti sutarties su leidėju arba įrodymo, kad esate sumokėję licencijos mokestį. Programinės įrangos naudotojo sąsajos naudojimas turi būti minimalus, nebent komentarai suteikia aiškinamosios arba šviečiamosios vertės ir yra išimtinai susiję su rodomu veiksmu.

Sužinokite daugiau apie vaizdo žaidimų ir programinės įrangos turinį.

Naudoju viešajam domenui priskiriamą turinį
 

Kad turinys galėtų būti priskiriamas viešajam domenui, darbo autorių teisės turi nebegalioti, būti atšauktos arba nebetaikomos. Jei įrodote, kad vaizdo įraše naudojamas turinys priskiriamas viešajam domenui, galite gauti pajamų (atsižvelgiant į licencijos taikymo sritį, apribojimus ir komercinius leidimus).

Priskyrimo viešajam domenui kriterijai gali būti įvairūs ir priklauso nuo įvairių veiksnių.
Sužinokite daugiau apie viešąjį domeną.
Turinyje yra mano sukurtas originalus dainos perdirbinys
 

Kai kurie dainų perdirbiniai nėra tinkami pajamoms gauti. Kad dainos perdirbinys būtų tinkamas, muzikos leidėjas turi pareikšti teises į dainą naudodamas „Content ID“ sistemą ir pasirinkti iš dainos gauti pajamų.

Jei teisės į dainą nėra pareikštos, negalite gauti pajamų iš vaizdo įrašo, nebent esate gavę aiškų raštišką leidimą iš dainos teisių savininko.

Jei naudojamas bet koks komercinis garso įrašas, pavyzdžiui, instrumentinis, karaokės įrašas arba atlikėjo koncertinis pasirodymas, pajamų gauti negalite.

Sužinokite daugiau apie pajamų gavimą iš tinkamų vaizdo įrašų, kuriuose yra dainų perdirbinių.

Naudoju asmeninius viešų koncertų, renginių, šou ir kitus panašius įrašus

Nepaisant to, kad turinį įrašėte jūs, komerciniam tokio turinio naudojimui reikalingos teisės paprastai priklauso pirminiam atitinkamo turinio kūrėjui arba autoriui.

Norėdami gauti pajamų iš koncerte arba šou įrašyto pasirodymo, turite gauti aiškų raštišką leidimą iš pradinio teisių savininko.

Įrašiau turinį iš televizoriaus, DVD ar CD disko

Nepaisant to, kad turinį įrašėte jūs, komerciniam tokio turinio naudojimui reikalingos teisės gali priklausyti įrašomo turinio kūrėjui arba autoriui.

Norėdami gauti pajamų iš įrašytos TV laidos arba DVD ar CD turinio, turite gauti raštišką leidimą iš įrašytų garso arba vaizdo elementų teisių savininko.

Įkėliau įsigyto turinio

Nepaisant to, kad turinį įsigijote jūs, daugelis komerciniam tokio turinio naudojimui reikalingų teisių paprastai priklauso tikrajam jo kūrėjui arba autoriui.

Negalite gauti pajamų iš įsigyto trečiųjų šalių turinio, nebent teisių savininkas suteiks jums komercinio naudojimo teises.

Įkėliau internete rastą turinį

Nepaisant to, kad internete radote nemokamo turinio, daugelis komerciniam tokio turinio naudojimui reikalingų teisių paprastai priklauso tikrajam jo kūrėjui.

Norėdami iš tokio turinio gauti pajamų, pasirūpinkite, kad turėtumėte visas reikiamas jo komercinio naudojimo teises.

Turinyje yra muzikos iš „YouTube“ fonotekos

„YouTube“ fonotekoje laikomų muzikos įrašų galite gauti pajamų.

Trečiosios šalies turinį naudojau pagal sąžiningo naudojimo nuostatas

Siekiant komercinių tikslų mažesnė tikimybė, kad tai bus laikoma „sąžiningu naudojimu“, nors įmanoma gauti pajamų iš vaizdo įrašo ir pasinaudoti sąžiningo naudojimo argumentu. Daugiau informacijos rasite svetainėje „Kas yra sąžiningas naudojimas?“


Reikia daugiau pagalbos?

Jei vis dar nesate tikri, iš kokio turinio galite gauti pajamų, peržiūrėkite pajamų gavimo iš vaizdo įrašų kriterijus. Daugiau informacijos apie autorių teises, autorių teisių pažeidimus ir sąžiningą naudojimą rasite autorių teisių centre.

Šiame puslapyje esanti medžiaga pateikta tik švietimo tikslais ir nėra teisinis patarimas. Teisinių patarimų reikėtų klausti tik teisininko ar teisinio atstovo.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?