Formáty videoreklam

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


 


 

Reklamám video discovery se nově říká videoreklamy in-feed. Kromě změny názvu funguje formát reklamy stejně jako dříve.

V Google Ads můžete pomocí mnoha formátů videoreklam vytvářet působivé videokampaně, které různými způsoby osloví zákazníky na YouTube a na webech partnerů pro video. Dostupné formáty videoreklam:

  Přeskočitelná reklama in-stream In-feed Nepřeskočitelná reklama in-stream Mikrospot Out-stream a doprovodný obsah
  Obrázek přeskočitelné reklamy in-stream Obrázek reklamy video discovery Obrázek nepřeskočitelné reklamy in-stream Obrázek mikrospotu Obrázek reklamy out-stream
Prodejní argument: Uživatelé mohou reklamu přeskočit, abyste rozuměli tomu, co je zajímá. Zobrazují se velmi aktivním uživatelům ve fázi objevování a vyhledávání. Uživatelé nemohou reklamu přeskočit, takže vaše sdělení vidí celé. Rychlá zpráva, kterou nelze přeskočit. Zvyšuje povědomí nebo posiluje další reklamy. Zvyšuje povědomí u uživatelů mimo Google, když si prohlížejí svoje oblíbené weby.
Kde se zobrazuje? Videa na YouTube, reklamy in-stream GVP*, aplikace GVP* Zdroj videí na domovské stránce YouTube, Vyhledávání YouTube Videa na YouTube, reklamy in-stream GVP*, aplikace GVP* Videa na YouTube, reklamy in-stream GVP*, aplikace GVP* Partneři Googlu pro video*
Maximální délka videa? Žádná maximální délka (doporučeno do 3 minut) Žádná maximální délka 15–30 sekund 6 sekund Žádná maximální délka
Zobrazení hlášená v přehledech Google Ads? Ano Ano Ne Ne Ano
Zvyšuje veřejné počítadlo zhlédnutí? Ano (videa do 10 sekund nikoli) Ano Ne Ne Ano
Je možné inzerovat divákům pomocí remarketingu? Ano Ano Ne Ne Ano
Ve kterých kampaních je lze použít? Videokampaně vyzývající k akci (VAC), kampaně na zhlédnutí videa (VVC), zásahové videokampaně (VRC) VAC, VVC, VRC VRC VAC, VRC VAC

* Při přihlášení do programu partnerů Googlu pro video (GVP)

Videoreklamy se mohou objevovat jak na YouTube, tak i na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video (v závislosti na použitém formátu reklamy a nastavení kampaně). Samotný obsah videoreklam ale musí být umístěn na YouTube.

Tento článek popisuje výhody videoreklam a porovnává jejich dostupné formáty. Podrobný popis jednotlivých formátů najdete níže. Další informace o zásadách a požadavcích si můžete přečíst zde. Pokyny k vytváření videí v Google Ads najdete v článku Vytvoření videa pomocí knihovny podkladů. Pokud vás zajímá, jak do videa přidat mluvený komentář, přečtěte si článek Přidání mluveného komentáře do videokampaně.

Obrázek všech formátů videoreklam

Poznámka: Cíl kampaně zvažování produktu a značky byl sloučen s povědomím o značce a zásahem. Nyní najdete všechny podtypy kampaní z obou cílů v části Povědomí a zvažování. Toto sloučení pomáhá inzerentům zjednodušit výběr cílů a nabízí centralizované místo pro všechny podtypy kampaní na propagaci značky.

 


Přeskočitelné reklamy in-stream

Obrázek přeskočitelné reklamy in-stream

Kdy se tento formát hodí?

Přeskočitelné reklamy in-stream používejte v případě, že chcete svůj videoobsah propagovat na YouTube nebo na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video, a to před videi, během nich nebo po nich.

Jak tento formát funguje?

Přeskočitelné reklamy in-stream se přehrávají před videi, během nich nebo po nich, nebo jako vsunutá reklama na celou obrazovku, která se přehraje předtím, než divák může pokračovat v mobilní aplikaci. Po pěti sekundách má divák možnost reklamu přeskočit.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Přeskočitelné reklamy in-stream se zobrazují na stránkách sledování videa na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video.

Za co budu platit?

V případě strategie nabídek CPV zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund videa (případně celé video, pokud je kratší než 30 sekund) nebo s ním provede nějakou interakci (podle toho, co nastane dřív).

U strategií nabídek Cílová CPM, Cílová CPA a Maximalizace počtu konverzí platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Prodeje
 • Potenciální zákazníci
 • Návštěvnost webu
 • Povědomí a zájem

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

 


Nepřeskočitelné reklamy in-stream

Obrázek nepřeskočitelné reklamy in-stream

Kdy se tento formát hodí?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream používejte, když chcete videoobsah propagovat na YouTube nebo na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video, a to před videi, během nich nebo po nich. Tento typ videoreklamy uvidí uživatel celý a nebude ji moct přeskočit.

Poznámka: 30sekundové nepřeskočitelné reklamy in-stream budou v Google Ads k dispozici od začátku roku 2024. Do té doby můžete o přidání těchto 30sekundových reklam požádat svého obchodního zástupce Google.

Jak tento formát funguje?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream jsou dlouhé nejvýše 30 sekund. Přehrávají se před videi, během nich nebo po nich. Uživatelé tyto reklamy nemohou přeskočit.

Poznámka: V závislosti na způsobilosti se můžou některé nepřeskočitelné reklamy in-stream zobrazovat i na YouTube TV. Další informace o reklamách na YouTube TV.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream se zobrazují ve videích na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video.

Za co budu platit?

Nepřeskočitelné reklamy in-stream využívají strategii nabídek Cílová CPM, takže platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí a zájem

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

 


Videoreklamy na výšku

Optimalizujte své kampaně na aplikace, maximálně výkonné kampaně a videokampaně tak, že v podkladech použijete videa na výšku. Videa na výšku určená pro mobily vám mohou pomoct zvýšit počet interakcí diváků právě na mobilních zařízeních.

Videa na výšku podporuje YouTube ve všech kampaních vhodných pro videa s možnými umístěními typu in-feed (tj. ve feedech), in-stream, ve Vyhledávání YouTube a v YouTube Shorts. V některých případech jen pouhým přidáním videa na výšku do videokampaně vyzývající k akci můžete získat o 10–20 % více konverzí než u videí na šířku ve službě YouTube Shorts.

Mimo YouTube se vaše reklamy zobrazují i u partnerů Googlu pro video, takže oslovíte více lidí. Mnoho reklamních ploch u partnerů Googlu pro video je zaměřeno na odvětví, jako jsou herní aplikace a videoaplikace, takže svislá a čtvercová videa dále využijete.

Poznámka: Videa na výšku se mohou objevovat in-feed také uživatelům na počítačích. Nejvýkonnější podklady se totiž zobrazují na základě chování a prostředí uživatelů.

Pokud chcete začít vytvářet videa na výšku, přečtěte si další informace o tvorbě videí v Google Ads.

 


Videoreklamy in‑feed

Obrázek reklamy video discovery

Kdy se tento formát hodí?

Pomocí videoreklam in-feed lze propagovat videoobsah na místech, kde ho lidé mohou snadno najít. Například vedle souvisejících videí na YouTube, ve výsledcích vyhledávání na YouTube a na domovské stránce YouTube pro mobily.

Jak tento formát funguje?

Videoreklamy in-feed se skládají z obrázku s náhledem videa a z krátkého textu. Přesná velikost a podoba videoreklam in-feed se sice může lišit podle toho, kde se zobrazují, vždy ale vyzývají uživatele ke spuštění videa kliknutím. Video se pak přehraje na stránce sledování videa nebo na domovské stránce kanálu YouTube.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Videoreklamy in-feed se zobrazují:

 • Ve výsledcích vyhledávání na YouTube
 • Spolu se souvisejícími videi na YouTube
 • Na domovské stránce YouTube pro mobily

Za co budu platit?

Zaplatíte pouze tehdy, když někdo na reklamu klikne, aby se na ni podíval, nebo v některých případech, když se na ni bude dívat během automatického přehrávání po dobu alespoň 10 sekund.

Jaký cíl mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí a zájem

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

 


Mikrospoty

Obrázek mikrospotu

Kdy se tento formát hodí?

Mikrospot je vhodný k oslovení velkého počtu diváků krátkým sdělením, které si snadno zapamatují.

Jak tento formát funguje?

Mikrospoty jsou videoreklamy trvající maximálně 6 sekund, které se přehrávají před videem, během něj nebo po něm. Uživatelé tyto reklamy nemohou přeskočit.

Poznámka: V závislosti na způsobilosti se můžou některé mikrospoty zobrazovat také na YouTube TV. Další informace o reklamách na YouTube TV.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Mikrospoty se zobrazují ve videích na YouTube a dále na webech a v aplikacích partnerů Googlu pro video.

Za co budu platit?

Mikrospoty používají strategii nabídek Cílová CPM, takže platíte na základě počtu zobrazení.

Jaké cíle mám u kampaně nastavit, aby bylo možné tento formát reklamy použít?

 • Povědomí a zájem

Poznámka: Tento formát reklamy lze použít i v případě, že v Google Ads vyberete možnost „Vytvořit kampaň bez zvoleného cíle“.

 


Reklamy out-stream a doprovodný obsah

Obrázek reklamy out-stream

Kdy se tento formát hodí?

Reklamy out-stream a doprovodný obsah použijte, pokud chcete rozšířit zásah svých videoreklam na mobilních zařízeních a oslovit tak více zákazníků.

Jak tento formát funguje?

Reklamy out-stream se spouštějí s vypnutým zvukem. Klepnutím na reklamu mohou diváci zvuk zapnout. Cílem těchto reklam je za příznivou cenu zvýšit zásah videoreklam.

Kde se reklamy tohoto formátu zobrazují?

Reklamy out-stream jsou reklamy určené pouze pro mobilní zařízení, které se zobrazují v různých umístěních na stránkách partnerů Googlu pro video. Na mobilním webu se reklamy out-stream zobrazují v bannerech. V mobilních aplikacích se objevují v bannerech, jako vsunuté a nativní reklamy, reklamy in-feed, v režimu na výšku i přes celou obrazovku.

Doprovodný obsah se zobrazuje na webech, na mobilních webech a v aplikacích.

Tyto reklamy se mohou zobrazovat v různých mobilních umístěních. Na mobilních webech se zobrazují v bannerech. V mobilních aplikacích se objevují v bannerech, jako vsunuté a nativní reklamy, reklamy in-feed, v režimu na výšku i přes celou obrazovku.

Za co budu platit?

Reklamy out-stream jsou účtovány na základě tisíce viditelných zobrazení (vCPM), takže za ně zaplatíte až tehdy, když si někdo přehraje alespoň dvě sekundy videa.

 


Reklamy masthead

Obrázek reklamy masthead

Kdy se tento formát hodí?

Tento formát použijte, pokud chcete zvýšit povědomí o novém produktu či službě nebo během krátké doby oslovit velmi rozsáhlé publikum (například při výprodeji).

Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace prostřednictvím prodejce Google.

Jak tento formát funguje?

Počítač

 • Vybrané video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po dobu nejvýše 30 sekund v horní části návrhů videí na domovské stránce YouTube. Masthead se může zobrazit v širokoúhlém formátu nebo s poměrem stran 16:9. Na jeho pravé straně je informační panel, který automaticky využívá podklady z vašeho kanálu. Do tohoto panelu můžete volitelně umístit až dvě další doprovodná videa. Pokud chtějí uživatelé slyšet zvuk videa, mohou kliknutím na příslušnou ikonu zvuk zapnout.
 • Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa. Když uživatelé kliknou na video nebo na miniaturu, budou přesměrováni na stránku YouTube, kde mohou video zhlédnout.

Mobil

 • Vybrané video v mastheadu se bude automaticky přehrávat bez zvuku po celou dobu svého trvání v horní části aplikace YouTube nebo návrhů videí na domovské stránce webu m.youtube.com.
 • YouTube video masthead pro mobily obsahuje miniaturu videa, přizpůsobitelný nadpis, popisné texty a externí výzvu k akci (CTA). Kromě toho automaticky přebírá název a ikonu z inzerentova kanálu. Když uživatel na YouTube video masthead pro mobily klepne, přejde na stránku sledování vybraného videa na YouTube.

Televizní obrazovky

 • Vybrané video v reklamě masthead se bude automaticky celé přehrávat bez zvuku v horní části aplikace YouTube pro televize. Masthead se může zobrazit v širokoúhlém formátu nebo s poměrem stran 16:9. K interakci s mastheadem mohou uživatelé používat dálkové ovládání televizoru. Po automatickém přehrání se hlavní video ve výchozím nastavení změní na miniaturu videa. Když uživatelé kliknou na video nebo miniaturu, budou přesměrováni na stránku sledování videa, kde jej mohou zhlédnout v režimu celé obrazovky.
 • K reklamě masthead určené pro televize nelze přidat výzvu k akci.

Za co budu platit?

Mastheady jsou k dispozici pouze na základě rezervace. Proto vám budeme účtovat cenu za tisíc zobrazení (CPM). Cenový odhad a cílové počty zobrazení pro danou kampaň vám pomůže určit reklamní tým Google.

 


Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
18131326670674079667